Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 29.05

ГЕОГРАФІЯ

11 – А  клас

29. 05. 2020 р.

Тема. Центральна та північна Америка. ЕГП та склад території.

Вивчення нового матеріалу.

                       До Латинської Америки належать країни, що розташовані в Америці на обох материках на південь від США. Це один з найбільших регіонів світу, що займає понад 20 млн км2. Латинську Америку поділяють на Середню Америку (Мексика, Центральна Америка і острови Вест-Індії) і Південну Америку (територія відповідного материка). Цей регіон має величезну доколумбову історію розвитку людських цивілізацій. Нова і новітня історія регіону творилася за участю переселенців європейських країн. Держави Латинської Америки тривалий час залишалися на «периферії» великої світової політики. У XX ст. через геополітичні міркування між латиноамериканськими країнами постійно виникали численні територіальні спори та конфлікти. Наприкінці XX ст. в Латинській Америці відчутною стала тенденція до ліквідації військово-диктатарських режимів і повсюдного відновлення конституційного ладу. Протягом 80-90-х років такі режими впали в 13 країнах регіону. Група країн, в якій лідирують Куба, Венесуела і Болівія і до якої приєднуються Бразилія і Аргентина, вибудовує систему латиноамериканської інтеграції, спрямовану на захист континентального ринку від економічного впливу США. Друга група, що включає Мексику, держави Центральної Америки і деякі країни Південної Америки, виступає за запропоновану Вашинґтоном схему створення зони вільної торгівлі і вільного ринку в Західній півкулі.

Нині в регіоні 33 незалежні держави, інші (близько 20) — колоніальні володіння США, Великої Британії, Франції і Нідерландів. За політичним устроєм латиноамериканські країни здебільшого є республіками. У регіоні розташована одна соціалістична країна — Куба — єдина держава з диктаторським ладом.

      Загальні  ознаки  ЕГП.

       Регіон широким фронтом виходить до Атлантичного і Тихого океанів, через що практично всі країни мають вихід до моря. Регіон розташований порівняно близько до США, однак досить віддалений від інших країн світу. На його території знаходиться об’єкт стратегічної важливості — Панамський канал. Країни Центральної Америки і островів Карибського моря знаходяться на перехресті морських і повітряних шляхів з Атлантичного океану до Тихого, з Північної Америки до Південної. Розташування Латинської Америки в Північній і Південній півкулях обумовило величезну різноманітність природних умов і природних ресурсів.

Все відзначене дозволяє загалом оцінити ЕГП регіону як сприятливе. До негативних ознак ЕГП можна віднести віддаленість окремих країн від важливих торгових шляхів, відсутність виходу до моря, наявність зон сейсмічної активності (західна частина регіону).

Запитання.

 1. Дайте загальну характеристику центральній та північній Америці.
 2. Економіко – географічне положення та склад території.

Українська мова, 29.05.20р.

Тема. Повторення вивченого за рік.

Матеріал до уроку:

Виконати  тестові  завдання, пдсумувавши свої  знання, https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3981131

Помилку допущено у варіанті

 

 1. правильна відповідь

 2. одержати знання

 3. протягом року

 4. брати до увати

 

Помилку допущено у варіанті

 

 1. трапляються помилки

 2. впадати у вічі

 3. пам`ятний сувенір

 4. розгорнути книжку

 

Помилку допущено у рядку

 

 1. відповіді співпадають

 2. на ваш розсуд

 3. завдати шкоди

 4. підбивати підсумки

 

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 

 1. воюють, сюрприз, якийсь, зозуля

 2. будівля, майбутнє, щем, пшениця

 3. агентство, грядка, зйомка, гайок

 4. б`єшся, черешня, пам`ять, рельєф

 

М`який приголосний є у кожному слові рядка

 

 1. земля, сідло, місто, вогонь

 2. лікар, сесія, чітко, діти

 3. крамниця, бюро, м`ясо, льон

 4. звичай, юрта, таксі, свято

 

Глухий приголосний є в кожному слові рядка

 

 1. просьба, легко, книга, фігура

 2. світання, міць, боротьба, вогнище

 3. пальма, юнак, голуб, вочевидь

 4. чудо, соловей, вулиця, вокзал

 

Шиплячий приголосний є в кожному слові рядка

 

 1. цілий, ячмінний, кожух, шприц

 2. заріччя, жолудь, джміль, фіранка

 3. межа, ходжу, печальний, щастя

 4. вуж, шепіт, зачарувати, хвороба

 

Уподібнення глухих звуків до парних дзвінких відбувається в кожному слові рядка

 

 1. косьба, каска, вогкість, Великдень

 2. отже, мотузка, баскетбол, боротьба

 3. мерехтіти, вітчим, вести, діхтяр

 4. молотьба, футбол, якби, повсякденний

 

На перший склад падає наголос у слові

 

 1. вітчим,

 2. засуха

 3. нести

 4. решето

 5. дочка

 

На третій склад падає наголос у слові

 

 1. чорнослив

 2. мережа

 3. завдання

 4. черговий

 5. феномен

 

Апостроф треба писати на місці пропуску у слові

 

 1. рутв...яний

 2. духм...яний

 3. б...юро

 4. В...ячеслав

 

Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах варіанта

 

 1. сім...янин, Св...тослав

 2. різьб...яр, арф...яр

 3. моркв...яний, пір...я

 4. верб...я, Мін...юст

 

Подвоєні літери треба писати у слові

 

 

 1. очікуван...ий

 2. скажен...ий

 3. орлин...ий

 4. благословен...ий

 

Букву и треба писати на місці крапок в усіх словах рядка

 

 1. пр...чорнілий, пр...вітність, пр...завзятий

 2. пр...бічник, пр...землити, пр...хорошений

 3. пр...темнілий, пр...бідний, пр...в`ялий

 4. пр...блуда, пр...кидатися, пр...поганий

 

З дефісом треба писати слово

 

 1. суспільно/небезпечний

 2. суспільно/корисний

 3. суспільно/політичний

 4. суспільно/важливий

 

Подвоєні букви треба писати в обох словах рядка

 

 1. барок...о, дол...ар

 2. мул...а, буд...изм

 3. брут...о, піц...а

 4. ван...а, рал...і

 

Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка

 

 1. гол...андець, конфет...і

 2. віл...а, хоб...і

 3. пен...і, марок...анка

 4. ал...ея, оперет...а

 

М`який знак на місці пропуску не треба писати в усіх словах рядка

 

 1. уман...ський, різ...бяр

 2. тон...ший, жмен...ці,

 3. стеблин...ці, вишен...ці

 4. Ул...яна, ремін...чик

 

Закінчення-а(-я) у формі родового відмінка мають усі іменники рядку

 

 1. хлопець, свинець, Роман

 2. роман, трактор, вівторок

 3. Буг, коридор, присудок

 4. Дністер, квітень, вітер

 5. долар, гектар, діаметр