Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

Основи  здоров’я 8-а клас 20.03.

Тема.  Безпека на дорозі. Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього  середовища («трикутник безпеки»). Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Пріоритети в дорожньому русі.

 1. Поняття організації дорожнього руху

Організація дорожнього руху — це створення умов за допомогою інженерно-технічних засобів і організаційних заходів для достатньо швидкого, безпечного та зручного руху транспортних засобів і пішоходів. Сюди входить: планування перехресть і доріг, спорудження острівців безпеки, обладнання зупинок громадського транспорту, установка дорожніх знаків, світлофорів, розробка графіків руху громадського транспорту, різні обмеження в русі тощо.

Одним із перших засобів організації дорожнього руху було обмеження швидкості транспортних засобів та розділення проїзної частини на дві смуги для відокремлення зустрічних потоків. В Україні, як і в більшості країн світу, прийнято правосторонній рух, для якого пристосовані облаштування доріг і конструкція автомобілів.

 1. Модель безпечного дорожнього середовища

Майже всі фактори ризику, що спричиняють дорожню аварійність, можна об’єднати у три основні групи: «дорога», «транспортний засіб» та «людина як учасник дорожнього руху».

Основою безпеки на дорозі повинно стати розуміння всіма учасниками дорожнього руху тріади «ЛЮДИНА — ДОРОГА — ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ». Особливо це актуально тоді, коли середовище існування людини перенасичене ризиком та небезпеками дорожньо-транспортних пригод.

Усвідомлення власного місця в системі відносин «ЛЮДИНА — ДОРОГА — ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» сприяє формуванню особистого ставлення до себе як учасника дорожнього руху, до власної безпеки та безпеки інших.

 1. Пріоритети в дорожньому русі»

https://www.youtube.com/watch?v=42NmBj3qmrk

завдання:

* Як має діяти людина, щоб почуватися в безпеці на дорозі?

* Від кого або від чого залежить безпека на дорозі?

* Чому поведінка людини на дорозі має бути відповідальною?

3. Моделювання ситуацій

* За допомогою чого (кого) здійснюють регулювання дорожнього руху?

* Які види розмітки вам відомі?

 

 Мюзикл 8 А

.

 Основні поняття для засвоєння: історія виникнення мюзиклу, відмінності мюзиклу від класичних музично-театральних жанрів.

 

Тема нашого уроку Мюзикл  

Мюзикл – музично-сценічний жанр, основу якого складають ознаки оперети і драматичної вистави об’єднані єдиним художнім задумом, використовуючи виражальні прийоми сучасних мистецтв.

2. Новий матеріал для засвоєння.: характерні особливості, історію виникнення.

Мюзикл  як  сценічний  жанр з’явився  в США  наприкінці XIX   - на початку  XX  ст..  У 1920 – х роках мюзикли  почали  екранізувати, що сприяло  його  популяризації. Кіномюзикл  «Бродвейська мелодія» (1929 р.) вважають  одним  з  найприбутковіших   фільмів  того  часу. Один із перших  мюзиклів, який  отримав  голлівудську  премію «Оскар». Особливість жанру мюзиклу полягає в тому що він  об’єднав кілька видів театрального мистецтва, увібравши елементи  опери, оперети, балету та драматичної вистави.

 Головна  відмінність  між  оперетою  і  мюзиклом  полягає  у  значенні  музики  в  порівнянні  з  розмовними  сценами. Музика  в  мюзиклі є одним  із  засобів   музично – сценічного  монтажу поряд  з  хореографією, пластикою, постановочними  ефектами.

Мюзикл  вирізняється  передусім  синтетичністю (єдністю з іншими видами мистецтва): ані вокальні, ані  танцювальні  номери, ані  музичний  супровід  у мюзиклі  не  є  самодостатнім – вони  лише слугують  рівноправними   засобами  передання   змісту. Сюжет, образи  дійових  осіб, ідейний  зміст  відіграють у мюзиклі велику  роль, тому  мюзикл, на відміну  від  опери та оперети, як  правило, прийнято виконувати  мовою, зрозумілою глядачеві, тобто сучасною  побутовою  та  естрадною мовою  музики. (В опері чи опереті академічна манера виконання співу.)

У  мюзиклі  кожний  вокальний і танцювальний  номер  є невід’ємним  від  сюжету   і  не може  бути  вилучений  з  вистави  без  шкоди  змісту  і  твору  в цілому.

Спільні риси опери, оперети та мюзиклу:

 приналежність до театральних жанрів;

 наявність літературної основи, розподіл сценарію на акти;

 гра акторів, використання хореографії, хору;

 вокальні номери (сольні, ансамблеві, хорові);

 музичний супровід (оркестровий або фонограмний);

 оформлення сцени декораціями;

 акторські костюми.

мінус.

6. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

-        Що таке мюзикл?

-        Розкажіть про особливості цього жанру.

-        Чим відрізняється мюзикл від звичайного спектаклю?

-        Які мюзикли сучасних композиторів ви знаєте?

-        Напишіть про українські мюзикли

 

20.03.20 р.

Українська мова

Тема. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

Відеопояснення до теми за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=q0rJgzqOQl4 

Вправа

Списати, розкриваючи дужки.

Отакий(то) на чужині мені сон приснився! Тільки(тільки)но озветься дзвін церковний, будить щем солодкий в серці  невимовний. Ніхто(бо) не знає  години, коли і де його справа покличе. Зацвітуть  от-от  черешні, агрус і порічки. Ну(бо), дощику, полий, вербенятам личко вмий! А ти б, метелику, не дуже(то) гордився, бо ти недавно сам з гусениці вродився

Домашнє завдання

Списати, розкриваючи дужки

Гетьмани, гетьмани, якби(то) ви встали! Друже, ти(но) приглянься! Перевір(но) ліпш оружжя. Підтягни мені підпружжя: буде важко брати цей поріг! Лучче одурить себе(таки), себе самого, ніж з ворогом по правді жить. А розправте(но) зігнуті плечі! Не скоряється дух молодечий. Чуєте, хлопці, рубайте з руки, з-за хмарищ(бо) сунуть  круки, хижаки.

 

Тема: Де провести вихідні дні

T.:  Good morning! Are you ready for our English lesson? Let’s mark the absentees? Who is absent today?

The theme of our today’s lesson is “Weekend”. We are going to continue working with English transcription and train both countable/uncountable nouns and plural of nouns, and brush up the adverbs of frequency. We’ll listen to and sing “Free Time Song” and speak about our weekend today. Be attentive and active. Let’s work hard and have some fun, English lesson has begun.

 2. Уведення в іншомовну атмосферу. Фонетична зарядка                                                                                                              

                                                                                                                                                             а) T.: Lets brush up English transcription. Read all together                                                                                                                                       

Голосні звуки                                                                                                                                                                                                      

Монофтонги

Дифтонги

Короткі            [i ]   [Λ ]   [ɒ, o ]   [Ʊ, u  ]   [æ  ]   [  e ]   [ə]   

[eɪ]  [əʊ]  [aɪ]  [aʊ]

Довгі                 [i:]    [a:]   [ɔː ] [ u: ] [ɜː , ə:]   

[ɔɪ]  [ɪə] [eə[ʊə]

                                                                                                                                                                                                   Приголосні звуки  

Парні приголосні

Непарні приголосні

Глухі       [p]  [f] [t] [k] [s] [ ʃ ] [tʃ] [θ]

                     [m] [n] [l] [r]

Дзвінкі [b]  [v]  [d]  [g]  [z]   [ ʒ ]  [dʒ]  [ð]

                      [j] [ŋ] [h] [w]

 

б) Конкурс «Майстер скоромовок»                                                                                                                                          Т.: Listen to me and repeat after me: She sells seashells on the seashore

с) T.: Now lets listen and sing “Free Time Song”

Discussion:                                                                                                                                                                      

 1. Do you love your free time?

 2. What can you do on weekend? 

 3. Are you boring on your free time? Why?

 4. How many days off do you have?

 5. When do you get up on Sunday?

 6. What do you usually do during weekends?

 7. What do you do if the weather in sunny?

 8. Do you spend a lot of time with your friends?   

 9. Do you watch TV a lot?