Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Щуцький В.П. - вчитель історії

2018 рік

 

  1. Щуцький В. П. Досвід використання інформаційних технологій при опануванні минулого на уроках історії. В. П. Щуцький. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” 26 -27 березня 2018 р. у двох частинах, м. Теребовля. Упоряд. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. - Частина ІІ. - Київ: Інтерсервіс, 2018. - С. 226 -228.
  2. Щуцький В. П. Поліпшення якості викладання на уроках історії шляхом використання технічних засобів. Володимир Щуцький. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції (18 квітня 2018 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. - С. 100-104. Режим доступу https://www.sspu.sumy.ua
  3.  Капелюх Д.Р., Щуцький В.П. Особливості національно-патріотичного виховання учнів з особливими освітніми потребами у навчально-реабілітаційному центрі. - Дарія Рудольфівна Капелюх, Володимир Петрович Щуцький. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін» 15 травня 2018 року. - Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2018. - С. 30-35. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710764/

2019 рік

 

  1. Щуцький В. П. (2019). Застосування наочності при вивченні історичного матеріалу учнями навчально-реабілітаційного центру. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 11–12 січня 2019 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. – 40 -42 с.