Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця 2

ГЕОГРАФІЯ

7  – А  клас

22. 05. 2020 р.

Тема.  Природні ресурси материків та океанів. Класифікація природних ресурсів. Наслідки природокористування.

Вивчення нового матеріалу.

Природні ресурси материків і океанів
                  Багатства Землі - це будь-які цінні тіла природи, які людина використовує або може використати як сировину, джерело енергії, безпосередньо для споживання, відпочинку та задоволення інших потреб. Земні багатства ще називають природними ресурсами. Ресурси поділяють за походженням, указуючи, до якої земної оболонки вони належать, за місцем розташування, за призначенням, за вичерпністю, за можливістю заміни одних ресурсів іншими.
 На кожному материку і в кожному з океанів є різноманітні природні ресурси. (Пригадайте їхні назви.) Проте розміщені вони на Землі нерівномірно. Це пояснюється переважно відмінностями в геологічних процесах і кліматичних умовах, що характерні для материків і океанів.
 Серед природних ресурсів особлива роль належить паливно-енергетичним . Майже до початку XIX ст. основним енергетичним ресурсом була деревина. З часом її замінило вугілля, а на зміну вугіллю прийшли нафта і газ. Цими важливими ресурсами володіють не всі країни. Тому у світі існує певна їх нестача, що часто призводить до енергетичних криз. Найбільший видобуток нафти та природного газу зосереджений в Азії, зокрема в Росії та в країнах Перської зато¬ки, а вугілля - в Європі, Азії та Австралії.
 Мінеральні ресурси, в тому числі й енергетичні, це насамперед база для промислового виробництва. Тому вони мають велике' значення для кожної країни. Різноманітні рудні корисні копалини видобувають у Китаї, Бразилії, Росії, Австралії та в інших країнах. Великі запаси руд містяться на дні Світового океану.
 Земельні ресурси є основою всієї живої природи і базою для, сільського господарства та виробництва продовольства. Однак лише 1/3 земель на нашій планеті -це сільськогосподарські угіддя. Розорано 15 % площі поверхні суходолу. Проте є території, де рілля становить 60 % і більше. До них передусім належить Європа (зокрема, й територія України) та Північна Америка.
 Лісові ресурси охоплюють близько 4 млрд га земель. Чітко простежується два майже рівні за площею лісові пояси Землі -помірних та екваторіальних широт. За лісовими площами лідерами є Америка й Азія, а серед країн - Росія, Бразилія, Канада, США, Індонезія та ін.
 Водні ресурси зосереджені переважно в океанах, які відрізняються значною солоністю. Запаси прісних вод становлять лише 0,6 % від загального об'єму води. Тому відчувається нестача таких важливих для людини ресурсів, як водні. Води нині недостатньо там, де її немає в природі, де її інтенсивно використовують або де вона стала непридатною для використання внаслідок забруднення.

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ.

  1. Опрацювати конспект уроку ( уважно прочитати текст, вивчити ).

  2. Назвіть природні ресурси материків і океанів.

  3. Класифікація природних ресурсів?

  4. Охарактеризуйте самостійно наслідки природокористування.