Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

Основи здоров’я 10 доп 15.05

Страйки, масові безладдя, створення незаконних озброєних формувань

 1. Що таке страйк?

Стра́йк  — організоване масове або часткове припинення роботи чи інша протидія нормальному (традиційному) перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог.

Різновиди

 • Наступальний страйк — страйк, при якому страйкарі вимагають поліпшення умов свого життя і роботи.

 • Оборонний страйк — страйк, при якому страйкарі опираються погіршенню умов життя і роботи.

 • Політичний страйк — страйк, при якому працівники висувають вимоги політичного характеру (зміна уряду, зміна законодавства тощо). В силу свого характеру зазвичай досягає загальнонаціональних масштабів і стає важливим фактором в переломні моменти політичного життя суспільства й історії (приклад — Всеросійський жовтневий політичний страйк 1905 року).

 • Польський страйк (званий також окупаційний) — захоплення підприємства самими робітниками. Назву отримав через те, що вперше увійшов у практику в Польщі.

 • Підземний страйк (невихід з шахти) — страйк, застосовуваний шахтарями. Страйкарі спускаються в шахту і не виходять.

 1. Масові безладдя

Ма́сові завору́шення — організація або активна участь у заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя.

 

Масові заворушення характеризуються участю в них великої кількості осіб незалежно від наявності чи відсутності попередньої змови й заздалегідь розробленого плану злочинних дій. Масові заворушення — злочин, передбачений статтею 294 Кримінального кодексу України.

 1. Створення незаконних озброєних формувань

Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.

Об'єктом злочину є громадська безпека.

Об'єктивна сторона злочину виражається у таких формах:

1) створення не передбачених законами України воєнізованих формувань;

2) участь у їхній діяльності;

3) створення не передбачених законом збройних формувань;

4| участь у їхній діяльності;

5) керівництво зазначеними формуваннями.

6) їхнє фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки;

7) участь у складі вказаних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян.

Запитання.

 1. Що таке страйк? Які його види?

 2. Що таке масові безладдя?

 3. Чи є  злочином  створення незаконних озброєних формувань

 

10доп, укр.л-ра                                                   Дата 15.05.2020

Тема. УПЧ. Є. Гуцало «Запах кропу» .

 

Основний зміст уроку

 

Ознайомлення із текстом твору (аудіокнига)

https://www.youtube.com/watch?v=4IqNIEr1rJM

Текст твору

https://mala.storinka.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%94%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE.html

 

Робота  з твором

1.Які художні засоби використані автором у творі?

Знайдіть їх та зачитайте?

2. Яка роль епітетів,порівнянь,метафор у тексті твору ?

3.Чому саме такі художні засоби використав письменник у творі?

 Епітети – це художні означення.

Синьо – рипучі сніги, рання весна, кволе світло, солодкувато - бентежні голоси, зелена гуща, бурхлива гуща, смарагдова  латка, в’юнка квасоля, дебельненькі  огірки, ніжні огірки, солодкуваті огірки, різкувато – прозоре повітря, ожиновий запах, біла стерня  і т.д.                                                               

Порівняння - пояснює  ознаки одного явища чи предмета за допомогою іншого,чимось схожого на нього.

Як молоде зітхання землі, як рожевий подих ранку, гарбузи наче давні предки.                                                              

 Метафора - це  слово або словосполучення, яке переносить  ознаки  одного явища на інше за подібністю між ними.

Визирали жовті квіточки, соняшники сміються, замислені соняшники,соняшники  думають, гарбузи перелазять через тин, здираються на тин, соняшники поприпадали вухами до землі, качани кукурудзи усміхаються, помідор посміхається,регоче.  

«Чи  уважний ти читач?»

1.Які пори року згадуються автором у творі?(Весну,літо,осінь,зиму)

2.Які народні  свята згадуються у творі?( Івана Купала, Спас)

3.Назвіть назви страв , які готувала мати?(Борщ, всілякі капусняки, юшку з риби,юшку з грибними вушками, качку з  яблуками).

4.Що любила сіяти баба Килина? (Капусту, квасолю,буряки, редьку. Моркву, перець, помідори, огірки, цибулю,часник, картоплю)

5.Що крім городини сіяли дід з бабою? (Жито, коноплі, а також  соняшники та кукурудзу)

6.Які квіти – символи ви зустрічали, читаючи оповідання «Запах кропу»?(Чорнобривці, калина, барвінок)

7.З  чим порівнює  автор матір?(Зі свічкою)

8.Назвіть період весіль  у селі.(Осінь,зима)

 

Домашнє завдання : 1.Скласти запитання до оповідання «Запах кропу»

 

 

10доп, укр.мова                                        Дата 15.05.2020

Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и.

 

Основний зміст уроку  

 

З правилами вимови і правопису слів з ненаголошеними е, и  онайомтеся за посиланням

https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Holosnyh/Alternation_Spelling_e,u.html

 

Вправа 1. Зміни подані слова так, щоб відбулося чергування приголосних у корені. 

 

рука

вухо

перемога

сніг

пух

берег

молоко

плуг

горох

луг

кулька

капелюх

горіх

кожух

тривога

 

 

Вправа 2. Поставте потрібну букву

 

м..чі

ст..пи

с..рпи

т..ни

гр..би

л..сти

ч..жі

с..чі

ст..бло

в..селий

Вправа 3. Встав пропущені букви в словах, добираючи перевірні.
 1. На полях сніг хв..лястий — будуть рясні хліба. 2. Сніг надворі — з..рно в коморі. 3. Багато з..мою інею — на врожай.

 

Домашнє завдання

1.Вставити пропущені букви

Р..корд, р..месло, р..монт, репродуктор, республіка, р..дактор, р..візор, директор.
 

2. Зі словами ремонт і ретельно склади і запиши одне речення.

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru або у приватні повідомлення  messenger