Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П`ятниця

13 (тринадцяте) березня

Класна робота

Розв’язування вправ.

1. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 40º і 64º.

Дано:                                                          Розв’язання:

А=40º; А+ В+ С=180º;

В=64º. С=180º - А - В;

Знайдіть С              С=180º - 40º - 64º=76º

Відповідь: С=76º.

2. Користуючись рисунком, побудуйте зовнішній кут трикутника при вершині А.

   В

А  С

Розв’язання:

В

1 1 і 2 – зовнішні кути при вершині А.

  А2    С

                                                      С

3.Опрацювати самостійно.У прямокутному трикутнику АВС В = 30º. Знайдіть довжину гіпотенузи АВ, якщо АС = 6 см.

А

С                                    В

4. У трикутнику MKP M = 51º, K = 64º. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині P.

Дано:                                                          Розв’язання:

М=51º;М М+ К= 1 – за теоремою про

К=64º.               1                                        властивість зовнішнього кута трикутника

Знайдіть 1   Р 1= М+ К =51º+64º=115º

К

Відповідь: 1=115º.

Домашнє завдання.

Повторити правила з теми: «Ознаки рівності трикутників». Виконати наступні завдання:

1. Користуючись рисунком, побудуйте зовнішній кут трикутника при вершині С.

                         В

     А         С

2. У трикутнику KNM K =75º, N = 34º. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині M.