Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

10доп, укр.л-ра                                                   Дата 22.05.2020

Тема. Д. Павличко «Дзвенить у зорях небо чисте», «Два кольори»

 

Основний зміст уроку

Ознайомлення із текстом твору «Дзвенить у зорях небо чисте»

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=103

 

Аудізапис  твору «Дзвенить у зорях небо чисте»

https://www.youtube.com/watch?v=HwRBGgL6AuA

Аналіз поезії Д. Павличка «Дзвенить у зорях небо чисте»

Лірика Дмитра Васильовича Павличка завжди вирізнялася неабиякою мелодійністю, поетичною піднесеністю. «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте» та інші – поезії, які давно лунають в піснями, а окремі навіть стали народними.

«Дзвенить у зорях небо чисте» ввійшла до збірки «Таємниця твого обличчя. Сумні настрої переповнюють рядки поезії.

Жанр: ліричний вірш. 

Тема: зображення внутрішнього стану ліричного героя, який залежить від мінливості в природі. 

Ідея: возвеличення сили природи. Змінюється все навколо, в природі, людині. Людина – це лише маленька часточка Всесвіту, яка прагне до любові, дружби.

Головна думка: незважаючи на теплі та спокійні відтінки поезії, автор намагається показати читачу образ пізньої любові. Тополя зеленіє на снігу, черешня цвіте понад снігами, яблуня в плодах серед морозів – саме такий життєвий досвід має його ліричний герой. 

«Дзвенить у зорях небо чисте» художні засоби:

Епітети – весняна снага; щаслива доля; любов справдешня. 

Метафори – дзвенить у зорях небо чисте; палає синім льодом шлях; моя душа над снігом стала. 

Порівняння – моя душа, немов тополя; моя душа, немов черешня;  моя душа, неначе яблуня в плодах. Також поезії Дмитра Павличка притаманна глибока образність, філософічність і вишуканість форми.

 

Ознайомлення із текстом твору «Два кольори»

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=101

Аудізапис  твору «Два кольори»

https://www.youtube.com/watch?v=CClgeHMmsqw

Рік написання – 29 лютого 1964 року 

Вид лірики: особиста (інтимна). 

Жанр твору: пісня. 

Провідна тема твору «Два кольори» – це роздуми про долю людини, про те, що для неї найдорожче, це вияв любові до рідної матері, яка своїми руками вишила синові сорочку червоними і чорними нитками, що стала ліричному герою й оберегом на все життя, і нагадуванням про рану домівку. 

Ідея «Два кольори»– заклик не забувати про своє коріння, про батьків, про те, що є основою життя.

Композиція твору.

Вірш «Два кольори» написаний у формі монологу сина. У якому він висловлює свою любов до матері й  подяку за її любов і турботу. Римування – перехресне: навесні — мані, шляхами — нитками. 

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб із пірихієм. 

Образи твору «Два кольори».

Головний образ твору — ліричний герой, який за ментальністю, за вихованням українець. Адже, коли «малим збирався навесні піти у шлях незнаними шляхами», у подарунок від матері отримав сорочку, вишиту «червоними і чорними нитками», — традиційний символ побажання доброї долі. Сорочка, щасливі і сумні дороги, мамина любов допомагають повніше розкрити характер ліричного героя. 

Художні засоби

епітети: «незнані шляхи», «щасливі і сумні дороги», «вишите життя»; 

метафори: «водило в безвісти життя», переплелись… мої дороги, «війнула в очі сивина»;

символи: «червоне — то любов, чорне — то журба», вишита сорочка — символ материнської любові, дорога — символ життєвого шляху;  рефрени «два кольори мої, два кольори», “червоне — то любов, а чорне — то журба” утверджує читача у думці, що все життя — то і є поєднання двох його кольорів: червоного — символу любові та чорного — символу журби.

Займенником «мої» автор указує, що приймає і розуміє цей закон життя. Про це свідчить третя строфа: «Мені війнула в очі сивина…»

І виявляється, шо оцей самий «горточок старого полотна» і є те головне, шо зрозумів про життя ліричний герой: материнська вишиванка поєднала у собі всі радощі і болі та зберегла тепло любові.

Усе життя людину супроводжують два кольори: червоний символізує любов, а чорний — журбу. Такими самими кольорами вишивали рушники, сорочки українські жінки. Вишиту цими кольорами сорочку й рушник усе життя Павличко зберігав як найдорожчу святиню, бо їх вишила мати й дала синочку, щоб вони оберігали його від усякого лиха.

Домашнє завдання

  1. Читати й аналізувати поезію Д. Павличка

 

(Запитання   надсилати на ел.пошту galjysik@nbox.ru чи  у messenger)

 

10доп, укр.мова                                        Дата 22.05.2020

Тема. Розділові знаки при однорідних членах речення.

 

Основний зміст уроку  

Розділові знаки при однорідних членах речення

Кома ставиться

Кома НЕ ставиться

Між однорідними членами речення (непоширеними і поширеними) звичайно ставимо коми. Причому повторюваний сполучник на постановку розділових знаків не впливає: Я живу, і борюсь, і творю для людей. (В. Забаштанський.)

Не ставиться кома між двома однорідними членами речення, якщо вони з’єднані одиничним сполучником і(й), та (=і), або, чи: На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. (Т. Шевченко.)
 Увага! Якщо та вжито в значенні але, то кома ставиться: Тече вода в синє море, та [але] не витікає. (Т. Шевченко.)

Не ставиться кома і між двома непоширеними однорідними членами речення, з’єднаними повторюваним сполучником і... і, ні... ні, якщо це стійкий вислів на зразок: і сміх і гріх, і сяк і так, і вдень і вночі, ні вдень ні вночі, ні світ ні зоря, ні се ні те, ні сіло ні впало, ні живий ні мертвий, ні пуху ні пера, ні в тин ні в ворота, ні за що ні про що, ні слуху ні духу тощо: Світ який — ні краю ні кінця! (В. Симоненко.)

Ставиться тире

Між двома однорідними членами речення ставиться тире, якщо другий член протиставляється першому (перед ним можна встановити сполучник а, але), виражає причину, наслідок, доповнення, раптову зміну подій:
 1. Хай вітер в вічі, умри — [але] не стій! (М. Бажан.)
 2. Було колись — [та] минулося, не вернеться знову. (Т. Шевченко.)

Ставиться крапка з комою

Іноді між значно поширеними або далекими за змістом однорідними членами ставлять крапку з комою: Сидить батько кінець стола, на руки схилився; не дивиться на світ божий; тяжко зажурився. (Т. Шевченко.)

 

Вправа 1. Складіть із поданими словами словосполучення; потім речення з однорідними членами. Укажіть тип зв'язку між ними.

Зразок. Повертались (які?) веселі та бадьорі.

Знайшли (що?), не буде (чого?), доглядає (кого?), співає (як?), дружить (з ким?), захід (який?), осінь (яка?).

 

Завдання 2. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для з’єднання однорідних членів речення. Поставте розділові знаки. Прочитайте речення з правильною інтонацією.

1. Митець думає ... розумом ... серцем (О. Довженко). 2. Хата ... старенька ... чепурна біла - видно, біля неї ходили хазяйські руки (Панас Мирний). 3. Не ... тії вороги ... добрії люди - і окрадуть жалкуючи плачучи осудять (Т. Шевченко). 4. І ... болить ... не черствіє серце (О. Квітневий).

Довідка: Так... як; хоч... та; хоч... але; не тільки... а й.

 

Домашнє завдання

Прочитати текст,  на місці крапок вставити пропущені букви. Розставити розділові знаки. Визначити однорідні члени речення

Поклика...ям Галини Кальченко була ва...ка і благородна праця скульптора. Вона працювала з різним мат...р...алом бронзою і гранітом мармуром і тонова...им гіпсом алюмінієм і оргсклом.

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru або у приватні повідомлення  messenger

 

Основи  здоров’я 10 доп  22.05

Страйки, масові безладдя, створення незаконних озброєних формувань, викрадення та зберігання вогнепальної та холодної зброї, радіоактивних, сильнодіючих отруйних, хімічних, наркотичних речовин і препаратів.(продовження теми)

  1. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

 

1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

 

2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

 

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, - караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, - караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання.

Запитання:

  1. Яка відповідальність  за незаконне зберігання та  використання зброї? У якій статті про це йдеться?

  2. Яка відповідальність  за незаконне зберігання та  використання наркотичних, психотропних  речовин? У якій статті про це йдеться?

 

Трудове навчання

Тема. Висівання шавлії лікарської у відкритий ґрунт.

Джерело довголіття. Має протизапальні, антимікробні, загально зміцнюючі якості.

Багаторічний напівчагарник, висотою 20-70 см. Невимоглива, посухостійка культура. Насіння у відкритий ґрунт висівають навесні, можна також сіяти під зиму. Свіже листя використовують як приправу до м’ясних страв, супів. Листя шавлії збирають в червні-серпні, починаючи з другого року розвитку культури.

Висівають (місяць, глибина) — III-V, Х, 0,5-1см
 Схема висадки (см) — 25х30
 Збирають (місяць) — VI-VII

Ця рослина любить світло і тепло, добре переносить посуху. Однак у холодні зими вимерзає. Не можна створювати ділянку біля польових доріг – рослина дуже забруднюється пилом. Не любить шавлія і надлишку вологи. Ґрунт розпушують граблями на 3-7 см, прикопують і сіють насіння. Висівають шавлію (найкраще пророщене насіння) рано навесні на глибину 3-4 см, з міжряддям 46-60 см і нормою посіву 0,8 г/м2. Посіви рихлять, прополюють, помірно поливають.

 

Домашнє завдання

  1. Посійте рядочок шавлії.

  2. Сфотографуйте процес роботи і вишліть фото мені на вайбер.