Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця 3

Українська мова, 15.05.20р.

Тема. РЗМ. Формування позиції, погляду на проблему; збирання матеріалу, аргументів для виступу; збирання інформації про учасників суперечки.

Теоретичний матеріал до уроку:

Промова, як правило, потребує попередньої підготовки, й чим ґрунтовніша підготовка, тим солідніше, вагоміше виглядатиме виклад, а отже - і переконливіше.

Отож, для того, щоб виступ був вдалим, яскравим, переконливим, необхідна попередня підготовка до нього. Алгоритм останньої можна визначити так: вибір теми - формулювання мети - складання плану - збирання матеріалу - аргументів для виступу - збирання інформації про учасників суперечки - робота над конспектом - репетиція.

Визначення теми

Підготовка до будь-якого виступу розпочинається з визначення теми промови. При цьому можливі різні ситуації: або пропонують виступити з певною темою, тобто тема є заданою, або тему виступу ви обираєте самі. В першому випадку оратору необхідно лише конкретизувати її. Складніша справа - визначити і сформулювати свою тему виступу.

Обираючи тему, перш за все потрібно виходити із свого особистого досвіду, а також знань по цій темі. Окрім того, важливо, щоб тема являла інтерес для вас і ваших слухачів.

Обравши тему, потрібно подумати про її формулювання.

Тема - це те, про що йде мова. Зазвичай її формулюють словом або фразою, які вказують характер питань, що підлягають обговоренню.

Назва промови повинна бути ясною, чіткою, по ожливості короткою. 

 

Формулювання мети

Необхідно ясно уявляти, для чого, з якою метою виголошується промова, якої реакції слухачів ви добиваєтесь. Чи бажаєте ви тільки що-небудь пояснити, описати чи просто розповісти? Або ви хочете змінити свою думку чи переконати аудиторію що-небудь зробити?

Існує загальна і конкретна мета виступу. Загальна мета визначається видом реакції, яку оратор хоче викликати у слухачів і залежить від того, чи бажає він тільки розважити їх або задовольнити цікавість, надихнути, переконати чи схилити до дії. Конкретна мета виражена в самому змісті промови, який може розважати, вгамовувати жагу знань, надихати, переконувати і викликати готовність до дії.

В той час як загальна мета визначає, якої реакції ви хочете добитися, конкретна чітко показує, що слухач повинен знати, почувати і робити. Вона виражена в самому змісті промови.

Збирання матеріалу

Прочитайте не одну, а декілька журнальних статей, зберіть інформацію не з однієї, а з декількох з них.

Отже, наступний етап підготовки публічного виступу - підбір матеріалів для ораторської промови.

Існують багато джерел накопичення матеріалу:

 • особистий досвід;

 • роздуми і спостереження;

 • інтерв'ю і бесіди;

 • офіційні документи;

 • наукова, науково-популярна література;

 • довідникова література;

 • статті з газет і журналів;

 • результати соціологічних досліджень;

 • статистичні дані. Обсяг даних не може не вражати.

Щоб виступ вийшов змістовним, краще використовувати не одне джерело, а декілька.

Робота над конспектом

Єдина мета нарисів - не краса, не ефектність написаної промови, а її доступність при виступі. Робота над конспектом досягає цієї мети, якщо її робити, не лякаючись повторів і не забуваючи про призначення промови і про слухачів. Робити це найкраще на картках.

Конспекти в зошитах або на великих аркушах дуже зв'язують. А компактний набір карток завжди можна розкласти перед собою на столі, "тасуючи" їх так, як вам потрібно. До того ж між двома вже знайденими цитатами можна завжди легко вставити нову картку - з новою цитатою або з власною думкою.

Складання плану

Перш ніж розпочати роботу над композицією своєї промови, необхідно визначити порядок, за яким буде викладатися матеріал, тобто скласти план.

План - це взаємне розташування частин, коротка програма будь-якого викладення.

Важливо одразу ж визначити, які конкретно питання ви передбачаєте висвітлити в своїй промові. Тому складається попередній план, який відображує особисте визначення оратором теми виступу і підходу до даної проблеми.

Плани бувають трьох видів:

 • простий,

 • складний,

 • цитатний.

Простий план:

Тема: "Правовий статус дитини в Україні».

План.

 1. Громадянство як елемент правового статусу дитини.

 2. Принципи правового статусу дитини.

 3. Права, свободи та обов'язки дитини.

 4. Гарантії захисту прав і свобод.

Складний план:

Тема: "Правовий статус дитини в Україні".

План.

 1. Вступ. Міжнародне та вітчизняне законодавство про правовий статус дитини.

 2. Основна частина. Правовий статус дитини, його елементи.

 3. Громадянство як елемент правового статусу дитини.

 4. Принципи правового статусу дитини.

 5. Права, свободи та обов'язки дитини.

 6. Гарантії захисту прав і свобод.

 7. Висновки. Необхідність вдосконалення реалізації правового статусу дитини в Україні.

Цитатний план:

Тема: "Правовий статус дитини в Україні".

План.

 1. "Громадянство - це структурний елемент правового статусу дитини, який розкриває головний зміст зв'язку людини і держави, взаємовідносин громадянина з державою й суспільством".

 2. "Принципи правового статусу дитини - це основоположні засади, керівні ідеї, які проголошуються і охороняються державою, покладені в основу здійснення прав, свобод і обов'язків дитини" і т. д.

 3. Запишіть план на окремому аркуші. Можливо, ви якісь моменти скасуєте, натомість введете інші.

 

 

Домашнє завдання:

Спробуйте створити свій план суперечки, дотримуючись усіх вимог.