Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця 2

9 – А, укр.л-ра                                                   Дата 15.05.2020

Тема. Григорій Квітка-Основ’яненко Повість «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

ТЛ: сентименталізм.

 

Основний зміст уроку

Аудіокнига  - Григорій Квітка-Основ’яненко Повість «Маруся»

 https://www.youtube.com/watch?v=haYIE5JP_2A

 

Текст твору - Григорій Квітка-Основ’яненко Повість «Маруся»

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3316

 

Літературознавчий словник

 

Сентименталізм (від французького «почуття» , «чутливість») – напрям у літературі другої половини XVIII – початку ХІХ ст., що виник на противагу просвітництву й класицизму, які проголошували розум основним чинником у житті людини. Сентименталізм характеризувався особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності, перебільшенням глибини почуттів. У центрі зображення творів сентименталізму – чутлива людина , «життя серця» героїв із демократичних низів

Повість “Маруся” – перший прозовий твір нової української літератури. Її автора, Григорія Квітку-Основ’яненка, Тарас Шевченко назвав «батьком української прози», схвально оцінював його творчість, і зокрема цю повість.

Жанр - соціально-побутова повість

«Маруся» – перша повість в історії української літератури.

Тема - зображення життя українського селянства, його праці, побуту, народних обрядів та звичаїв.

Основна ідея  - ствердження думки про високу моральність вихідців із українського народу, простих людей, їхню моральну вищість над представниками панства.

Основні персонажі: сільська дівчина Маруся, її батьки – Наум Дрот та Настя, її коханий – Василь.

Характерні особливості

– Розлогі портретні характеристики персонажів, виконані в дусі українського фольклору, народних пісень.

– Майстерні пейзажі, описи української природи

– Наявність довгих авторських відступів, що містять авторські думки про героїв, моралізаторство, повчання, роздуми автора.

– Велику увагу приділено докладному опису українських народних звичаїв, детально описано обряди сватання, весілля, поховання, наведено автентичні узвичаєні слова, які промовляли селяни під час цих обрядів, народні пісні.

 

Бесіда.

1. На чому наголошує письменник у повісті «Маруся» : на подіях чи на почуттях , викликаних цими подіями? Як ставиться автор до своїх героїв?

2. Вкажіть риси сентименталізму у змалюванні образів.

3. З якою метою автор вдається до ідеалізації героїв ?

4. Чи можна стверджувати , що їх любов «чолом сягала неба» ?  

 

 

 

Домашнє завдання:                      

  1. Читати й аналізувати повість «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненко 

 

(Завдання  надсилати на ел.пошту galjysik@nbox.ru чи  у Viber – групу класу, чи у messenger)