Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 24.04

Конспект   уроку

з  географії

9 – А  клас

24. 04. 2020 р.

Тема.  Географія зовнішньої торгівлі.

Вивчення нового матеріалу.

  1. Торговельні послуги.

   Процес обміну товарами, послугами, цінностями або грошима забезпечують торговельні послуги. Цей вид підприємницької діяльності передбачає купівлю­-продаж товарів та послуг як власного виробництва, так і посередницьку діяльність між виробником та споживачем не лише з безпосередньої реалізації товару, а й у просуванні його на ринку. Торговельні послуги передбачають маркетинг, інжиніринг (експертно­-консультативні послуги), фінансування, технічний супровід товару тощо. Під час торговельних операцій відбувається процес обміну товару на гроші або інший товар.

  1. Форми торгівлі

   Торгівля буває внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня торгівля реалізує товари всередині країни. Вона охоплює як обіг засобів виробництва, так і предметів особистого споживання. Внутрішня торгівля ведеться у двох формах: гуртовій та роздрібнійГуртова торгівля полягає в придбанні товару значними партіями з метою його просування від виробника або дилера (особи, яка займається купівлею та продажем товарів) до підприємств роздрібної торгівлі чи безпосередньо споживача. Гуртова торгівля здійснюється за цінами нижчими, ніж у роздрібній. Найвпливовішими гуртовими структурами є великі торговельні фірми, торгові доми, дистриб’юторські фірми тощо. Роздрібна торгівля реалізує товари у невеликій кількості для задоволення потреби у них споживача та отримання прибутку. Вона відбувається у торговельних установах, які розміщуються у зручних для споживача місцях та мають зручний для покупців графік роботи.

  1. Показники зовнішньої торгівлі

    Найстаріша форма економічних зв’язків між країнами – зовнішня (міжнародна) торгівля. Вона, з одного боку, забезпечує додатковий ринок збуту продукції, а з іншого – завезення найдешевшої сировини та найновітнішого обладнання.

  Зовнішня торгівля – це обмін товарами і послугами між національними господарствами та між транснаціональними корпораціями.

   Вона включає експорт (вивезення на світовий ринок) та імпорт (ввезення) товарів та послуг. Співвідношення вартості експорту та імпорту країни за певний проміжок часу (як правило, за рік) називають торговельним балансом. Якщо експорт більший за імпорт, баланс вважається активним, якщо навпаки – пасивним.

     Україна у 2015 р. здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 217 держав та територій світуЕкспортувалися товари до 191 країни, імпортували – із 201. Експорт товарів становив $38,1 млрд, імпорт – $37,5 млрд. 

  1.   Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків

    Країни, які домінують у світовій торгівлі і міжнародних фінансах, передусім США, Велика Британія, Японія, Швейцарія, є одночасно країнами базування транснаціонального капіталу. Саме цим зумовлена відносно висока узгодженість геополітичних інтересів їх національної еліти і світової олігархії.

   Нині істотно змінилася товарна структура міжнародної торгівліЗросла купівля та продаж готових товарів, скорочуються – сировини та продовольства. Виникла нова форма торгівлі – технологіями: ліцензіями, патентами, технічним досвідом. Головним продавцем технологій на світовому ринку є США, а покупцем – Японія.

     У наш час суттєво зростає роль міжнародної торгівлі послугами. Раніше це були переважно транспортні послуги. Під впливом науково­-технічного прогресу зросла роль експертно-консультативних послуг (інжинірингу). Це стосується передусім таких видів діяльності, як проектування та будівництво, модернізація промислових підприємств, геологічні розробки тощо. Послуги можуть бути: фінансові, рекламні, готельні, охоронні, медичні, роялті (періодичні виплати як компенсація за використання патентів, авторських прав, природних ресурсів тощо), а також пов’язані з використанням інтелектуальної власності.

    Для цього має бути мережа установ на території інших держав. 90 % світового експорту послуг і 80 % його імпорту припадають на високорозвинуті країни. Перші місця у торгівлі послугами посідають Японія, США та Німеччина. Японія відома експортом банківських послуг, США – інжинірингових, рекламних, готельних та страхових.

  1. Світова організація торгівлі (СОТ)

      Вам вже відомо, що провідною у сфері зовнішніх економічних зв’язків є Світова організація торгівлі (СОТ), членами якої є 164 учасники (у тому числі й Україна), частка яких становить понад 96 % обсягів світової торгівлі. Головна функція СОТ – це встановлення правил міжнародної системи торгівлі. За останні роки значно розширилася сфера діяльності СОТ, яка на сьогодні виходить за рамки торговельних стосунків. Членство в СОТ стало обов’язковою умовою для будь­-якої країни, що прагне інтегруватися у світове господарство. Штаб­-квартира СОТ розміщується у Женеві (Швейцарія). Цілі організації визначено в преамбулі Марракеської угоди про її утворення. Основними з них є підвищення життєвого рівня країн­-учасниць, забезпечення повної зайнятості громадян, постійне зростання доходів і ефективного попиту, розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними, оптимальне використання світових ресурсів, захист і збереження навколишнього середовища, забезпечення для країн, що розвиваються, такої участі в міжнародній торгівлі, яка відповідала б потребам їх економічного розвитку. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ.

  1. Опрацювати конспект  ( уважно причитати, вивчити  ).
  2. Дайте загальну характеристику торговельним послугам.
  3. Форми торгівлі. Наведіть приклади.
  4. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків, назвіть їх.
  5. Світова організація торгівлі (СОТ), що це?

9-А, укр.л-ра                                      Дата 24.04.2020

Тема. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла).

  

 

Основний зміст уроку

За жанром “Енеїда“травестійно-бурлескна поема. Герої поеми римського автора переодягнені в національний одяг українців, співають українські пісні, вживають українські страви; побут, звичаї, життя персонажів відповідають історичним фактам XVIII ст. Різкий контраст між темою та характером її розкриття. Котляревський дав опис українського народу, наснажив поему живою українською мовою.

Жанр бурлеску вимагав, щоб про буденне говорилося піднесено, а героїчний зміст викладався вульгарно у зниженому тоні..

Гумор “Енеїди“ — не розважальний... Засобами гумору І. Котляревський зумів оспівати героїзм українського козацтва, нестримну жадобу народу до волі. У Котляревського життєрадісні люди самі вирішують свою долю.

Суспільно важливі проблеми: соціальна нерівність, захист рідної землі від ворогів, громадянський обов'язок, честь сім'ї, виховання дітей, дружба, кохання та ін

 

У поемі чимало вульгарних слів, лайок: “гадів син“, “полізеш рачки“ тощо. Місцями трапляються цілі каскади цих вульгаризмів. Це теж зумовлене бурлескним стилем. Проте ці вульгарні слова, як правило, в межах художнього такту.

З інших лексичних прийомів гумору слід назвати церковні слов'янізми (“і паки“), макаронізми, бурсацький та латино-український жаргон: Рогамус, доміне Латине, Нехай наш капут не загине. Перміте жить в землі своей...

У міру (й доречно) наслідуючи народні жарти, вживає поет зашифровану мову: “борщів як три не поденькуєш, на моторошні засердчить“. Комічний ефект справляють і деякі професіоналізми. Наприклад: Люблю, люблю, божусь кліщами, Ковадлом, молотом, міхами.

Часто автор вдається до іронії. Наприклад, описавши портрет жахливо потворної Сівілли (III частина), він зразу ж після цього пише: “Еней, таку уздрівши цяцю...“

Відповідно до вимог бурлескного стилю автор вніс багато елементів розмовно-побутової селянської лексики, образів з фольклору: казкову скатертину-самобранку, сап'янці-самоходи, килим-самоліт, хатку на курячій ніжці. Народними витворами є також казкові герої “Енеїди“. Телесик, Котигорошко, Кощій, дурень зі ступою зображені на щиті Енея. З фольклору і казкові звороти, наприклад: “Не так-то діється все хутко, як швидко кажуться казки“. Розказане автором часто можна сприйняти за народний анекдот, жарт, переказ, бувальщину.

З української народної поезії запозичив Котляревський і постійні епітети (“чисте поле“, “біле тіло“, “гіркі сльози“). Народними магічними обрядами є і виливання Сівіллою переполоху, і ворожіння дівчат на вечорницях, і забави в Дідони. Фольклорну основу має тужіння-плач матері Евріала: “О сину! світ моїх очей!“

Народнопоетичні образи “Енеїди“ теж здебільшого гумористичні. Це видно і з прислів'їв (“не йди в дорогу без запасу, бо хвіст од голоду надмеш“), і з приказок: (“Пропав, як Сірко на базарі“), і з ідіоматичних фразеологічних зворотів (“слухати чмелів“, “взяти чвирк“, “точити баляси“, “хрін його не взяв“), і з синонімів до дієслів бігти, тікати — тягу дати, п'ятами накивати, чухрати, дати драла тощо.

А от ряснота, прямо-таки злива однорідних членів речення (ще одна помітна риса стилю Котляревського) йде від традицій книжної мови. Поет захоплений розмаїттям української мови, ніби не може стриматися від використання майже безмежних можливостей її виражальних засобів).

 

Домашнє завдання

Вивчити конспект уроку , аналізувати ідейно – художній зміст «Енеїди»

 


 

Запитання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru або у приватні повідомлення  messenger чи у Viberгрупу класу

 

Конспект уроку

з біології

9-А клас

24.04. 2020 рік

 

Тема. Органічні молекули: вуглеводи.

1. Органічні речовини

Органічні речовини

 

                                             Вуглеводи        білки         ліпіди             нуклеїнові кислоти

2. Мономери, полімери, біополімери 

Живі організми утворюють різні малі органічні молекули, які називаються мономерами.

Мономери – це будівельні блоки більш великих молекул. Мономери здатні з’єднуватись між собою, утворюючи полімери, відомі також під назвою макромолекул, які складають 90% сухої маси клітин.

Людям давно відомі такі органічні полімери, як шерсть, шовк, каучук, хлопок.

В минулому столітті хіміки почали виготовляти штучні органічні полімери, пластмаси, поліетилен, з’єднуючи різними способами малі органічні мономери, наприклад диметиловий ефір.

Таким чином виникло мистецтво (або ремесло), по сутності справи своєї, яке імітує природу.

Організм будує свої макромолекули, з’єднуючи один з одним мономери.

Процес цей зворотній: полімери можуть бути розбиті до мономерів, із яких вони складаються. Це, і відбувається в шлунково-кишковому тракті тварин: макромолекули їжі розпродаються тут до малих молекул, які потім всмоктуються в кров і використовуються організмом для утворення нових макромолекул, які потрібні уже самому організму.

Всі живі організми містять чотири головних класи органічних сполук: вуглеводи, ліпіди, білки і нуклеїнові кислоти. Сполуки кожного класу побудовані із своїх особливих мономерів, які об’єднуються в біополімери.

           Мономери

                                                           

                                                     гомополімери                      гетерополімери

Біополімери -  високомолекулярні сполуки організмів, молекули яких складаються з мономерів, з’єднаних між собою в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

 

Мономери

Біополімери

Амінокислоти

Білки

Гліцерин і жирні кислоти

Жири

Моносахариди

Полісахариди

Нуклеотиди

Нуклеїнові кислоти

 

3. Пігменти, вітаміни, антибіотики, алкалоїди

Органічні сполуки

                            

                                             Пігменти       вітаміни        антибіотики        алкалоїди

Пігменти наявні у тілі рослин та деяких бактерій, наприклад, ксантофіли, фікобіліни. Вітаміни - низькомолекулярні органічні сполуки, що надходять з їжею. Відомо понад 20 різних вітамінів.

Антибіотики – речовини, що синтезуються в природі для захисту від мікроорганізмів.

Алкалоїди – нітрогеновмісні органічні сполуки, що синтезуються рослинами для захисту.

 

 

Закінчить твердження.

1. Елементи – органогени – це

2. За будовою молекули води

3. Між молекулами води утворюються зв’язки –

4. Основні зв’язки в органічних молекулах –

5. Білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти це – .

6. Високомолекулярні сполуки – .

7. Їхня молекула називається –

8. Вона складається з –

9. Речовини, які добре розчиняються у воді –

10. Нерозчинні у воді речовини –

11. Мономери полісахаридів –

12. Нітрогеновмісні органічні сполуки, що синтезуються рослинами для захисту –