Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

Українська мова, 22.05.20р.

Тема. Загальна характеристика частин мови.

Теоретичний матеріал до уроку:

 

-   Визначте в реченнях слова, що означають предмет і відповідають на питання хто? що? До яких частин мови вони належать?

•   Назвіть слова, які вказують на предмет або ознаку, але не називають їх. Які це частини мови?

•   Визначте слова, що означають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? До яких частин мови вони належать?

•   Які слова вказують на кількість предметів? На яке питання вони відповідають? Які це частини мови?

•   Які слова означають дію предмета і відповідають на питання що робить предмет? До яких частин мови вони належать?

•    Визначте службові частини мови.

Слова як частини мови вивчає розділ науки про мову, який називається МОРФОЛОГІЄЮ.

ЧАСТИНИ МОВИ - це класи слів, які характеризуються такими спільними ознаками: загальним значенням; морфологічними ознаками (граматичним значенням); синтаксичною роллю.

В українській мові десять частин мови. Серед них:

•  шість самостійних (відповідають на питання, мають лексичне значення: називають предмети, ознаки, дії, кількість, обставини, мають граматичне значення (тобто морфологічні ознаки: рід, число, відмінок та інші), є членами речення);

•  три службові (не відповідають на питання, не мають лексичного значення, самі слугують граматичними засобами для вираження зв’язків між словами і реченнями, не є членами речення);

•  десята частина мови — вигук (ой, ох, агов, алло) ні до самостійних, ні до службових частин мови не належить.

1. Перепишіть. Визначте в реченнях самостійні частини мови.

1. Пісня українська душу обвива (В. Бабешко). 2. Я з пісні народної виріс (О. Білаш). 3. Нам пісня шлях показує додому (М. Доленго). 4. Бесіда скорочує дорогу, а пісня полегшує роботу (Народна творчість). 5. Для життя людина потребує Вітчизни, свободи і пісні (17. Загребельний). 6. Щодня послухай гарну пісню, роздивися чудову картину та почитай мудру книжку (Й.-В. Ґете).

2. Якщо ви правильно розподілите частини мови у колонки, то зможете прочитати вислів, підкресливши другу від початку букву.

 

  Знайомий, один, пахучий, пусто, обов’язок , два, дев’яносто, вночі, спритний, думка, тридцятий, окуляри, жадібно, сімсот, сумно, світанок, найкращий, вправна, скоро, великий, привабливі, дихання, чудово, вільний.

    Іменник             Прикметник             Прислівник        Числівник

  3. Знайдіть займенники, запишіть.

 

Із року в рік навколо Сонця,

Мов корабель, пливе Земля.

Ми – юнги, юні охоронці,

Матроси цього корабля.

 

Тут Батьківщина всіх народів,

Тут народились я і ти,

І місяць – іграшка природи -

Над нами сяє з висоти.

 

Домашнє завдання:

Виписати у дві колонки сполучники й прийменники.

(Прийменникслужбова частина мови, яка служить для вираження зв’язків між словами в реченні.

Сполучник - – службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення і частин складного речення.)

 • Праця годує, а лінь марнує.

 • І вдень, і вночі сняться калачі.

 • З ким поведешся, від того й наберешся.

 • Або пан, або пропав.

 • Вовків боятись, то в ліс не ходити. 

 • Задер носа, що кочергою не дістане.

 • На чужому горі щастя не збудуєш.

 

Українська література, 22.05.20р.

Тема. ЛРК-3. Конкурс на кращого декламатора віршів про Тернопілля.

Матеріал до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=n8ehWpLt6wY – передивіться відео. Зверніть увагу на вимову, інтонацію, темп, вимову.

Виразне читання вірша:

Преславне Тернопілля

Як Сонця промінці
                купаються в ріці, —
 Жайвір співає в блакить...
 Небо світ благословить.
 Надія осяйна
                Наповнює сповна.

Серденько співа про Господа дива:
 Оспівує наш край — преславне Тернопілля.

Як Вітер колихне
                колосся золоте, —
 Зоріють волошки в житах,
 Аж пісня дзвенить на вустах,..
 Та слів не підберу...
                Вклоняюся Добру.

І Серденько співа про Господа дива:
 Оспівує наш край — преславне Тернопілля.

Тернопільський наш край —
                предивний Божий рай
 Зібрав всю красу і Святині...
 Перлиною став в Україні.
 Від Товтрів до Карпат
                Наш край цвіте, як сад...

І Серденько співа про Господа дива:
 Оспівує наш край — преславне Тернопілля.

Домашнє завдання:

Навчитися декламувати вірш «Преславне Тернопілля». Відеозвіт надіслати вчителю.

Логоритміка  6б  клас  22.05

Український  ліричний  танець

 1. Розминка https://www.youtube.com/watch?v=jYAHGX29ot4

 2. Вправи для розвитку мовленнєвого дихання https://www.youtube.com/watch?v=xZfRSPHUT7A

 3. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=7UtVyDES33E

 4. Вправи для розвитку дрібної моторики пальців рук https://www.youtube.com/watch?v=LftzYjFDtkg

 5. Музично-ритмічна вправа https://www.youtube.com/watch?v=ZkjiO1CwpHA

 6. Український  ліричний  танець https://www.youtube.com/watch?v=LUCGAlxI9To

Образотворче мистецтво

Тема: Композиція з використанням світлотіні як засобу виразності.

Опрацюйте посилання

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-graficni-zasobi-viavlenna-obemnoi-formi-fakturi-materialu-predmetiv-vikonanna-vprav-226689.html

фото надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Контроль письма.

IOpenthebrackets; translateintoUkrainian: (відкрийте дужки і оберіть дієслово у правильному часі; перекладіть українською мовою)

a) The sun (shines, is shining) now.

b) I (drink, am drinking) coffee every morning.

c) The dog (is eating, eats) my meat now.

d) I (shall go, go) to school tomorrow.

e) He (is marrying, will marry) next Sunday.

f) We (will, shall) go to picnic tomorrow.

g) I (am going, is going) to write a letter.

h) My brother (is walking, walks) the dog every evening.

i) I (was, were) in Ternopil yesterday.

j) Children (will sleep, are sleeping) in their beds now.

 

II Write negatives and questions: (поставте заперечення і запитання до речень, пам’ятаємо, що при запитаннях і запереченнях з’являються допоміжні дієслова; якщо в реченні є слова “is, have, are” - їх використовуються як допоміжні, якщо нема – використовуємо do/does (don’t/doesn’t))

 1. Crocodiles have got long tails.
 2. We drink milk every morning.
 3. Animals are our friends.
 4. He is sleeping now.

 

IIIAnswerthequestions: (дайте ПОВНУ відповідь на запитання; запитання переписувати не потрібно)

 1. Are you a good pupil?
 2. Is your family big or little?
 3. Have got a brother or a sister?
 4. What form are you in?
 5. What is your father’s job?
 6. When do you get up?
 7. What do you usually have for breakfast?
 8. What do you do in the morning?
 9. Do you have light or heavy supper?
 10. What time do you go to bed?
 11. Do you like to go to school?
 12. How many lessons do you have on Monday?
 13. Do you like to learn poems by heart?
 14. Does your friend have good marks in English?
 15. What is your favourite season?
 16. What is the weather like today?
 17. Is the weather cold today?
 18. What is the weather like in winter?
 19. What holidays do you like more: Christmas or New Year?
 20. What are spring months?
 21. Do you like to wear jeans or sport suit?
 22. What colour is your desk?
 23. Are there flowers in your room?
 24. What are you going to do next Sunday?

 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)