Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Щуцька О.І. - заступник директора з навчальної роботи

2017 рік

  1. Здобутки сучасної сурдопедагогіки соціокультурного напряму глухоти / О.І.Щуцька // Актуальні проблеми розвитку особистості в умовах міжкультурної взаємодії в освітньому просторі : зб. матеріалів Міжн. заочної науково-практичної конференції. Ч. 2. - 28-29 травня 2017 р.К. Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2017. - С. 64-69. Режим доступу: http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zbirnik_materialiv_konferencii_chastina_druga_1499604784.pdf
  2. Щуцька, О.І., Кацан, М.І. (2017) Здобутки сучасної сурдопедагогіки на прикладі навчально-реабілітаційного центру. О. Щуцька, М. Кацан. - Молодь в умовах нової соціальної перспективи : Зб. наук. праць. - Вип. 16. - Київ, 18 травня 2017 року. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 477-488. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/707201/

2018 рік

  1. Досвід роботи на заняттях зі слухового сприймання та формування звуковимови. О.І.Щуцька. - Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (1) Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.01.2018) - Warszawa, 2018. - S. 115 — 118. Режим доступу: http://xn—e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/73_03.pdf; http://lib.iitta.gov.ua 710287
  2.  Принципи діяльності Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. О. І. Щуцька. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” 26 - 27 березня 2018 р. м. Теребовля у двох частинах. Частина ІІ. - Упорядн. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. - Київ: Інтерсервіс, 2018. - С.125-128.
  3.  Досвід навчально-реабілітаційних центрів – здобуток спеціальної освіти України. Ольга Щуцька. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції (18 квітня 2018 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. - С.319 — 323. Режим доступу https://www.sspu.sumy.ua 

2019 рік

  1. Щуцька О. І. (2019). Інноваційні підходи до викладання української літератури старшокласникам з особливими освітніми потребами. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 11–12 січня 2019 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. – 37-40 с.
  2. Кульбіда С.В., Щуцька О. І. (2019). Мовна особистість учня з ООП. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні стратегії безбар'єрного освітнього середовища для дітей з порушеннями зору» (12 березня 2019 року, м. Київ) Інтерсервіс, м. Київ, Україна, стор. 25-28. Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/716325/