Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п'ятниця2 03.04

Українська мова, 03.04.20р

Тема. Відмінювання прикметників.

Теоретичний матеріал:

В українській мові розрізняють дві групи прикметників: тверду і м'яку.

До твердої групи належать:

  • - прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний. У називному відмінку однини вони мають закінчення -ий, -а, -е: білій, біла, біче: гарний, гарна, гарне; каштановий, каштанова, каштанове; весняний, весняна, весняне; солов "ший, солов 'їна, солов Уне; казковий, казкова, казкове;

  • - усі короткі форми прикметників з твердим приголосним у кінці основи: зелен, срібен, жив, здоров, ясен;

  • - присвійні прикметники з суфіксами -ів (їв), -ин (-їй): батьків, братів, сестрин; Олексіїв, Маріїн, Гіннин, Оксанин.

До м'якої групи належать:

  • - прикметники, основа яких закінчується на м'який приголосний. У називному відмінку однини вони мають закінчення -ій, -я, -є: синій, синя, синє; осінній, осіння, осіннє; братній, братня, братнє; ранній, рання, раннє; вечірній, вечірня, вечірнє; житній, житня, житнє; дружній, дружня, дружнє*;

  • - прикметники, основа яких закінчується на -н- з попереднім приголосним: безодній, будній, крайній, давній, достатній, городній, всесвітній, древній, кутній, літній, могутній, майбутній, незабутній, нижній, обідній, присутній, ранній, передній, сусідній, хатній, художній, мужній;

  • o прикметники на -шн- (-ій), -жн(-ій), утворені від прислівників: домашній, тутешній, вранішній, вчорашній, ближній, справжній, подорожній, повздовжній.

Увага! Щоб визначити групу, потрібно поставити прикметник у початкову форму!

Робота з таблицею.

Відмінювання прикметників твердої групи

Відмінки

Чоловічий рід

Жіночий рід 

Середній рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.         

народн-ий

народн-ого

народн-ому

як Н.або Р.

народн-им

(у) народн-ому (- ім )

народн

народн-ої

народн-ій

народн

народн-ою

(у) народн-ій

народн

народн-ого

народн-ому

народн

народн-им

(у) народн-ому (-ім )

 

народн

народн-их

народн-им

як Н. або Р.

народн-ими

(у) народн-их

Відмінювання прикметників мякої групи

Відмінки

Чоловічий рід

Жіночий рід 

Середній рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.         

давн-ій

давнь-ого

давнь-ому

як Н. або Р.

давн-ім

(у) давнь-ому

(-ім)

 

давн

давнь-ої

давн-ій

давн

давнь-ою

(у) давн-ій

 

давн

давнь-ого

давнь-ому

давн

давн-ім

(у) давнь-ому (-ім)

 

давн

давн-іх

давн-ім

давн-іх

давн-іми

(у) давн-іх

 

Відмінювання прикметників на - лиций

Відмінки

Чоловічий рід

Жіночий рід 

Середній рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.         

білолиц-ий

білолиць-ого

білолиць-ому

як Н. або Р.

білолиц-им

(на) білолиць-ому (-ім)

білолиц

білолиць-ої

білолиц-ій

білолиц

білолиць-ою

(на) білолиц -ій

білолиц

білолиць-ого

білолиць-ому

білолиц

білолиц-им

(на) білолиць-ому (-ім)

білолиц

білолиц-их

білолиц-им

як Н. або Р.

білолиц-ими

(на) білолиц-их

 

   Усі прикметники відмінюються за одним зразком без винятків. Є лише невелика різниця у вживанні букв а, у, е, и та я, ю, є, і в закінченнях твердої і м’якої груп.

   До твердої групи належать прикметники з основою на будь – який твердий приголосний: рідний, покірний, зворушливий, батьків, дерев’яна.

   До м’якої групи належать прикметники з основою на м’який [н’]: дружня, безкрає, давній, літній.

Вправи на закріплення вивченого матеріалу:

Прочитайте текст, знайдіть прикметники і запишіть, до якої групи він належать.

Прийшла весна. Дні стали довшими, а ночі - коротшими. Щедро світить ясне лагідне сонечко. Тепле весняне проміння нагріло землю. По дорогах і ярах біжать дзвінкі прозорі струмочки. З далеких країв повернулися птахи. На вербі зацвіли котики - ніжні, пухнасті. Берізка вдягла свої сережки і готує святкове вбрання. Цвітуть проліски. Скоро білими квітами вкриються сади. Усі радо вітають весну (Р. Каиавець).

Прочитайте текс, знайдіть прикметники, підкресліть їх. Провідміняйте 5 прикметників.

Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові", - говорить народна мудрість. Людина може мати гарне вбрання, щедру душу, цікаву роботу. - але це не робить її особистістю, якщо бракує знання мови. Багата й грамотна мова вирізняє освічену, культурну, виховану людину; робить її принциповою, високоморальною; підкреслює гордий національний характер (Г. Кацавець).

Домашнє завдання:

Запишіть 10 прикметників твердої групи й 10 прикметників м'якої групи, які вживаються в діловому мовленні вашої майбутньої професії. Складіть з ними речення.