Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця

Хімія 9б клас  22.05

Дата ____________________

Підсумкова  контрольна робота з хімії

учня (учениці) 9б класу

Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру

____________________________________________

  1. Позначте формулу сполуки, що належить до оксидів:

AFe(OH)3

БMg(OH)2

ВZn(NО3)2;  

ГCuO.

  1. Виберіть  формулу хлоридної  кислоти:

А. K2CO3              Б. Ba(OH)2             В. HCl                     Г. Сu(ОН)2

  1. Розщеплення електроліту на йони у водному розчині або розплаві називають:

А гідратацією

Б моляризацією

В електролітичною дисоціацією

Г дистиляцією

  1. Усі кислоти дисоціюють з утворенням йонів:

   А Гідрогену

   Б Оксигену

   В Карбону

   Г Гідроксид-аніонів

  1. Установіть відповідність між хімічними величинами та їх символами:

А відносна молекулярна маса; 1 Ar;

Б стала Авогадро; 2 Mr;

В молярний об’єм  газів; 3 NA;

Г відносна атомна маса. 4 Vm;

  1. m.

  2. Що таке кислоти з погляду теорії  електролітичної  дисоціації?

__________________________________________________________________________

  1. Напишіть рівняння  електролітичної  дисоціації таких сполук: HCl, NaOH, NaCl.

  2. Обчислити, скільки молекул  продисоціювало  із 150 взятих молекул. Якщо ступінь дисоціації електроліту становить 85%.

  3. Коли хворі  на  гастрит  приймають  ліки  для зниження  кислотності, у шлунку відбуваєтся хімічна реакція  між кислотою, яка є в шлунку та алюміній (ІІІ) гідрооксидом: HCl+Al(OH)→. Закінчіть рівняння реакції. Напишіть повне та скорочене йонне рівняння. До якого типу реакцій належить дана реакція? Яке середовище (кисле, лужне, нейтральне) у шлунку хворої на гастрит людини?

 

Логоритміка 9б клас  22.05

Література рідного краю.

1. Виконай  розминку https://www.youtube.com/watch?v=bCcxa4hlnY8

2. Дихальні  вправи

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284

3. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=ZvOtj3qZVJ8&list=PLBBZp1KFeXMrE8RVfU-CHqoNiKDhg9ZPt&index=3

 4. Брейн Фітнес. https://www.youtube.com/watch?v=BJqvX2vu8fc

5. "Сік землі"- пісня на слова Володимира Вихруща, тернопільського поета. https://www.youtube.com/watch?v=WpGEufFcOkU

 

 9 – Б клас правознавство 22.05

Тема. Як захистити права споживачів

І. Вивчення нового матеріалу

Для захисту своїх прав при купівлі неякісного товару та повернення коштів за товар неналежної якості споживач може вчинити три законні дії:

-                     звернутися  до продавця із заявою про повернення грошей за неякісний товар;

-                     звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби;

-                     звернутися до суду з позовом.

 В Управлінні захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області рекомендують:

-                     придбавши неякісний товар, споживач насамперед має звернутися з письмовою заявою (у 2-х примірниках) до продавця. Претензії, вимоги до продавця чи виробника товару, виконавця послуг необхідно висувати  в письмовій формі;

-                     слід обов’язково залишити собі копію заяви-скарги із позначкою про те, що її прийняли, а якщо вам відмовили її взяти, направте їм заяву-скаргу з копіями необхідних документів рекомендованим листом із повідомленням про вручення та з описом вкладеного, в якому необхідно перерахувати, які саме документи надіслали;

-                     другий екземпляр такого опису листа з поштовим штампом зберігайте на майбутнє, а також квитанції про поштове відправлення листа та отримане повідомлення про вручення. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» вам зобов’язані відповісти упродовж одного місяця з дня отримання заяви-скарги.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» людина на свій вибір має право вимагати:

-                     пропорційного зменшення ціни;

-                     відшкодування витрат покупця на такий ремонт.

Якщо товар має недоліки, що не підлягають усуненню, то продавець зобов’язаний повернути споживачу кошти або замінити товар. У разі, коли питання в межах чинного законодавства не вирішене, споживач повинен звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби з письмовою заявою, до якої додає копії усіх наявних у нього документів стосовно спірного випадку (повна назва ТОВ чи ФОП із зазначенням адреси провадження діяльності, розрахунковий документ, гарантійний талон, акт із сервісного центру, договір про надання послуг, листування з продавцем та інше).

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 17 параграф 

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html