Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 06.05

Хімія  9а клас 06.05.20

Якісні реакції на хлорид-, бромід, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони. Застосування якісних реакцій.

 

  

Експериментуємо вдома

• Виявлення карбонат-іонів у мінеральній воді

Якісною реакцією на карбонат-іони CO2-і гідрогенкарбонат-іони HCO-3 є їхня взаємодія із сильнішими кислотами. Виділення із зони реакції з характерним «скипанням» карбон(IV) оксиду вказує на наявність цих йонів.

У стакан на третину об'єму наливають мінеральну воду й додають по краплях столовий оцет до появи бульбашок газу CO2.

Завдання.

  • Як визначити, у якому з трьох пронумерованих хімічних стаканів без етикеток містяться розчини натрій гідроксиду, калій сульфату, калій нітрату? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

  • У трьох пронумерованих хімічних стаканах без етикеток містяться розчини кислот: хлоридної, нітратної, ортофосфатної. Як визначити хімічним шляхом, у якому зі стаканів міститься та чи інша речовина? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонній формах.

 

 

 

 

Конспект уроку

з  географії

9  – А клас

06. 05. 2020 р.

Провідні країни – експортери товарів і послуг у світі.

Вивчення нового матеріалу.

                Всесвітня торгова організація оприлюднила дані по експорту товарів і послуг з країн світу у 2018 році. Про це йдеться в звіті на сайті СОТ. Згідно з оцінкою СОТ, світова торгівля товарами за 2018 рік зросла на 3,0%. Перше місце в рейтингу експорту товарів посідає Китай - 2487 млрд. доларів з часткою у світовому експорті 12,8%. На другому місці США - 1664 млрд. доларів (8,5%), на третьому Німеччина - 1561 млрд. доларів (8,0%). В рейтингу імпорту товарів перше місце посідають США - 2614 млрд. доларів з часткою у світовому імпорті 13,2%. На другому місці Китай - 2136 млрд. доларів (10,8%), на третьому Німеччина - 1286 млрд. доларів (6,5%).

Перше місце в рейтингу експорту послуг займають США - 808 млрд. доларів з часткою у світовому експорті 13,9%. На другому місці Німеччина - 381 млрд. доларів (6,6%), на третьому - Великобританія - 337 млрд. доларів (5,8%).

У рейтингу імпорту послуг перше місце займають США - 536 млрд. доларів з часткою у світовому експорті 9,7%. На другому місці Китай - 521 млрд. доларів (9,4%), на третьому Німеччина - 364 млрд. доларів (6,6%).

 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ.

  1. Опрацюйте ( уважно прочитайте, вивчіть ) конспект уроку.

  2. Назвіть провідні країни – експортери товарів і послуг у світі.?

  3. Дайте коротку характеристику торговельному обороту.

  4. Нанесіть на контурну карту  провідні країни – експортери товарів і послуг у світі.?

 

 

9 – а, ритміка                         Дата 06.05.2020

Тема. Сприймання на слух певного ритмічного малюнку та повторення його оплесками, простукуванням

 

Основний зміст уроку

Розминка в колі:

- марш по колу, на пів пальцях (руки на поясі), на п’яточках, з поворотом тулуба, підскоком, приставним кроком;

- вправи для голови: нахил голови вправо-вліво, вперед-назад, кругові повороти голови вліво-вправо.

- вправи для плечей: почергове  піднімання  плечей вгору, піднімання обох плечей разом, кругові рухи плечима вперед-назад.

- вправи для тулуба: нахили тулуба вправо-вліво, вперед-назад.

- присідання .

  Вправи в сидячому положенні:

- нахили тулуба вправо вліво (руки на поясі),

Нахили тулуба вперед ( ноги - на-пів розведені , руки-поличкою, дістаючи до підлоги),

- нахил тулуба вперед(руками достаючи носочки пальців ніг),

- почергове підняття ніг вперед,

- вправа «чайка» лежачи на животику почергове  підняття ніг (руки на ліктях).

 

Дихальні  вправи 

https://www.youtube.com/watch?v=GAsSSHGQQ-Y

Вправи  для  розвитку мовлення 

https://www.youtube.com/watch?v=EqZdKTOaLGY&list=PLPssh6ZavCPog5OWR8Jklu8LUfri2ABLQ

Виконання творчого завдання «Утворіть ритм».

Розгляньте уважно графічне зображення ритмічного рисунка. Відтворіть його, плескаючи в долоні: спочатку повільно, тоді — помірно і нарешті — швидко та дуже швидко.  І І П І П П П І

 

Сприймання на слух певного ритмічного малюнку та повторення його оплесками, простукуванням (або певним інструментом).

https://www.youtube.com/watch?v=R40gSRzRBGE

Ритмічна вправа «Ритмічний океан» з складами

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUBeT1AERgc

 

9- А, укр.мова                               Дата 06.05.2020

Тема. Означення

Основний зміст уроку

 

Повторити теоретичний матеріал

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) 

 

Завдання 1. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Прочитайте речення, вилучивши з нього означення. Порівняйте обидва описи. Який із них образніший, яскравіший?  

  І море, і оз..ро, і синій в..сокий його бер..г, і ш..рокий степ – все було залите гар..ячим мар..вом і пр..крите таким ле..ким сивим туманц..м, що всі сутінки, всі кольори ніби зл..валис.. до/купи. Тільки з/верху ясно с..ніло пишне, л..снюче небо.

 

Завдання 2. Випишіть словосполучення підряд у дві колонки залежно від того, яке в них означення: 1) узгоджене; 2)неузгоджене.

 

  Інший випадок, марна спроба; хлопець в окулярах; згаслий звук; книжна істина; одяг захисного кольору; колишня пригода; видовище не із приємних; пропаща справа; щира правда; сніг з дощем; усякі бувальщини; рука товариша; статечна поведінка; густий туман.

  У кожному словосполученні підкреслити другу від початку букву. З цих букв ви прочитаєте початок вислову давньогрецького байкаря Езопа:

«На гонористу людину ніхто крім неї самої не звертає уваги.»  

 

Завдання 3. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Прочитайте речення, вилучивши з нього означення.

1. У щире сер..це щире слово знаходит.. шлях обов..язково…(І.Гончар)

2. Мабут.. кож..на людина сама повин..а шукати найкоротшу дорогу до істини. (О.Гончар)

3. Людина не/позначе..на л..юбов..ю, не/може зв..сти сер..ця добра.(В.Коротич)

4. Хто наложив на мене обов..язок будити мертвих,тішити живих калейдоскопом радощів і горя.(Л.Українка)

 

Домашнє завдання

       Усно утворити словосполучення, визначити вид означення з кожного словосполучення.

            Доброзичливе                           ввічливість

            Памяті                                      сила

            Справжня                                  ставлення

            Непоборна                                 криниця

            Бути людиною                          людина

            Людини                                     можливість

            Досконала                                 мрія

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viberгрупу класу або у Messenger  в особисті повідомлення

 

9 – А клас Історія України

Тема. П. Куліш. М. Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот

Центральними фігурами Кирило - Мефодіївського братства стали М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко. Вони мали тверді переконання і кожний із них по-своєму уявляв першочергові завдання національного відродження. Пантелеймон Куліш на перше місце ставив захист національної самобутності, М. Костомаров наголошував на загальнолюдських цінностях, а Т. Шевченко вважав першочерговими завданнями одночасне національне й соціальне визволення українського народу. Поєднання їхніх поглядів стало основою ідеології братства.

Микола Костомаров (1817-1885) був сином російського поміщика та української кріпачки. Він здобув освіту в Харківському університеті. Спочатку працював учителем на Волині, а в 1845 р. отримав призначення до Київського університету. У своїх лекціях і книгах з історії Костомаров указував на те, що українці та росіяни мають багато спільного, але це різні народності. На його думку, їх розділили два напрями, дві традиції історичного розвитку.

В Україні в ході історичного розвитку утверджувалася козацька, демократична традиція, тоді як у Росії все більше зміцнювалася самодержавна. Микола Костомаров розумів, що обидва народи страждають від соціального гноблення, а український — ще й від національного. Порятунок українців і росіян він убачав в ідеї єдності пригноблених слов'янських народів. Саме її було взято за основу заснування Кирило-Мефодіївського братства.

Пантелеймон Куліш (1819-1897) походив із сім'ї не знатного, але заможного, землевласника й доньки козацького сотника. Навчався в Новгород-Сіверській гімназії та Київському університеті. Усе життя наполегливо працював як письменник, учений і літертурний критик, етнограф і фольклорист. Як громадський діяч закликав українську інтелігенцію до просвітництва народу всупереч усім несприятливим обставинам. Він розробив українську абетку — так звану «кулішівку» (нею й донині друкують книжки), написав і опублікував підручник з історії України для учнів старших класів.

Головною політичною діяльністю братства було звільнення України з-під імперського гноблення, розбудова незалежної держави з демократичним ладом на зразок США чи Французької республіки.

Члени братства усвідомлювали, які майже непереборні перепони стоять на шляху політичного визволення України. Микола Костомаров із цього приводу зазначав: «Трудна справа... Так воно є: ми, українці, самі нічого не вдіємо — сили не маємо: Москва тягне до себе, поляки Москви бояться і не довіряють їй, як і з ким тут починати?» Реально оцінював ситуацію й В. Білозерський: «А втім, ясно, що окреме існування України неможливе; вона перебуватиме між кількома вогнями, утискуватиметься і може зазнати сумнішої долі, ніж зазнали поляки».

За таких історичних умов кирило-мефодіївці визнавали лише один шлях утвердження державної незалежності України — створення федерації незалежних слов'янських держав. Центром Усеслов'янського федеративного союзу мав стати Київ, де раз на чотири роки збирався б найвищий орган федерації — Слов'янський собор (сейм чи рада) з консультативними й регулятивними повноваженнями.

Програмні засади Кирило-Мефодіївського братства були викладені в «Книзі буття українського народу», відозві «Брати українці!». Це пов'язано з тим, що зміст твору був пронизаний євангельськими заповідями. Програму писали всі «братчики» під керівництвом М. Костомарова. Нею передбачалося здійснення загальнолюдських християнських ідеалів справедливості, свободи і рівності, їхнього поєднання з українським патріотизмом. На думку кирило-мефодіївців, Україна була провідною силою слов'янських народів, а тому в майбутній слов'янській федерації мала посісти чільне місце. Цей обов'язок і водночас право України обґрунтовувалися тим, що, на відміну від поляків (пройнятих ідеєю аристократизму) та росіян (переконаних монархістів), український народ не любив ані панів-аристократів, ані царів. Щодо царя зазначалося, що він «усе рівно, що ідол і мучитель».

Оскільки український народ у своєму історичному розвитку зазнав лиха від своїх сусідів, був ними поділений, зневажений і пригноблений, то найбільше прагнув волі, рівності й демократії.

Програма містила також і соціальні вимоги: скасування кріпацтва та поширення освіти серед народу. Утілення в життя цих засад забезпечило б глибокі політичні перетворення, ґрунтовані на особистій свободі людини — одвічному прагненні українця.Організація мала також «Статут Слов'янського товариства святих Кирила і Мефодія».

Громадсько-політична діяльність братства. Кирило-мефодіївці розпочали втілювати в життя свої далекосяжні плани. Вони збиралися на квартирах членів братства, обговорювали програмні документи, питання політичного життя, залучали нових членів, налагоджували стосунки з прихильниками національного відродження інших слов'янських народів.

У сфері просвітництва кирило-мефодіївці насамперед переймалися підняттям культурного й освітнього рівня народу, його національної свідомості. Наслідком цього став проект шкільної програми В. Білозерського, який давав можливість зробити її початкову ланку максимально доступною для дітей сільських і міських «низів».

Однак царські власті не дозволили відкрити навіть один такий навчальний заклад, хоча його фінансове утримання кирило-мефодіївці брали на себе.
 Іншим важливим напрямом громадської роботи члени братства вважали визначення шляхів піднесення економіки України. Із цією метою вони збирали кошти для видання популярних книжок економічного змісту.

Однак уже в березні 1847 р. за доносом студента Київського університету О. Петрова (сина жандармського офіцера) братство було викрите. ЖАНДАРМ — у Російській імперії — людина,яка служить у жандармерії — державній поліції, що займається політичним розшуком.

Протягом березня — квітня жандарми заарештували всіх його учасників і доставили в Петербург у III відділення імператорської канцелярії.

Спочатку петербурзькі жандарми дійшли висновку, що діяльність «братчиків» — це «не більше, ніж учена маячня трьох молодих людей», оскільки братство не мало на меті організовувати та здійснювати політичний переворот чи народне повстання. Проте після тримісячного слідства жандарми з'ясували всю небезпеку діяльності братства кирило-мефодіївців для імперії. Жандарми безпомилково визначили майбутній напрям розвитку українського культурного руху — державну самостійність України.

Більшість заарештованих була покарана: 12 найактивніших «братчиків» заслали під поліцейський нагляд у великоруські губернії. Окремі з них були засуджені на різні терміни тюремного ув'язнення: П. Куліш на 4 місяці, М. Костомаров на рік ув'язнення в Петропавловській фортеці, М. Гулак на 3 роки в Шліссельбурзькій фортеці. Після заслання їм заборонили повертатися в Україну і працювати в закладах освіти. Твори П. Куліша, М. Костомарова і Т. Шевченка були заборонені.

Тарас Шевченко в українському національному відродженні. Серед провідників братства найвизначнішою постаттю був Тарас Шевченко (1814-1861). У 1840 р. він видав свою славнозвісну збірку поезій «Кобзар». Матеріали про членство Шевченка в братстві не збереглися. Проте його вплив на товариство був незаперечним.

Історичне значення Кирило-Мефодіївського братства. Братство започаткувало перехід українського національного руху від періоду дворянсько-шляхетського за складом і культурно-просвітницького за змістом до періоду різночинського (інтелігентського) за складом і виразно політичного за змістом.

Кирило-Мефодіївське братство висунуло політичну ідею створення української держави як складової слов'янської федерації. Воно поклало початок організаційному об'єднанню діячів українського національного руху. Кирило-мефодіївці вперше сформулювали українську національну ідею. Саме від них веде свою історію новий український національний рух. Завдяки братству він вийшов із початкового стану нечітких прагнень і остаточно визначив свою мету та завдання: державна самостійність, соціальне звільнення народу, народовладдя у внутрішньому житті, федералізм у міжнародних відносинах, насамперед зі слов'янами.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 6.

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1008-istoriya-ukrainy-sorochinska-9-klas.html