Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 01.04

01.04                            6-Б клас                   Математика

Тема.  Контрольна робота. Додавання і віднімання раціональних чисел

 1. Виконайте дії:

 2. 3,8 + (-7,3);

 3. -6,4 + 10,2;

 4. -4,6 + (-5,9);

 5. -7,6 + 7,6;

 6. 2,8 – 5,3;

 7. -19,6 – 4,6;

 8. Знайдіть корінь рівняння:

 9. 7,16 + х = 4,25;

 10. -4 – у = -2.

 11. Обчисліть:

7 + (-8) – (-12) – (-7) + 12 – 20.

 1. Не виконуючи обчислень, порівняйте:

 2. суму чисел  -6,78 і -9, 24 та їх різницю;

 3. суму чисел  -25 і 43 та суму чисел -95 і 88.

 4. Скільки цілих чисел  розташовано на координатній прямій між числами -34 і 36? Чому дорівнює їх сума?

 

 

01.04                            6-Б клас                   Математика

Тема.  Контрольна робота. Додавання і віднімання раціональних чисел

 1. Виконайте дії:

 2. 3,8 + (-7,3);

 3. -6,4 + 10,2;

 4. -4,6 + (-5,9);

 5. -7,6 + 7,6;

 6. 2,8 – 5,3;

 7. -19,6 – 4,6;

 8. Знайдіть корінь рівняння:

 9. 7,16 + х = 4,25;

 10. -4 – у = -2.

 11. Обчисліть:

7 + (-8) – (-12) – (-7) + 12 – 20.

 1. Не виконуючи обчислень, порівняйте:

 2. суму чисел  -6,78 і -9, 24 та їх різницю;

 3. суму чисел  -25 і 43 та суму чисел -95 і 88.

 4. Скільки цілих чисел  розташовано на координатній прямій між числами -34 і 36? Чому дорівнює їх сума?

Англійська

6б

Тема: Міста України.

https://www.youtube.com/watch?v=Cbj3qYLcH1w

https://www.youtube.com/watch?v=Z3WrG2whCeE

Виконати завдання: Ex.3 p. 141-142.(read and translate)

https://pidruchnyk.com.ua/552-anlyska-mova-nesvt-6-klas-2014.html

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com

 

6 – Б клас Всесвітня історія

Тема. Права та обов’язки громадян Римської республіки

І. Вивчення нового матеріалу

Належність до римського громадянства означала для того, хто його мав, не лише можливість користування правами, а й одночасне обтяження публічними обов'язками. Втім, ці обтяження діяли протягом певного періоду часу і до того ж навіть у цей час могли бути скасовані чи пом'якшені за наявності певних умов. Публічна правоздатність, за загальним правилом, наставала з 17 років. А після досягнення віку 60 років громадянин міг бути звільнений від особистих повинностей. Звільняло від загальних публічних повинностей також виконання обов'язків магістрата і сакральних функцій на деяких жрецьких посадах.

Римський громадянин мав такі права у галузі публічних правовідносин:

1) право участі у зборах, зібраннях та організаціях;

2) право участі у голосуванні на зборах державного значення відповідно до свого майнового цензу;

3) право оскарження рішень магістратів (посадових осіб) до народних зборів — або безпосередньо, або через трибунат;

4) право обіймати посади магістратів, виконувати військові, адміністративні, судові та інші функції відповідно до вимог закону та традицій, що склалися у галузі забезпечення публічного правопорядку.

Публічні обов'язки римського громадянина передбачали:

1) обов'язок підлягати майновому цензу, тобто подавати відомості для обчислення майна і прибутків;

2) обов'язок мілітарної служби (крім тих громадян, що були звільнені від цього обов'язку);

3) обов'язок сплати мита при вчиненні певних юридичних дій, а також обов'язок внесення спеціального податку, що стягувався у разі виникнення надзвичайних державних потреб;

4) обов'язок володіння (посідання) землями підкорених народів та раціонального їх використання;

5) обов'язок реалізовувати право зібрань, додержуючись встановлених публічними нормами правил (проводити їх у визначених місцях, тільки у певні дні, протягом світлої частини доби тощо).

Крім того, наявність статусу римського громадянства, що було передумовою публічно-правової правосуб'єктності, водночас слугувала умовою виникнення та існування сукупності суб'єктивних прав у галузі приватних відносин: права укладення законного римського шлюбу, права здійснювати батьківську владу в родині, права бути учасником торгового обігу, право подавати законні позови.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 42 параграф (підручник Всесвітня історія. Історія України (Бандровський) 6 клас).

2. Дати визначення поняттям: магістрат; трибунат.

 

Українська мова, 01.04.20р.

Тема: ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

Теоретичний матеріал:

Якісні прикметники мають два ступені порівняння: вищий і найвищий.

Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому подібному: Дніпро довший від Бугу.

Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості в порівнянні з усіма іншими подібними: Київ - найдавніше місто в Україні.

Ступенювання прикметників

      Вищий ступінь                                                                     Найвищий ступінь

 

Проста форма(синтетична) Використовуємо суфікси -ш-, -іш-дальший, рідніший

Проста форма(синтетична) Додаємо префікс най-до простоїформи вищогоступеня: найдальший, найрідніший

Складена форма(аналітична) Додаємо слова більш, менш до звичайної форми прикметника: більш далекий,більш рідний

Складена форма(аналітична) Додаємо слова найбільш,найменш до звичайної форми прикметника: найбільш далекий, найбільш рідний.

Не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які:

• виражають сталі ознаки: німий, сліпий, лисий, мертвий, жонатий;

• означають масть тварин: вороний, гнідий, буланий, чалий;

• означають колір й утворені за кольоровою схожістю до інших предметів: вишневий, малиновий, оливковий, шоколадний;

• мають префікси та суфікси, які вже вказують на певну міру якості: предобрий, завеликий, архімудрий; маленький, чорнісінький, здоровенний, старезний, загребущий;

• мають суфікси –ав- (-яв-), -уват- (-юват-) зі значенням неповного вияву ознаки: жовтавий, чорнявий, білуватий, синюватий.

Ступенів порівняння не мають більшість складних прикметників: чорноокий, білогривий, гострокрилий, прудконогий.

 

Вправи на закріплення вивченого матеріалу:

 1. Виписати прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння.

 

Та хіба не завше молодь молодіша від усіх! (П. Тичина)

Проти нас нема в світі дужчого (Нар. тв.)

Вгорі ліс був густіший та ще чорніший (М. Коцюбинський)

Я винесла щонайкращий рушник (Марко вовчок)

Твоя, Самсоне, лиш єдина воля для мене завжди наймиліша буде (Леся українка)

Немає мудріших, ніж народ, учителів… (М. рильський)

Вже цвіт опав, короткі стали дні (в. Сосюра)

Природа просипається від зимового сну, земля вбирається найпрекраснішими квітами, а на полях зеленіють кучеряві сходи хлібів (О. Донченко)

 

 1. Утворити просту і складену форми порівняння прикметників

Глибокий                                          великий

Ясний                                                міцний

Широкий                                          важкий

Тихий                                                дужий

Красивий                                          відомий

    З двома-трьома словами складіть речення або невеличкий текст.

Домашнє завдання:

Правильно записати ступені порівняння прикметників

Більш цікавіший фільм, самий холодний день, найбільш відоміший журнал, менш зручніший диван, самий кращий друг,  сама легка професія,  сама шкідлива їжа,   менш видатніший композитор, більш смачніша страва, самий повільніший транспорт, сама рідніша людина, найбільш лютіший мороз, найменш холодніша зима.