Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 2 08.05

Українська мова, 08.05.20р.

Тема. Дієприслівник.

Матеріал для повторення вивченого матеріалу:

Діти, давайте разом спробуємо дати відповіді на запитання:

1. Що називається дієприслівником і як впливає він на зміст речення? (Дієприслівником називається незмінна форма дієслова, яка, поєднуючи ознаки дієслова і прислівника, вказує на додаткову дію. Наприклад: Відчувши солодкий смак домівки, хлопець усміхався уві сні).

2. Які ознаки дієслова має дієприслівник? (1.Має вид (доконаний/недоконаний) і час (минулий/теперішній): радіючи, зрадівши; 2. може бути перехідним або неперехідним; 3. керує іменниками: створюючи (що?) оповідання).

3. Які ознаки прислівника має дієприслівник? (1. Не змінюється; 2. Пояснює дієслово-присудок, виступаючи в ролі обставини: Гомонять, працюючи, школярі. Зібравшись на спортмайданчику, школярі почали тренуватися.)

4. Чи змінюються дієприслівники? (Ні)

5. Розказати про дієприслівниковий зворот. (Дієприслівник разом із залежними від нього словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні є поширеною обставиною)

6. Як відокремлюються одиничні дієприслівники? Навести приклади. 

(Гомонять, працюючи, школярі.)

7. Коли пишеться не з дієприслівниками окремо, а коли — разом? Навести приклади. (Якщо це дієприслівник. Разом, коли слово без не не вживається: нехтуючи, ненавидячи; у префіксі недо-, який указує на неповноту дії: недобачаючи. В інших випадках не з дієприслівниками ишеться окремоне знаючи, не сказавши. З чотирма дієприслівниками не пишеться разом або коремо, залежно від їхнього значення: нездужаючи (хворіючи) - не здужавши (не змігши); неславлячи (ганьблячи) - не славлячи (не прославляючи); непокоячись (хвилюючись) - не покоячись (не спочиваючи); нестямившись (втративши самовладання) - не стямившись (не прийшовши до тями).

8. Назвати особливості творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Навести приклади. (Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основи дієслова теперішнього часу (3-ї особи множини) за допомогою суфіксів:

— від І дієвідміни -учи (-ючи),

— від II дієвідміни — -ачи (-ячи):

нес/уть + учи —> несучи,

малю/ють + ючи —> малюючи,

нос/ять + ячи —> носячи,

стеж/ать + ачи —> стежачи.

Дієприслівники доконаного виду утворюються від основи неозначеної форми дієслова за допомогою суфіксів -ши (коли основа закінчується на приголосний звук) або -вши (коли у кінці основи є голосний звук):

прибігти + ши —> прибігши,

дописати + вши —> дописавши.

У дієприслівниках, утворених від дієслова на -ся (-сь) після твірних суфіксів майже завжди вживається суфікс -сь (суфікс -ся трапляється лише у віршованих текстах):

змагаються + учи —> змагаючись,

задуматись + вши —> задумавшись.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

У процесі утворення дієприслівників в основі дієслова може відбуватися чергування о/і: перемогти —> перемігши.)

9. Речення: Ансамбль, що гарно виступав на конкурсі, переміг. Перебудувати на речення з дієприслівником. Пояснити, чи змінилося смислове навантаження речення. (Ансамбль, гарно виступивши на конкурсі, переміг)

10. Яку синтаксичну функцію в реченні може виконувати дієприслівник? (Обставина)

 

Вправи на закріплення:

1. Уважно ознайомтесь із словами кожного ряду, вилучіть «зайві». Запишіть ці слова (дієприслівники) до своїх зошитів, зробіть морфологічний розбір (за схемою).

       1.Зберегти, надихати, несучи, роздягати.

       2.Розмірковують,повідомили, оберігаючи, відповідає.

       3.Сказано,  прикріпивши, зроблено, сформовано.

       4.Заквітчаний, спікши, принесений, намальований.

-Отже, дієприслівник - це змінна чи незмінна форма дієслова?

-Чому незмінна?

 

2. Запишіть дієприслівники у два стовпчики: а) ті, що пишуться з не окремо; б) ті, що пишуться з не разом.

(Не)навидячи, (не)навчившись, (не)хтуючи, (не)аплодуючи, (не)обминаючи, (не)дбаючи, (не)наївшись, (не)волячи, (не)ізолювавши, (не)маршируючи, (не)малюючи, (не)інтригуючи, (не)сходячи, (не)зчувшись, (не)рвуючи, (не)цінуючи, (не)іскрячись.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних дієприслівників, що пишуться з не окремо, складеться початок прислів'я: «... І камінь мохом обростає».

 

3. Із поданих форм дієслова випишіть дієприслівники, визначте вид кожного.

Розмовляючи, підбадьорений, одягнуто, схиляючись, натомлено, збираючись, бажаючи, відірвати, відірваний, відірвавшись, молодіти, молодіючий, молодіючи, умивати, умито, умивши, умившись, розказати, розказано, розказуючи.

 

4. Пропоновані дієприслівникові звороти ввести на початку,в середині і в  кінці у речень. Записати, правильно розставляючи коми.

Радо усміхаючись; захопившись красою осіннього клена; занурившись у сніг; нагодувавши дітей.

Домашнє завдання:

Дайте відповіді на тестові запитання, відповіді запишемо у зошит.

1.Дієприслівник – це особлива форма дієслова, яка вказує:

а) на ознаку предмета за дією;

б) на дію предмета;

в) поєднавши ознаки дієслова і прислівника, вказує на додаткову дію;

г) вказує на предмет;

2.Від прислівника дієприслівник узяв:

а) незмінюваність, синтаксична роль - обставина;

б) вид,питання – що робити?

в) залежні слова;

г) час теперішній, минулий, майбутній;

3.Дієприслівники бувають:

а) недоконаного виду;

б) доконаного і недоконаног виду;

в) не мають категорії виду;

г) доконаного виду;

4.Від дієслова дієприслівник узяв:

а) вид, час;

б) вид, час, перехідність – неперехідність;

в) вид, час, перехідність – неперехідність, залежні слова;

г) вид;

5.У якому рядку всі слова дієприслівники:

а) забувши, записаний, набуваючи, зліплений;

б) бажаючи, спаливши, засинаючи, граючись;

в) йдучи, стрибає, падаючи, спитавши;

г)  соромлячись, похнюплений, стомившись, знайомлячись;

6.У якому рядку всі дієприслівники доконаного виду:

а) уміючи, питаючи, зустрівши , переказуючи;

б) пишучи, бажаючи, почувши,пізнавши;

в) кажучи, пливучи, несучи, почепивши;

г) побачивши, сфотографувавши, змивши, зробивши;

7.У якому рядку всі дієприслівники недоконаного виду:

а) зеленіючи, зоставшись, повзучи, в’янучи;

б) беручи, ходячи, приймаючи, танцюючи;

в) накривши, взявши, розтерши, плачучи;

г) будуючи, відкинувши,зробивши,володіючи;

8.У якому рядку всі дієприслівники з НЕ пишуться окремо:

а) не/обстеживши, не/завівши, не/сказавши, не/розкривши;

б) не/оглядаючись, не/добігши, не/добачаючи, не/забувши;

в) не/спитавши, не/розуміючи, не/виконавши, не/навидячи;

г) не/зрадівши, не/вгаваючи, не/сіючи не/дочуваючи;

9.У якому рядку всі дієприслівники з НЕ пишуться разом:

а) не/волячи, не/покоячись, не/хтуючи, не/дочуваючи;

б) не/пізнавши, не/знайшовши, не/створивши, не/перетинаючи;

в) не/відходячи, не/розуміючи, не/виконавши, не/передплативши;

г) не/прибігши, не/вітаючи, не/вмикаючи, не/почепивши;

10.У суфіксах дієприслівників пишеться літера:

а) і;

б) то і, то и;           

в) и;

г) е;

11.Визначити речення, у якому не треба ставити кому:

а) Христя розпрощавшись пішла додому.

б) Пахне м’ята, хліба радіючи цвітуть.

в) Сон улетівши до хати бере Харитю під своє крило.

г) На всі запитання хлопець відповів не моргнувши оком.

12.Дієприслівник уреченні виступає:

а) підметом;

б) додатком;

в) обставиною;

г) означенням.