Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

13-Аалгебра    20.03

Розв’язування вправ.

1. Скільки трицифрових чисел можна утворити з цифр  1; 2; 3; 4;  5, 6,  8 якщо в числі цифри не повторюються?

2. Скількома способами тренер може розставити на волейбольному майданчику сім гравців?

3. Знайдіть моду вибірки: 3; 6: 8; 2; 1; 9; 3; 2; 1; 7.

4. Учневі  треба скласти 5 екзамени на протязі 9 днів. Скількома способами  це можна зробити?

Домашнє завдання.

Повторити теорію з теми: «Елементи комбінаторики».

 

 

13-А    ІНФОРМАТИКА                 20.03

Тема.  Структура  веб – сайтів, різновиди  веб – сайтів. Різновиди  веб – сторінок.

Веб-сторінка  (англWeb-page)  —  інформаційний  ресурс,  доступний у мережі World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері.

Веб-сайт (англ. website, місце, майданчик в Інтернеті), також сайт (англ. site, місце, майданчик) — сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які об’єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Як створити  веб-сайт?

Створення  веб-сайту  починається  зі  створення  інформаційної моделі сайту. Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за двома параметрами: зміст та зовнішній вигляд. Проте спочатку потрібно вирішити, яку інформацію потрібно на ній розмістити. Необхідно детально проаналізувати, скільки і якої інформації потрібно подати на веб-сторінці. Створюючи  проект  сайту,  потрібно  добре  продумати  його  загальну структуру, зміст інформації та посилання.

Структура  веб-сайтів

Загалом виділяють три типи структур веб-сайтів 

  • Лінійну

  • Деревоподібну

  • Довільну.

Подорожуючи сайтом із лінійною структурою, з головної сторінки ви перейдете на другу сторінку, з неї — на третю тощо.

На сайті з деревоподібною структурою з головної сторінки можна потрапити на одну зі сторінок другого рівня, звідти — на одну зі сторінок третього рівня тощо.

Сайт із довільною структурою видається зовсім неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип його створення.  Подорожуючи таким сайтом, ви можете переходити  з однієї  його  сторінки  на  інші  в різні  способи,  і ваш шлях назад не обов’язково має бути таким самим.

Етапи  створення  сайту

Створення сайту умовно можна розділити на такі етапи:

1. Попередній етап розробки сайту.

На  цьому  етапі  розв’язуються  питання  загального  характеру.

Обговорюється загальна концепція сайту, формулюються та фіксуються цілі створення сайту.

2. Етап проектування сайту.

Визначення  структури  сайту:  меню,  посиланнярозміщення модулів, побудова списку компонентів, що підключаються, тощо.

3. Етап розробки й тестування сайту.

4. Розміщення сайту.

5. Розвиток ресурсу.

                                                   

Хостинг. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів

Для того щоб сайт став доступним широкому колу відвідувачів, йому необхідно призначити доменне ім'я і розмістити в мережі Інтернет. Розміщення сайту на сервері та подальше його адміністрування називають хостингом. Наданням такої послуги займаються спеціальні організації. Хостинг буває платним і безкоштовним.

Домашнє завдання.  Опрацювати конспект. 

13 клас     Всесвітня історія

Тема. Деколонізація Африки

І. Вивчення нового матеріалу

Після Другої світової війни в колоніях на території Азії та Африки склалися умови для здобуття державної незалежності багатьма народами. Цьому сприяло багато чинників, у тому числі капітуляція Японії, послаблення позицій Великої Британії, Франції, Нідерландів та зміни в їхній колоніальній політиці. Відіграли свою роль у регіонах зміцнення національної буржуазії та поява інших соціальних верств і груп людей, здатних до самостійного управління своїми країнами, а також виникнення тут патріотичних партій та організацій, що під гаслами національної єдності проголосили курс на досягнення незалежності. Великий вплив на визволення колоніальних країн справила "холодна війна" між СРСР і США, яка давала можливість маневрувати між великими державами і сприяла занепадові колоніалізму.

Колоніалізм - явище неоднозначне: з одного боку, він руйнував традиційну структуру життя Сходу, нав'язував на місцях незвичний європейський стандарт економічних і суспільних відносин, що призводило до енергійного опору колонізаторам, а з іншого - колоніальний капітал підштовхував соціально-економічний розвиток цих країн, втягував у ринкові відносини європейського типу. Однак у XX ст. колоніалізм в основному вже вичерпав себе історично і за умов, коли під час боротьби з гітлерівським нацизмом людство охопила ідея національної свободи і незалежності, став анахронізмом і був приречений.

Історично закономірний процес деколонізації можна поділити на такі етапи:

  • 1945 р. - середина 50-х років - визволення народів Азії;

  • середина 50-х - середина 60-х років - визволення народів Північної і Тропічної Африки;

  • початок 70-х років - 1990 р. - остаточний занепад колоніалізму, визволення Південної Африки.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф  підручника;

2. Написати етапи деколонізації Африки та її наслідки.