Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця 2

Конспект уроку

з біології

11 клас

15.05.2020 рік

Тема. Органи багатоклітинних організмів.

Органи рослин

     У рослин виділяють вегетативні й генеративні органи. Вегетативні органи призначені для підтримання індивідуального життя рослин, а генеративні забезпечують їх розмноження.

     У вищих рослин вегетативними органами є корінь і пагін; у нижчих — тіло (талом, або слань), не почленоване на органи, а представлене однією клітиною (одноклітинні водорості), нитками з одного ряду клітин (нитчасті водорості) або колоніями у формі пластинок, куль тощо; у деяких справжніх водоростей спостерігається диференціювання талому на органи, зовні подібні до стебла й листків вищих рослин

     Морфологія й анатомічна будова вегетативних органів пристосована до виконання властивих їм функцій. У разі зміни характеру функції змінюються відповідно й вегетативні органи (утворюються видозміни органів). Вегетативні органи використовуються також

для вегетативного розмноження.

    Корінь — вегетативний орган, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин і продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.

     Пагін — вегетативний орган, до складу якого входять стебло, листки і бруньки. Він забезпечує утворення органічних речовин у процесі фотосинтезу та метаболічних процесів, обмін речовинами між різними частинами організму рослини та її оптимальне розташування у просторі

     Генеративні органи — органи рослин, призначені для розмноження та поширення рослин. Прикладом генеративного органа рослин є квітка. Квітка — це складна система, що забезпечує статеве розмноження у квіткових рослин.     

     Функції квітки: утворення тичинок з пилковими зернами, плодолистків (маточок) з насіннєвими зачатками, запилення, складні процеси запліднення, формування насінини й плода

Системи органів тварин

     Для успішного виконання своїх функцій окремі органи тварин об’єднуються у функціональні системи органів. Краще за все їх розгледіти на прикладі систем органів хребетних тварин.

 

Дати відповіді на питання:

1. Які органи виділяють в організмі рослин?

2. Які функції виконує корінь?

3. Які особливості будови має пагін?

4. Які системи органів виділяють у тварин?

5. Які функції виконує травна система?

6. Які особливості будови має транспортна система хордових тварин?

7. Які системи органів відповідають за регуляцію процесів у організмі тварин?