Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 24.04

Хімія 9б клас 24.04.

Лабораторні досліди №8-10

  • Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. 

  • Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу. 

  • Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. 

 

Лабораторний дослід №8 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

Мета: дослідним шляхом  вивчити  як  відбуваються  реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

Обладнання: штатив  для  пробірок,  пробірки.

Реактиви: розчини  кальцій  нітрату____________, кальцій  хлориду________________________, натрій  карбонату___________.

Хід роботи

Перегляньте  відеодослід  за  посиланням: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-9-klas/14102-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-4-reakts-obmny-mzh-elektroltami-y-vodnih-rozchinah-shco-syprovodzhyyutsya-vipadannyam-osady

Заповніть  таблицю:

Що  робили?

Що спостерігали?

Рівняння  реакції: молекулярне,  повне  йонне,  скорочене  йонне.

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:______________________________________________________________________________

 

Лабораторний дослід №9 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу.

Мета: дослідним шляхом  вивчити  як  відбуваються  реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.

Обладнання: штатив  для  пробірок,  пробірки,  шпатель.

Реактиви: розчини  натрій  карбонату___________,  кальцій карбонату___________,  концентрованої  хлоридної  кислоти_____________.

Хід роботи

Заповніть  таблицю:

Що  робили?

Що спостерігали?

Рівняння  реакції: молекулярне,  повне  йонне,  скорочене  йонне.

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:______________________________________________________________________________

 

Лабораторний дослід №10 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  утворенням води. 

Мета: дослідним шляхом  вивчити  як  відбуваються  реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.

Обладнання: штатив  для  пробірок,  пробірки,  піпетки

Реактиви: розчини  натрій  гідрооксиду ___________,  концентрованої  хлоридної  кислоти__________,  індикатор  фенолфталеїн.

Хід роботи

Що  робили?

Що спостерігали?

Рівняння  реакції: молекулярне,  повне  йонне,  скорочене  йонне.

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:_____________________________________________________________________________

Логоритміка 9б клас  24.04

Українська дитяча пісня  «Перше кохання»  

1. Виконай  розминку

https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY

2. Дихальні  вправи

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284

3. Мовно-рухові вправи  до  тексту пісні  “ Перше кохання ”.

Прочитайте  вірш  “ Перше кохання ”.  Чітко  промовляйте  звуки.  Відтворіть  ритм  даного  твору  плесканням  долонь. 

 

Лагідний сонячний день

Ночі на зміну іде,

В школі співає дзвінок,

Кличе мене на урок.

Встати так важко мені,

Хочу лишитись у сні,

Хочу з коханим іти

В зоряні дивні світи!

 

Приспів:

Кохання перше живе у мені,

Як ранні квіти і пісня весни!

О, як же важко на світі жить,

Коли любов'ю душа горить!

 

Мамочко, люба моя,

Донечка просить твоя:

Юність свою пригадай,

Добру пораду ти дай!

Йти я до школи боюсь,

Знов на уроці зіб'юсь,

Бо моє серце пече

Погляд чарівних очей!

 

Приспів.

 

Дівчинко, любо моя,

Ти ж, наче рання зоря,

Очі твої неземні

Сняться мені уві сні.

Перше кохання шкільне

З розуму зводить мене!

Що з почуттям нам робить?

Як в цьому світі прожить?

 

Приспів.

 

Нехай кохання завжди живе,    |

Нехай хвилює тебе, мене!      |

О, як же гарно на світі жить, |

Коли любов'ю душа горить!     | (2)

 4. Прослухайте  аудіозапис  даного  твору.  https://www.youtube.com/watch?v=r1iN-PAJJiw Який  темп і ритм твору?  Який  настрій  передає  даний  твір? 

Імпровізуйте  танцювально-ритмічну  композицію  до  даного  твору.

Мета: Сформувати у учнів уявлення про особливості цивільно-правової відповідальності; розвивати вміння  аналізувати та  розв’язувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб та давати їм оцінку; формувати повагу до права; корегувати звуковимову та збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: Підручники "Правознавство

Хід уроку

І. Організаційний момент

- Привітання з учнями

- Мовна хвилинка

ІІ. Оголошення очікуваних результатів від уроку.

1.Актуалізація опорних знань.

а)перевірка д/З

Обговорення

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

План

1. Поняття і підстави цивільно-правової  відповідальності

2. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх і неповнолітніх.

 

1. Поняття і підстави цивільно-правової  відповідальності

 

         У випадку порушення цивільних прав настає цивільно-правова

відповідальність.

Цивільно-правова відповідальність - установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків майнового характеру.

Підставами для цивільно-правової відповідальності є: - наявність майнової шкоди (у грошовому виразі - майнових збитків);

-         протиправність поведінки (дія чи бездіяльність);

-         вина;

-         причинний зв'язок між збитком і протиправною поведінкою.

 Змістом її є компенсація й повне відшкодування збитків (реальних втрат, неотриманих доходів), тобто шкоди, вираженої у грошовій формі. Відшкодування збитків не звільняє особу від виконання обов’язків, які вона має виконати, наприклад за договором. Так, продавець, який не передав товар покупцеві у передбачений договором термін, зобов’язаний не тільки відшкодувати збитки, а й передати йому товар. Це називається виконанням зобовязання в натурі.

 Окрім відшкодування збитків, можуть сплачуватися, наприклад, штраф чи пеня. Цивільне законодавство передбачає також відшкодовування моральної шкоди.

Із Цивільного кодексу України Стаття 23 1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 2. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів: 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації' фізичної або юридичної особи. 3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом... При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. 4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди...

На відміну від кримінальної чи адміністративної, цивільно-правова відповідальність може наставати і без вини, приміром, внаслідок діяльності, пов’язаної з предметом, що не піддається повному контролю людини, а тому становить підвищену небезпеку для оточення (транспортні засоби, механізми, вибухові речовини, службові собаки, дикі тварини тощо)., тобто джерелом підвищеної небезпеки. Завдану таким предметом шкоду і збитки відшкодовує, як правило, його володілець. Якщо шкоди завдано за обставин, які не можна передбачити - землетрус, повінь, лісова пожежа, воєнні дії, страйк та ін., — відповідальність не настає.

Завдання для закріплення.

Визначте, чи є підстави для цивільно-правової відповідальності і що може бути компенсоване у наступних випадках:

1.Микола замовив у транспортного підприємства вантажне авто для перевезення меблів. Проте під час перевезення була ожеледиця, водій не впорався з керуванням, врізався у стовп і меблі було пошкоджено.

2. Сашко позичив у Івана 300 грн. на один  місяць. Пройшло вже півроку, але гроші Сашко повернув, посилаючись на відсутність доходів.

3. У родини Петренків собака породи доберман-пінчер вибіг з квартири через незачинені двері  на двір і сильно вкусив сусідське дівча, через що в лікарні прийшлося накладати шов на рану.

Обговорення

 

2. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх і неповнолітніх.

Робота в парах з текстом підручника :Опрацюйте матеріал та вирішить завдання.

Обговорення

Текст:

 Розрізняють відповідальність осіб до 14 років, з 14 до 18 років,

Із Цивільного кодексу України Стаття 1178 1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи... Стаття 1179 1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. 2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 3. Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. Стаття 1180 ... 2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником... Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.

 

На поточне закріплення— робота в парах — завдання з підручника.

 

На 10-11 – додатково. Придумати ситуацію про цивільну  відповідальність батьків(усиновлювачів) за шкоду, завдану ДПН та ситуацію, коли особа звільняється від цивільно-правової відповідальності.

 

IV. Підсумок уроку

Проблемне питання. Методом «Прес»

Я вважаю…

Тому що…

Наприклад…

Отже…

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 16.3 параграф (підручник: Основи правознавства Ратушняк 9 клас)

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html

 

                                                            ГЕОМЕТРІЯ