Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 24.04

10доп, укр.л-ра                                                   Дата 24.04.2020

Тема. Є. Гуцало «Сім`я дикої качки». Читання другої частини оповідання.

 

Основний зміст уроку

 

 

Ознайомлення із текстом твору

https://mala.storinka.org/%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%94%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE.html

 

Словникова робота

Сім'я - група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом; родина, сімейство, фамілія, посімейство.

Свійський - живе при людях, не дикий (про птахів, тварин); звик до людини;

приручений;

Дикий - який перебуває у первісному природному стані, живе на волі, не приручений,на відміну від свійського.

 

Колективне складання плану оповідання. Орієнтовний план

1.Подорож Юрка через ранковий ліс до річки.                                                                                         

2 .Хлопчик на риболовлі.                                                                                                                     3.Прихід до Юрка Тосі.                                                                                                             4.Небажання Юрка товаришувати з дівчиною.                                                                                                                                  

5.Невдала риболовля хлопця.                                                                                                      6.Побрехеньки Юрка про вдалі лови.                                                                                               7.Діти бачать сім’ю дикої качки.                                                                                                           8.Юрко виловив усіх каченят.                                                                                                      9.Розпачливий крик качки.                                                                                                                   10.Намагання Юрка приручити птахів.                                                                                               11.Тося вирішує випустити маленьких диких пташенят.                                                                            

12.Дівчинка робить спробу врятувати каченят.                                                                   13.Незадоволення Юрка Тосею.                                                                                                 14.Від’їзд Юрка до міста.

Завдання учням.

  1. Визначте композицію твору, виділивши сюжет та позасюжетні елементи.

  2. Складіть порівняльну характеристику Юрка і Тосі, знайшовши спільне та відмінне.

 

Домашнє завдання

  1. Читати й аналізувати 2 частину оповідання

 

 

10доп, укр.мова                                                   Дата 24.04.2020

Тема. Розписка. Написання розписки.

 

Основний зміст уроку

 

 

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Види розписок:

Приватні

Службові

Особа отримує цінності від особи

Особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи

 

 Основні вимоги до оформлення розписки:

1. Має довільну форму.

2. Дата пишеться за таким зразком: 15 квітня 2008 року.

3. Грошові суми зазначаються цифрами, а в дужках — словами. Наприклад: …у сумі 500 (п’ятсот) грн.

 

Основні реквізити:

1. Назва виду документа (розписка).

2. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку.

3. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кому дається розписка.

4. У чому конкретно дано розписку (обов’язково слід указати точне найменування матеріальних цінностей, предметів та ін.).

5. Дата і підпис одержувача цінностей.

 

Колективна робота з текстами-зразками

Ознайомитись із зразками розписок. Визначити, яка з них належить до приватної, а яка — до службової. Назвати основні реквізити розписок.

 

РОЗПИСКА

Я, Дмитрієв Андрій Михайлович, одержав від Карпенко Надії Вікторівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 28 травня 2008 року.

Домашня адреса: 73000, м. Херсон, вул. Соборна, 5.

Паспорт серії МО № 768534, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонській області 16 листопада 2003 року.

Дата                                                                                         Підпис

 

 

Домашнє завдання

  1. Написати розписку

(Завдання надсилати на ел. Пошту galjysik@inbox.ru чи в особисті повідомлення )

 

Основи здоров’я 10 доп  24.04.20

Надзвичайні події, що загрожують безпеці громадянина

Соціальні та воєнні конфлікти.

Соціальними надзвичайними ситуаціями  називаються  надзвичайні  ситуації , широко розповсюджені в державі, які загрожують життю і здоров’ю людей.

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру пов’язані з протизаконними діями терористичного і антиконституційних напрямків.

Це існування або реальна загроза терористичного акту (військовий напад, захоплення важливих об’єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку і телекомунікацій, напад (або його загроза) на екіпажі повітряних або морських суден); крадіжка (спроба крадіжки) чи знищення суден; захоплення заручників; установка вибухових пристроїв у населених пунктах; крадіжка або захоплення зброї; виявлення старих боєзапасів.

 

Причини соціальних надзвичайних  ситуацій  можуть бути такі:

- психологічний тиск на людину (шантаж, шахрайство, крадіжка);

- фізичне насильство (розбій, бандитизм, терор, насильство, захоплення заручників);

- вживання речовин, які руйнують організм людини (наркоманія, алкоголізм, куріння);

- захворювання (СНІД, венеричні хвороби);

- небезпека самовбивства (невирішені проблеми на соціальному ґрунті, наслідки війни в Афганістані).

 Соціальні НС класифікуються так:

а) локальні, регіональні, глобальні;

б) для людей старшого віку; для дітей; для молоді; для жінок та ряд інших.

 

 Причини воєнних конфліктів можуть бути:

- боротьба за політичну і військову перевагу;

- боротьба транснаціональних сил за збереження контролю над розподілом енергоресурсів і за новий перерозподіл їх на планеті, за джерелами сировини.

- боротьба за завоюваннями ініціативи в деяких питаннях та інше.

 Загальними причинами НС соціально-політичного характеру можна назвати:

- Нестабільність соціально-економічних процесів;

- Протиріччя соціально-політичного характеру як між державами, так і всередині держави;

- Незаконні дії терористичного і антиконституційного напрямку;

- Відсутність звичок адаптації в умовах життя, що складалося, як в громадській, виробничій, так і в побутовій сфері.

 

 Наслідки НС соціально-політичного характеру: порушення соціально-політичних умов життя в державі; загроза життю та здоров’ю людині.

 

Як поводитися, якщо вас затягнули в надзвичайних ситуаціях соціально-політичного характеру?

Правила поводження під час НС

 

1) Не панікувати;

2) проаналізувати те, що відбувається, зважити всі «за» і «проти», реально оцінити обстановку;

3) не намагатися зупинити учасників дій, не закликати до здорового глузду, не вступати в суперечки;

4) використовувати всі права і можливості (наприклад переговори) для захисту свого життя і здоров’я;

5) кинути місце НС (будь-якими можливими шляхами).

До виникнення НС, перебуваючи місцях великого скупчення людей: не вживати спиртних напоїв; бути готовим до дій на випадок виникнення НС.

 

Запитання:

  1. Що таке  соціальні  надзвичайні  ситуації?

  2. Які причини  соціальних  і  воєнних  надзвичайних  ситуацій?

  3. Як  діяти  у  разі надзвичайних  ситуацій?