Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 17.04

11-А  інформатика                      17.04.

Тема. Служба онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

 

Спільна робота з документами — це важливий елемент ефективної групової роботи.

Наприклад, функція співавторства в електронних таблицях або створення бізнес-плану. Дуже важливо знати способи спільної роботи з документами, оскільки це допомагає зробити найкращий

вибір відповідно до власних потреб і оптимізувати роботу з даними.

Під час спільної роботи документ або колекцію документів разом використовують декілька авторів. Вони одночасно можуть у співавторстві працювати над документом або переглядати специфікацію в рамках структурованого робочого циклу. Функція співавторства в документах входить до функції спільної роботи з документами й означає роботу з документами одночасно з одним або кількома іншими користувачами. Існують різні способи спільної роботи з документами та співавторства в них.

 

Способи спільної роботи з документами

1. Напівофіційне співавторство (кілька авторів одночасно редагують будь-яку частину документа). Наприклад, розробка бюджету організації в програмі MS Excel.

2. Офіційне співавторство (кілька авторів одночасно змінюють вміст і зберігають його, коли він готовий для загального використання. Змінення вмісту відбувається контрольовано). Наприклад, презентації для виступу на конференціях в програмі MS PowerPoint.

3. Додавання коментарів і рецензування. Основний автор просить виконати редагування та додати коментарі, надсилаючи документ у робочий цикл, але лише він керує остаточною публікацією

документа. Наприклад, написання статті або доповіді на конференцію.

4. Набори документів. Кільком авторам призначаються окремі документи в рамках робочого циклу, після чого публікується один набір головних документів. Наприклад, довідкові матеріали про нові товари та книга продажів.

 

Основні поняття електронного документообігу

 • Документообіг — рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення; комплекс робіт з документами: прийом, реєстрація, розсилання, контроль виконання, формування справ, зберігання і повторне використання документації, довідкова робота.

 • Електронний документообіг (ЕДО) — єдиний механізм роботи з документами, поданими в електронному вигляді, з реалізацією концепції «безпаперового діловодства».

 • Електронний документ (ЕД) — документ, створений за допомогою засобів комп’ютерного опрацювання інформації, підписаний електронним цифровим підписом (ЕЦП) і збережений на машинному носії у вигляді файлу відповідного формату.

 • Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — аналог власноручного підпису, що є засобом захисту інформації, який забезпечує можливість контролю цілісності й підтвердження достовірності електронних документів.

 

Основні принципи електронного документообігу

 • Однократна реєстрація документа, що дозволяє однозначно ідентифікувати документ в будь-якій інсталяції даної системи.

 • Можливість паралельного виконання операцій, що дозволяє скоротити час руху документів і підвищити оперативність їх виконання.

 • Безперервність руху документа, що дозволяє ідентифікувати відповідального за виконання документа (завдання) в кожен момент існування документа (процесу).

 • Єдина (або погоджено розподілена) база документної інформації, що дозволяє унеможливити дублювання документів.

 • Ефективно організована система пошуку документа, що дозволяє знаходити документ, володіючи мінімальною інформацією про нього.

 • Розвинена система звітності за різними статусами і атрибутами документів, що дозволяє контролювати рух документів і приймати управлінські рішення, ґрунтуючись на даних звітів.

 

Найпотужніші системи електронного документообігу в Україні:

 • «MasterDoc» (www.bkc.com.ua);

 • система електронного документообігу «ДІЛО» (www.eos.com.ua);

 • програмно-методичний комплекс класу управління документами (Enterprise Content Management) і бізнес-процесами (Business Process & Workflow Management) (www.intalev.ua);

 • система електронного документообігу ru:FossDoc (www.fossdoc. com.ua).

Документи серверу Google дозволяють:

 • мати доступ до своїх документів з будь-y якого комп’ютера, підключеного до Інтернет;

 • ідеально організувати процес під час віддаленої роботи;

 • організувати одночасну роботу з одним документом для 30 осіб;

 • проводити соціологічні дослідження.

Домашнє завдання.

Зробити конспект уроку. вивчити теоретичний  матеріал теми.

 

Конспект уроку

з географії

11 – А клас

17. 04. 2020 р.

Тема.  Китай. Особливості розселення,

трудові ресурси Китаю.

Вивчення нового матеріалу.

 1. Географічне положення Китаю.

Офіційна назва – Китайська Народна Республіка (КНР)

Склад території – 23 провінції; 5 автономних районів; 4 міста центрального підпорядкування: Пекін, Шанхай, Тяньцзінь, Чунцін; 2 спеціальні адміністративні райони: Сянган/Гонконг та Аоминь

Столиця – Пекін.

Площа країни - 9,6 млн. км².

              Китай розташований у Центральній і Східній Азії і є однією з найбільших за площею держав світу. На сході омивається водами Жовтого, Східно-Китайського і Південно-Китайського морів Тихого океану.  Має численні острови, найбільші — Тайвань і Хайнань. На півночі Китай межує з Росією і Монголією, на заході і півдні — з Афганістаном, Індією, Непалом, Бутаном, Бірмою, Лаосом і В'єтнамом, на північному сході — із Корейською Народно-Демократичною Республікою.

 1. Особливості розселення країни.

Населення КНР складає понад 1,3 мільярди осіб. Це одна п'ята частина усього населення Землі.  Як і для багатьох країн з великими розмірами території для Китаю дуже характерні значні контрасти розселення. Населення нерівномірно розподілено по території країни: на схід від умовної лінії від міста Хейхена до міста Тенчун на Юнані, на площі не набагато більше 1/3 території країни зосереджено близько 90% всього населення, а середня щільність населення тут перевищує 170 чол/км.кв. На решті території, у західній частині країни на квадратний кілометр приходиться лише кілька людей. Особливо щільно заселені рівнини у середній і нижній течії ріки Янцзи, низинна смуга Південно-східного узбережжя, де місцями щільність населення досягає 600-800 чол./км2.

 1. Демографічна ситуація.

              Китай - найчисленніша країна світу, що накладає свій відбиток на всі сторони життя суспільства, і, перш за все, відбивається в особливостях проведеної демографічної політики. Відповідно до конституції Китаю в країні повинне здійснюватися планове дітородіння. Заборонено одружуватися студентам, одна родина повинна мати не більше однієї дитини, а на народження другої чи третьої дитини вже потрібно дозвіл спеціального комітету з планового дітородіння. Незважаючи на проведення, настільки твердої демографічної політики населення Китаю за прогнозами фахівців до 2000 року перевищить 1,3 млрд. людина. Складною проблемою є перенаселення сільської місцевості КНР. Вікова структура населення Китаю наступна: 0-14 років - 17,6%, 15-64 років - 73,6%, старші за 65 років - 8,9%. Середній вік населення - 35,5 років (чоловіки - 34,9 років, жінки - 36,2 роки). На 100 жінок припадає 106 чоловіків. Очікувана тривалість життя при народженні - 74,7 роки (чоловіки - 72,7 років, жінки - 76,9 років). Одна жінка в середньому народжує 1,54 дитини. Коефіцієнт народжуваності становить 12,3, смертності 7,0, природного приросту - 5,3 промілле. Дитяча смертність - 16,1 промілле.

 

 1. Трудові ресурси Китаю.

              Трудові ресурси Китаю вирізняються весь час зростаючим професійно-освітнім рівнем. У країні розвивається власна система освіти, уряд сприяє навчанню китайських студентів за кордоном, особливо в США та Японії. Надлишок робочої сили дає змогу підтримувати на низькому рівні заробітну плату. Країна залишається практично необмеженим резервом дешевої робочої сили. Докорінно змінилася структура зайнятості. Багатомільйонна маса людей перемістилася із сільського господарства у промисловість, будівництво та сферу послуг: майже в 8,5 раз збільшилася кількість працюючих у місті і тільки в 2,7 раз – на селі. За розрахунками економістів Китаю, оптимальне співвідношення зайнятих у первинному, вторинному та третинному cекторах має становити 34 % : 32 % : 34 %.

ЗАВДАННЯ  ТА  ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацювати конспект уроку.

 2. Географічне положення Китаю.

 3. Особливості розселення країни.

 4. Демографічна ситуація.

 5. Трудові ресурси Китаю.

 6. Нанесіть  на контурну карту Китай, її столицю, країни – сусіди, склад території і т.д.

 

Фізика

Властивості насиченої й ненасиченої пари.

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1iKl4MToVw6pMS9AOwXu3zHp0VBAUyonV/view?usp=sharing

 

Дати відповіді на запитання:

1) Як ви розумієте поняття пароутворення?

2) Що таке вологість повітря?

3) Що таке точка роси?

4) Яким приладом вимірюють вологість повітря?

 

Українська мова, 17.04.20р.

Тема. РЗМ. Усне висловлювання на тему «Весняне пробудження природи».

Матеріал для опрацювання:

Весняне пробудження природи (твори наприклад).

Прочитати, сформулювати свою думку.

Текст 1

Навесні природа оживає. Починають дзвінко співати пташки. Вони радіють приходу весни. Не встигнеш озирнутися, як від снігу не залишиться і сліду. Незабаром з’являється перша травичка. Ще трохи та на деревах з’являться перші листочки.

Весна — моя улюблена пора року!

Текст 2

Настала весна. Природа ожила на очах. Птахи співають свої дзвінкі пісні, люди посміхаються сонечку. Весняне небо стає ясним, яскраво-блакитним. На ньому вже не побачиш грізні снігові хмари.

Всюди дзюрчать струмочки — це тане сніг і лід. З’являються перші весняні квіти — проліски. Природа радіє настанню весни!

Текст 3

Навесні все навколо розквітає. Куди не кинь оком — всюди яскраво-зелена травичка, немов шовковий килим. На цьому прекрасному килимі безліч яскравих кульок. Що ж це таке? Це кульбаби! Своїм виглядом вони нагадують маленьких курчат.

Молоді листочки на деревах радують око. Вони ще зовсім маленькі, але вже дуже красиві. Я люблю весну!

Домашнє завдання:

Скласти міні-твір (маленький) на тему «Весняне пробудження природи».