Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

13 клас всесвітня історія 22.05

Тема. Практичне заняття. Міжнародні відносини другої половини ХХ – ХХІ ст. : точки перетину інтересів.

 У результаті реального послаблення глобального військово-політичного протистояння між двома блоками з одного боку, й одночасного загострення регіональних конфліктних ситуацій та загрози «малих війн» – з іншого боку, на перший план світової політики вийшли проблеми захисту прав і безпеки особистості й народів, гуманітарно-правові, культурні контакти, поширення об’єктивної інформації. Сукупність цих характеристик дістала назву "людський вимір". Конкретні люди творять передумови довіри або недовіри між народами й державами, й від них залежить розв’язання військово-політичних проблем, проблем охорони й поліпшення стану природного середовища, розвиток торгово-економічних та науково-технічних зв’язків тощо.

            Концепція «людського виміру» й механізм співробітництва держав з гуманітарно-правових питань були обґрунтовані у спеціальному розділі Підсумкового документа Віденської зустрічі учасників НБСЄ в січні 1989 р.

            Важливими органами, які покликані займатися гуманітарними проблемами, питаннями забезпечення основних прав і свобод людей є НБСЄ (з 1994 р. має назву ОБСЄ – Організація з питань безпеки і співробітництва в Європі) і Рада Європи – регіональна міжурядова організація, створена в 1949 р.

            Розпад СРСР і Югославії, утворення нових незалежних держав, труднощі країн колишнього соціалістичного табору, об’єднання Німеччини та інтеграція західних країн стали важливими чинниками побудови загальноєвропейського дому і розвитку міжнародних відносин 90-х років.

Початок ХХІ ст. не приніс миру на Землі. З усіх проблем, що були успадковані з попереднього століття найбільш небезпечною стала проблема міжнародного тероризму.

            Явище міжнародного тероризму відомо людству ще з часів середньовіччя, але саме в теперішній час, коли завершується формування глобальної світової цивілізації міжнародний тероризм набуває нової якості і місця у світовій політиці.

            Причини існування міжнародного тероризму на сучасному етапі:

·         невирішеність національних проблем; проблем кордонів. Значна частина народів позбавлена права на національне самовизначення;

·         відсутність дієвого механізму боротьби з тероризмом;

·         домінування США у світі, як єдиної наддержави;

·         протиріччя між християнською, ісламською, далекосхідною цивілізаціями;

·         прагнення окремих людей, організацій до дезорганізації встановленого світового порядку; їх прагнення посіяти зерна страху і невпевненості.

Особливості міжнародного тероризму на сучасному етапі:

·         спрямованість проти провідних країн світу;

·         використання регіонів міжнародної нестабільності для розбудови  мереж своїх організацій і здійснення терористичної діяльності;

·         підтримка сепаратистських рухів, спроба встановити контроль над національно-визвольними рухами;

·         використання найсучаснішої техніки і технологій;

·         координація дій і взаємна підтримка терористичних організацій;

·         організація фінансування терористичної діяльності за рахунок легального бізнесу і контролю над нелегальним бізнесом;

·         здійснення широкомасштабних терористичних акцій, які б мали широкий світовий розголос;

·         прагнення терористів створити «державу в державі»;

·         значний вплив ісламського фактору.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф  26. Послання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/445-vsesvtnya-storya-ladichenko-11-klas.html