Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 01.04

6 – А клас, математика                          01.04

Тема. Розв’язування рівнянь.

Вправа №  1341(4-6); 

Вправа №  1343;

Вправа №  1345 (1,2); 

Вправа №  1347 (1). 5 (х - 2) = 7 (х - 3),     5х – 10  = 7х – 21,      -2х = -11,    х = 5,5.

Повторити правила з § 48.

Посилання на підручник: https://subject.com.ua/textbook/mathematics/mathematics6/index.html

 

Конспект уроку

з біології

6-А клас

01.04.2020 рік

Тема. Пагін і його будова. Видозміни пагона.

Лабораторне дослідження будови пагона.

 1. Що таке пагін?

     Пагін – орган, який утворюється з верхівкової меристеми і розчленується на ранньому етапі морфогенезу на спеціалізовані частини – стебло, листки, бруньки.

 1. Яка основна функція пагона?

Основна функція його - фотосинтез. Частини пагона можуть бути органами розмноження, накопичення запасних продуктів, води.

 1. Яка будова пагона?

    Перший (головний) пагін розвивається із бруньки зародка. На пагоні виділяються вузли і міжвузля. Вузол – це місце прикріплення листків до стебла. Міжвузля – відстань між сусідніми вузлами.

    Міжвузля можуть бути довгими, і тоді пагін називається видовженим (ростовим); скорочений пагін має короткі міжвузля.

    Кут між листком і стеблом називається листковою пазухою. У пазусі листка розташовуються бруньки і пагони.

    Брунька – це зачатковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями. Вона складається із короткої зачаткової осі (стебла) з конусом наростання на верхівці і тісно розташованих на осі різновікових листкових зачатків. Конус наростання стебла більшості рослин складається з зовнішньої частини, яка називається тунікою, та внутрішньої – корпусу. З туніки та корпусу утворюються складові частини пагона, з багатошарової туніки – епідерма, частково первинна кора стебла та зачатки листків, а з корпусу – первинна кора і центральний циліндр стебла.

 1. Які є видозміни пагона?

Видозміни пагонів. Крім основної функції, про яку вже згадувалось, пагони виконують ряд додаткових функцій, які пов’язані з їхньою видозміною (метаморфозом) та виникли в процесі пристосувальної еволюції. Це вусики – довгі тонкі пагони з редукованими листками. Вусиками рослини прикріплюються до різних предметів (виноград, огірок та інші рослини з лазячими або з повзучими стеблами).

Колючки – вкорочені пагони без листків, що захищають рослину від поїдання тваринами (глід, дика яблуня). Вусики і колючки – це надземні видозміни стебла. Вони розташовані в пазухах листків або на листковому вузлі навпроти листка, що свідчить про стеблове походження їх.

Філокладії – плоскі листоподібні пагони, розташовані у пазухах редукованих листків. На них у пазухах редукованих лускоподібних листків утворюються квітки (мускус, філанту, аспарагус).

 

Крім надземних видозмін, рослин є й підземні: кореневище, бульба, цибулина.

Кореневище – це видозмінений пагін з невеликими лускатими листками буруватого кольору і бруньками.

Бульбами – називають потовщені, здуті, м’ясисті видозміни пагонів. Вони бувають наземними (кольрабі) або підземними (картопля). Листки в бульбах редуковані, в їх пазухах містяться бруньки, які називаються вічками.

Цибулина складається з укороченого стебла (денця), на якому є численні тісно зближені листки і додаткові корені. На верхівці денця знаходиться брунька. У багатьох рослин (цибуля, тюльпан) з цієї бруньки утворюється надземний пагін, а з бічної пазушної бруньки формується нова цибулина.

 

Лабораторне  дослідження.

Завдання 1. Ознайомитися з будовою пагона.

Схематично намалюйте будову пагона. На малюнку позначте вісь пагона, вузли, міжвузля, листки, бруньки.

Завдання 2. Ознайомитися з різноманітністю пагонів і стебел.

З’ясуйте, які з рослин мають дерев’янисті, а які трав’янисті стебла. Знайдіть рослини з видовженими й укороченими пагонами. Знайдіть рослини із прямостоячими, лежачими, повзучими, виткими або чіпкими стеблами. Вкажіть їхню назву й охарактеризуйте стебло.

Завдання 3. Ознайомитися з надземними видозмінами пагона, навчитися їх розрізняти.

Розгляньте зразки суниць, винограду, глоду та живі кактуси. З’ясуйте в кожному конкретному випадку: видозмінився увесь пагін чи тільки якась окрема його частина.

Запишіть результати дослідження.

Завдання 4. Ознайомитися з підземними видозмінами пагона, навчитися їх розрізняти.

Розгляньте будову кореневища. Порівняйте кореневище з коренем. Знайдіть відмінності в їхній будові. Результати дослідження запишіть.

Розгляньте зовнішню будову бульби і цибулини, знайдіть у них верхівку та основу (пам’ятайте: верхівка у бульбі розташована з протилежного боку від місця з’єднання її з рослиною: на верхівці бульби також є бруньки). Розріжте цибулину уздовж. Відокремте сухі та м’ясисті луски — видозмінені листки. Знайдіть бруньки, які потрібно шукати в пазухах листків біля основи денця (стебла).

Знайдіть на бульбі стебло, листки і бруньки. Намалюйте схематично будову кореневища, бульби і цибулини. Позначте цифрами і підпишіть складові частини видозмінених пагонів. 

Зробіть висновки за результатами роботи.

 

6 – А, українська література                                             Дата 01.04.2020

Тема. „Федько-халамидник”. Головні і другорядні персонажі твору

 Основний зміст уроку

Головний герой — особа, яка перебуває в центрі уваги письменника, навколо нього розгортається сюжет, він найбільше охарактеризований. Головного героя літературного твору описують досить детально, автор приділяє йому найбільше уваги, він , як правило, з'являється на початку твору й діє аж до самого кінця, його вчинки виписані ретельно, ім'ям головного героя часто називають художній твір. У оповіданнях переважно є один головний герой, рідше два. У оповіданні «Федько-халамидник» головний герой Федько, його імям названий твір.

 

Другорядні герої відрізняються від головних, бо вони діють поряд із головним, доповнюють своїми діями розвиток сюжету, відіграють важливу роль у глибшому розкритті характеру головного героя. Вони також можуть мати яскраві характери, проте вони поступаються своєю значущістю перед головною дійовою особою. Такими героями в оповіданні «Федько-халамидник»  виступають Толя, Спірка, Стьопка, Васька, Грицик, батьки Федька й Толі.

 

Характеристика Федька

Федько — розбишака, сміливий, дотепний, чесний, кришталево чистий, твердий і правдивий, ладен узяти на себе вину, аби захистити слабшого.

Характеристика Толі

Толі властиві егоїзм, жалюгідність, душевна ницість, які викликають відразу. Саме такі, як Толя, у несправедливому суспільстві роблять кар'єру й здобувають матеріальні блага. Але це нікчеми.

Порівняльна характеристика образів твору

Спільне у Толі і Федька

Однолітки, люблять гратися, разом ходять до школи

Відмінне

Федько: Жорстокий, схильний до правопорушень, агресивний, але разом із тим — мужній, добрий, порядний, благородний душею.

Толя: Нібито „сумирний”, „делікатний”, „благородний”, „слухняний”, „вихований”, але насправді егоїстичний, підлий, жорстокий, брехливий, боягуз.

Висновок: між цими дітьми мало спільного, за характерами та вчинками вони скоріше протилежність

Домашнє завдання

Розповідати про головних та другорядних персонажів твору, аналізувати їх вчинки

 

6 – А, українська мова                                                           Дата 01.04.2020

Тема: Загальне значення прикметника, його морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

Основний зміст уроку

Прикметник  це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? (зелений, мудрий, сміливий).

 

У реченні прикметник найчастіше виступає як означення, що є його основною синтаксичною роллю. Наприклад: Над лісом раптом запанувала абсолютна тиша (прикметник абсолютна  означення).

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ПРИКМЕТНИКА

1. Рід:
 чоловічий — лебединий, добрий;
 жіночий — кімнатна, кмітлива;
 середній — дівоче, веселе.

2. Число:

однина — гарний, гарна, гарне;

множина — гарні.

3. Відмінок:

називний — золотий;

родовий — золотого;

давальний — золотому;

знахідний — золотий (золотого);

орудний — золотим;

місцевий — (на) золотому);

 

Відео «Прикметник»

https://www.youtube.com/watch?v=DZOXCkodosY

 

Завдання 1. Творче спостереження за мовним матеріалом

Прочинайте уривок, який ви бачите на екрані. З якого вірша цей уривок? Знайдіть у ньому прикметники, визначте їхню синтаксичну роль

 

В час гарячий полудневий

Виглядаю у віконце:

Ясне небо, ясне море,

Ясні хмарки, ясне сонце. 

 

Певне, се країна світла

Та злотистої блакиті,

Певне, тут не чули зроду,

Що бува негода в світі!..

(«Тиша морська» Леся Українка)

 

Завдання 2. «Розкажи про іменник за допомогою прикметників»

Наприклад:  Сніг ( білий,лапатий, іскристий, сріблястий, легкий, холодний).

Ранок ( літній, лагідний, холодний, теплий, спекотний, ясний, довгожданий).

 

Різдво, зима,весна, дівчина

 

Домашнє завдання

« Письмо з дірками». Записати подані речення, поставивши пропущені прикметники. Визначити морфологічні ознаки.

 

І варіант. 1. Взимку ночі стають…, а дні…

2. …сніг на полі - …урожай в коморі.

3. Якщо 17 серпня дме…вітер – зима буде…

 

ІІ варіант. 1. …іней на деревах – будуть морози, …туман – чекай відлиги.

2. …літо й …осінь – до…зими.

3. Якщо 7 серпня …ранок – зима …і….

 

Слова для довідок: довшими , коротшими, глибокий, щедрий, сильний, сніжна, срібний, тріскучі, густий , вологе, тепла, затяжної, холодний, рання , холодна.

 

Ритміка  6а  клас 01.04

 Відтворення мелодії на дитячих музичних інструментах. Засоби музичної виразності у грі. Українська народна гра «Подоляночка».

 1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

 2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

 3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

 4. Робота над  вимовою https://www.youtube.com/watch?v=RRuznRDjWj0

 5. Відтворення мелодії на дитячих музичних інструментах. Орф-підхід. «Веселі краплинки» https://www.youtube.com/watch?v=rLWPC3mxqx4

 6. Українська народна гра «Подоляночка».

https://www.youtube.com/watch?v=DeskJ9ulWI4

Ритміка  6а  клас 08.04

Музичне інсценування казки «Пан-Коцький». Відтворення образів за допомогою танцю

 1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

 2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

 3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

 4. Робота над  вимовою https://www.youtube.com/watch?v=RRuznRDjWj0

Музичне інсценування казки «Пан-Коцький». Відтворення образів за допомогою танцю https://www.youtube.com/watch?v=WDeFaruFWvg