Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 01.04

Фізика

 

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

Д/з Опрацювати презентацію «Кількість теплоти», виконати задачу 2.

Всі матеріали доступні за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1nbPAMzMMxUcQxheqXZiwk7YLxDelDng5?usp=sharing

 

 

 

Фізика

 

Перший закон термодинаміки.

Всі матеріали доступні за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/172utE2fBNsetAn7xDBYMoDSFImZhEXPw?usp=sharing

Д/з Опрацювати параграф 40 (книжка доступна за посиланням), дати відповіді на завдання: 

1) Сформулюйте перший закон термодинаміки.

2) Запишіть формули для вказаного вище закону, поясніть значення кожної величини. (два випадки: робота ззовні над системою  та коли система сама виконує роботу)

 

Конспект уроку

з  географії

8  – А клас

01. 04. 2020 р.

Хімічна   промисловість.

Значення хімічної промисловості для розвитку господарства України. Структура та її особливість виробництва.

 

Вивчення нового матеріалу.

  1. ЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.

             Хімічна промисловість є однією з провідних у структурі сучасної економіки України. Від її розвитку, як і від розвитку машинобудування, значною мірою залежить науково-технічний прогрес (галузь авангардної трійки). Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності. Він істотно впливає на рівень і темпи розвитку економіки в цілому. Підприємства хімічної промисловості за своїм експортним значенням посідають в Україні друге місце (після чорної металургії) в структурі експортного потенціалу вітчизняної економіки (8-9% експорту країни).

Хімічна промисловість використовує дуже широке коло сировини: калійні та кухонні солі, фосфорити, нафту, газ, апатити, самородну сірку, гіпс, вапняки, глини та ін.; і так само виробляє значні обсяги різноманітної продукції: добрива, лаки, фарби, ліки, штучні матеріали, тканини, будівельні матеріали, засоби догляду за рослинами, барвники, кислоти, луги, шини, аміак, пластмаси та багато ін. Продукція хімічної промисловості належить до матеріалоємного виробництва, тому більшість заводів в Україні розташовані поблизу сировинних баз (покладів кам'яного вугілля, торфу, солей, сірки, вапняку тощо).

Хімічна промисловість України має досить великий потенціал для розвитку завдяки наявності власної сировинної бази та потужних і відносно сучасних хімічних заводів, розгалужену транспортну інфраструктуру та економіко-географічне положення України. Цьому сприяє і збільшення випуску та асортименту продукції.

  1. СТРУКТУРА  ТА  ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Структура:

Хімічна промисловість

Гірничо-хімічна

промисловість

Основна

хімія

Хімія органічного синтезу

Нафтохімічна та гумоазбестова промисловість

Видобуток: сірки; кам'яної солі; калійної солі; вугілля; нафти; газу; іншої хімічної сировини

Виробництво: кислот; лугів; солей; соди

Нафтохімія; лакофарбова; хіміко-фармацевтична; виробництво хімічних волокон; виробництво смол; виробництво пластмас

Виробництво шин, гумотехнічних виробів, предметів широкого вжитку

 

Виробництво:  основна хімічна промисловість виробляє соду, сірчану кислоту й мінеральні добрива. Виробництво кальцинованої соди зосереджене в районах залягання солей та вапняків у Слов'янську й Лисичанську, каустичної соди, – у Слов'янську, Лисичанську і Красноперекопську. Виробництво сірчаної кислоти, розміщене в районах її споживання (низька транспортабельність). Підприємства тяжіють до виробництва фосфорних і азо­тних добрив у Костянтинівці, Сумах, Вінниці, Одесі, Горлівці, Дніпродзержинську й Лисичанську.

Виробництво мінеральних добрив (азотних, калійних, фосфорних і комбінованих) є провідною галуззю хімічної промисловості України.

Фосфорні добрива виробляють із привізних апатитів Кольського півострова на Вінницькому й Костянтинівському хімічних заводах, Сум­ському та Одеському суперфосфатних заводах. Використовують й фосфорити Кролевецького, Ізюмського та Придністровських родовищ України.

Виробництво калійних добрив зосереджене у Стебнику (100 тис. т сульфатів калію), Калуші (80 тис. т), Роздолі (100 тис. т хлориду калію), Вінниці, Костянтинівці (10 тис т). Передбачається реконструкція галузі, впровадження нових технологій, збільшення видобутку сировини до 2,8 млн т, що дасть змогу отримати понад 150 тис. т оксидів калію за рік (Калушське та Стебниківське родовища).

Сировинна база хімічної промисловості надзвичайно різноманітна – це й корисні копалини, сільськогосподарська сировина, відходи промислової переробки, синтетичні хімічні матеріали, повітря та вода.

Україна має потужну сировинну базу – це родовища самородної сірки в Прикарпатті (Роздол, Яворів), калійних солей (Калуш, Стебник), практично необмежені поклади кам'яної солі в Донбасі (Артемівськ, Слов'янськ), Закарпатті (Солотвино) і Прикарпатті (Болехов, Дрогобич), запаси самоосадної солі в озерах і лиманах Причорномор'я та Криму. Особливо багатий на хлоридні солі натрію, магнію й брому Сиваш. Великі запаси каоліну, вогнетривких глин, вапняків, доломітів, графіту та інших нерудних копалин сприяють розвитку багатьох хімічних виробництв. Сировиною є також вугілля, продукти коксового виробництва, нафта й горючі гази. Розгалужена система трубопроводів наближає підприємства органічної хімії до районів споживання виробленої продукції.

Хімічна промисловість найбільш розвинена в Донбасі, Придніпров'ї та Прикарпатті.

Гірничо-хімічна промисловість здійснює видобуток сировини для неорганічної хімії. Основна продукція – калійні солі Калуша і Стебника, сірка Роздолу та Яворова, кам'яна сіль Артемівська й Слов'янська, вапняки Донецької області та АР Крим. Галузь, сконцентрована переважно в Карпатському, Донецькому і Придніпровському економічних районах.

ЗАВДАННЯ:

  1. Яке значення хімічної промисловості є для розвитку господарства України.

  2. Охарактеризуйте структуру хімічної промисловості країни.

  3. Яка особливість виробництва хімічної промисловості.

  4. Нанесіть на контурну карту та запм’ятайте основні райони виробництва хімічної промисловості України.

 

 

8 клас, алгебра           01.04

 

Тема. Розв’язування вправ.

Вправа №662 

Вправа №666

Вправа №667 

Вправа №671 

 

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/797-ister-8-klas-2016-algebra.html

 

01.04.20 р.

Українська мова

Тема. Тренувальні вправи на визначення часток у текстах, реченнях.

Вправа

Запишіть речення. Вкажіть частки.

Нехай мені пісня голосно заплаче, нехай у могилах будуть сон козачий (В.Самійленко). Наша дума, наша пісні не вмре, не згине… (Т.Шевченко). Життя росте лишень з любові, лишень краса людей навчає жить! (Д.Павличко)

Домашнє завдання

Формотворчі, заперечні й модальні частки записати в три колонки.

Навіть, саме, хай, якраз, би, не, ось, нехай, авжеж, ані, б,