Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 01.04

01.04                                  10доп.клас                      Математика

Тема. Знаходження відсотків числа та числа за відсотками

Пригадайте

 1. Як знайти кілька відсотків від числа?

 2. Як знайти число за кількома його відсотками?

Розвязати задачу:

На виконання самостійної роботи знадобилося 20% часу уроку. Скільки хвилин знадобилося на самостійну роботу, якщо урок триває 45 хвилин?

Розвязання.

 1. 45 : 100 • 20 = 9(хв.)

Відповідь. На самостійну роботу знадобилося 9  хвилин.

Розвязати задачу:

Робітник до обіду виготовив 48 деталей, що становить 60% всього завдання. Скільки всього деталей має виготовити робітник за зміну?

Розвязання.

 1. 48 : 60 100 = 80(д.)

Відповідь. 80 деталей має виготовити робітник за зміну.

Домашнє завдання.

Розвязати задачі:

 1. Хлопчик прочитав 30% книжки. Скільки сторінок прочитав хлопчик, якщо у книжці 250 сторінок?

 2. Руда містить 60% заліза. Скільки треба взяти руди, щоб отримати 54т заліза?

 

 

01.04                           7-А клас                  Алгебра

Тема. Контрольна робота.

 1. Які з даних формул задають функцію:

 2. у = х2 + х;         2) у = ;         3) ху = ( х – у)2?

 

 1. Чи є лінійною функція, яку задано формулою:

 2. у = 3х – 7;        2) у = х2 – 5;       3) у = 4?

 

 1. Функцію задано формулою у = -2х + 7. Знайдіть:

 2. значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 5;

 3. значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 3.

 

 1. Побудуйте графік функції у = 2х – 5. За графіком знайдіть:

 2. значення функції для х = 4;

 3. значення аргументу, якщо у = -3.

 

 1. Функцію задано формулою у = 0,8х – 7,2. Не виконуючи побудови:

 2. знайдіть нулі функції;

 3. Зясуйте, чи проходить графік функції через точку (10; 1).

10 доп., ураїнська мова                                 Дата 01.04.2020

Тема. УРЗМ. Написання розповіді «Краса природи Галичини».

Основний зміст уроку

Переглянути запропоноване фото Василя Легкого «Осінь у Карпатах»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85._%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg

Орієнтовний план

1. Осінь-талановита художниця.

2. Яскраві метелики осіннього листопаду..

3. Танок листя і вітру.

4. . Жовто-багряний килим під ногами.

5. Осіння колискова для природи.

Складання письмового твору за планом.

Домашня робота

Виконати завдання

Прочитайте вірш. Спишіть, уставляючи пропущені букви (е, и).

Ми любимо весну, з..лену чудесну,

Грімницю у тучі і дощик співучий,

І луки ш..рокі, і ріки гл..бокі,

І поле в..селе, і рідні оселі,

І цвіт у маю — всю землю свою!

Михайло Стельмах

 

10 доп. Правознавство

Тема. Розлучення

І. Вивчення нового матеріалу

Сімейний союз чоловіка та жінки у випадках, коли вони мають різні погляди на шлюб та сім’ю, ведення домашнього господарства і при цьому не бажають подальшого подружнього життя (або хоча б один з подружжя), відповідно до українського законодавства у встановленому порядку може бути припинений.

Порядок розлучення через РАЦС

Найбільш поширеним випадком розірвання шлюбу без звернення із позовною заявою до суду є подання до органів РАЦС спільної заяви подружжям, які не мають дітей.

Заява про розлучення

Законодавство передбачає дві окремі форми заяви про розірвання шлюбу, що подаються до органів РАЦС:

 • Спільна заява подружжя, які не мають дітей, про розірвання шлюбу;

 • Заява про розірвання шлюбу у випадку визнання іншого з подружжя недієздатним або безвісно відсутнім.

Розірвання шлюбу через суд

Сімейний кодекс України також передбачає перелік випадків, коли шлюб між чоловіком та дружиною не може бути розірваний органами РАЦС, а необхідне звернення до суду із позовом про припинення шлюбу.

До таких випадків належать наступні ситуації:

 • Обидва з подружжя мають спільну згоду на припинення шлюбу, при цьому мають одного чи декілька дітей.

 • Ініціатива щодо припинення шлюбу виходить лише від одного з подружжя, незалежно від наявності або відсутності дітей.

У всіх випадках надається місяць для примирення. Якщо у визначений  строк примирення між сторонами не відбулось то відповідні органи розглядають  справу і приймають рішення по суті.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 27 пункт 2 ст. 343 – 345, підручник Правознавство (Гавриш, Сутковий, Філіпенко) 10 клас.