Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 06.05

Трудове навчання

Тема. Посадка розсади помідорів.

Потепліло і настав час займатися висаджуванням огородини. Для того, аби висадити розсаду помідорів у відкритий ґрунт треба врахувати багато факторів, пов'язаних з температурним режимом та розміщенням рослин.

Перейдіть по ссилці і подивіться коротеньке відео про всі особливості посадки помідорів.

https://www.youtube.com/watch?v=nzUepT_amQc

Домашнє завдання

 1. Подивіться відео.

 2. Допомагайте батькам працювати на городі.

06.05                                     10доп. клас                                  Математика

Тема. Аналіз контрольної роботи

1. Запишіть у менших кубічних мірах 9 дм3.

Розвязання.

9дм3= ?

1дм3=  1000см3

9дм3=  1000см3 • 9

9дм3= 9000см3 

Відповідь. 9000 см3.

2. Запишіть у більших кубічних мірах 5000 см3.

Розвязання.

5000см3 = ?

1дм3 = 1000см3

5000см3 : 1000см3 = 5дм3

5000см3 = 5дм3

Відповідь. 5 дм3.

3. Обчисліть обєм куба, ребро якого дорівнює 6 см.

Розвязання.

1.VК.= а • а • а (куб. од. )

2. VК.= 6 • 6 • 6 = 216 (см3).

Відповідь. 216 см3.

Задача. Обчисліть обєм паралелепіпеда, довжина якого 4 см, ширина 2 см, висота 7 см.

Розвязання.

1.Vп.= а • b h (куб. од. )

2. Vп.= 42 7 = 56 (см3).

Відповідь. 56 см3.

 

10доп, укр.мова                                        Дтата 06.05.2020

Тема. Протокол. Ознайомлення з протоколами. Написання протоколу.

 

Основний зміст уроку

Протокол - документ, в якому фіксується хід обговорення питань та прийняття рішень на зборах, нарадах, засіданнях (за ДСТУ).

Протокол може складати офіційна компетентна особа, засвідчуючи той чи інший факт. За обсягом фіксованих даних протоколи можна поділити на три групи:

1. Скорочені - містять назву обговорюваних питань, прізвища доповідачів та виступаючих і прийняті рішення.

2. Повні - в тексті яких окрім рішень, коротко записують виступи доповідачів та виступаючих та інших учасників зборів, нарад, засідань, конференцій.

3. Стенографічні - всі виступи записують дослівно.

В залежності від способу фіксації - можуть бути рукописними (машинописними), стенографічними, фонографічними.

У формуляр протоколу включають наступні реквізити:

1. Найменування організації та її підвідомств.      

2. Назва документа (протокол).

3. Порядковий номер протоколу (після слова протокол).

4. Дата засідання.

5. Місце засідання.

6. Гриф затвердження (якщо є необхідність затверджувати).

7. Заголовок до тексту.

8. Кількісний склад учасників (якщо до 10-12 називають усіх, якщо більше - вказують загальну кількість + реєстраційний лист).

9. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів (голова, секретар, президент).

10. Порядок денний (питання, запропоновані для розгляду у називному відмінку).

11. Текст.

12. Перелік додатків з вказанням кількості сторінок.

13. Підписи голови та секретаря.

14. Гриф затвердження (якщо необхідно).

Текст має вступну частину (склад присутніх, вказання голови та секретаря, порядок денний). Далі повинен складатися із позицій згідно пунктів порядку денного.

 

В кожній позиції текст складається по формі: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ. Слово «СЛУХАЛИ» пишуть в одному рядку з цифрою, яка означає номер питання, потім дві крапки. Ініціали та прізвища доповідача пишуть з нової стрічки в називному відмінку, ставлять тире і пишуть зміст доповіді у формі прямої мови, Якщо є текст виступу - пишуть (текст доповіді прикладається).

В другій частині наводять прізвища виступивших і коротке викладення виступу.

В постановляючій частині відмічається, що, кому, в які строки необхідно виконувати. Якщо в рішенні містяться різні за характером питання, тоді ділять на пункти, які нумерують арабськими цифрами.

Витяг із протоколу - цей документ оформляють для ознайомлення з рішеннями, прийнятими під час роботи колегіального органу, посадових осіб або підвідомчих організацій. Документи підлягають завіренню.

Реквізити витягу із протоколу аналогічні реквізитам протоколу. Окрім того є відмітка про завірення копії та відмітка про виконання.

З текстової частини беруться тільки ті елементи, які треба довести до відома зацікавленої особи.

Ознайомитися із зразком протоколу та витягом із протоколу

 

https://studfile.net/preview/3010426/page:9/

 

Домашнє завдання

Написати протокол батьківських зборів 

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru або у приватні повідомлення  messenger

 

 

10 доп. Правознавство

Тема. Кримінальна відповідальність

І. Вивчення нового матеріалу

Відповідно до КК України, кожен, хто вчинив злочин, повинен нести за нього відповідальність.

Невідворотність покарання є одним із найважливіших принципів кримінального права.

Покарання є формою реагування держави і суспільства на вчинені злочини.

Кримінальна відповідальність – вид юридичної відповідальності, що встановлюється державою у кримінальному законі, накладається судом на осіб, винних у скоєнні злочину. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину.

Особа не несе кримінальної відповідальності доти, доки її не буде визнано судом виною у скоєнні злочину й вирок суду не набере законної сили.

Закінчується кримінальна відповідальність з моменту припинення відбування покарання.

 

Кримінальне покарання. Види кримінальних покарань.

Кримінальне покарання – захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду щодо особи, визнаною винною у скоєнні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Види кримінальних покарань:

 • громадські роботи;

 • виправні роботи;

 • кримінальний арешт;

 • позбавлення волі на певний строк;

 • довічне позбавлення волі;

 • конфіскація майна;

 • штраф;

 • позбавлення права обіймати певні посади;

 • займатися певним видом діяльності.

При визначенні виду покарання є обставини, які обтяжують вину і ті, які її пом'якшують.

 

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 51

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1158-pravoznavstvo-10-klas-filipenko.html