Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 06.05

                                           Фізика

Кварки

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1s3HuDqXWTmoNXnNy2JyZ80duTZgkHAqY/view?usp=sharing

 

Опрацювати ст. 244 – 245 з підручника та дати відповідь на запитання 6 на ст. 245.

Підручник:

https://drive.google.com/file/d/1nPTjLSFAFoKtsiqHko0ftrtPrw17rWyb/view?usp=sharing

 

Конспект уроку

з  економіки

13 – А клас

06. 05. 2020 р.

 

Тема. Міжнародні фінансово – кредитні відносини.

Практична робота 7.    Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів..

Вивчення нового матеріалу.

               Важливою складовою міжнародних фінансових відносин є міжнародні кредитні відносини. Це пов'язано із розширенням таких форм світогосподарських зв'язків, як світова торгівля, міжнародна міграція капіталів та міжнародний науково-технічний обмін. Уже на кінець XX ст. понад 3/4 світового експорту машино-технічних виробів здійснювалось на умовах розрахунків у кредит. Надання кредитів імпортерам сьогодні є досить звичним засобом реалізації товарів на світовому ринку. Спеціалісти вважають, що використання кредиту у світовій торгівлі в сучасних умовах є одним із дієвих засобів конкурентної боротьби на світових ринках, що має суттєві переваги порівняно з іншими засобами. Розширення міжнародних кредитних відносин зумовлене і збільшенням обсягів кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями як для сприяння економічному розвитку країн, що розвиваються, так і для підтримання стабільності грошового обігу певних держав, передусім тих, що розвиваються, і з перехідною економікою.

Міжнародний кредит - це надання грошово-матеріальних ресурсів суб'єктами економічної діяльності одних країн іншим у тимчасове користування на умовах повернення, терміновості, платності і забезпеченості. Практично міжнародний кредит реалізується шляхом надання валютних і товарних ресурсів на умовах поверненості, строковості та платності, переважно у вигляді позик. Кредиторами і позичальниками виступають банки, транснаціональні корпорації, приватні компанії, державні установи, міжнародні та регіональні фінансові організації. Міжнародний кредит відіграє велику роль у формуванні і розвитку світової економіки. Він сприяє інтернаціо

Практична робота 7. Тема. Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів..

Основні поняття та терміни.

Торговельний баланс – це співвідношення коштів, які країна отримує протягом року за експорт товарів, та тих коштів, які вона сплачує за їх імпорт.

Торговельний баланс містить у собі дві частини – надходження (експорт) і платежі (імпорт).

Сальдо – різниця між експортом та імпортом.

Експорт - це вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов’язання їхнього зворотного повернення.

Імпорт – це ввезення товарів і послуг із за кордону на митну територію країни

Завдання:

Проаналізуйте географічну структуру зовнішньої торгівлі України товарами за 2011 рік і дайте відповіді на наступні запитання:

1. У які країни експортується найбільша кількість українських товарів ?

а) країни СНД (перші 5 позицій): Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан

б) країни Європи (перші 7 позицій): Італія, Польща, Німеччина, Угорщина, Румунія, Іспанія, Словаччина

в) країни Азії (перші 7 позицій): Туречина, Індія, Китай, Ліван, Сирія, Саудівська Аравія

г) країни Африки (перші 5 позицій): Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Нігерія

д) країни Америки (перші 5 позицій): США, Бразилія, Мексика, Канада, Колумбія

2. З яких країн в Україну імпортується найбільша кількість товарів та послуг ?

а) країни СНД (перші 5 позицій): Росія, Білорусь, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан

б) країни Європи (перші 7 позицій): Італія, Польща, Німеччина, Угорщина, Франція, Нідерланди, Чехія

в) країни Азії (перші 7 позицій): Туречина, Індія, Китай, Корея, Японія, Індонезія, Малайзія

г) країни Африки (перші 5 позицій): Гана, Єгипет, Гвінея, Південна Африка, Кот-д1Івуар

д) країни Америки (перші 5 позицій): США, Бразилія, Мексика, Канада, Аргентина

3. З якими країнами спостерігається найбільше відсоткове зростання експорту у порівнянні з 2010 роком? Венесуела, Колумбія, Перу, Чилі, Ірландія, Іспанія( більше 200%)

4. З якими країнами спостерігається найбільше позитивне сальдо торговельного балансу ? Туреччина, Індія, Єгипет, Ліван, Італія, Іран, Молдова

5. Які причини виникнення дефіциту торговельного балансу ? Головною причиною є перевищення імпорту над експортом .

*6. На основі загальних даних про експорт та імпорт в тис. дол.. США для країн СНД, Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії та Океанії побудуйте секторні діаграми використовуючи програму Мicrosoft Office Excel (окремо для експорту та імпорту).

Запитання та завдання.

  1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть).

  2. Що ви розумієте під поняттям міжнародні фінансово – кредитні відносини?

  3. Поняття «сальдо», що це?

  4. Що таке міжнародний кредит ?

  5. Що ви розумієте під поняттям імпорт?

  6. Виконайте практичну роботу №7.

 

 

 

 

 

Конспект уроку

з біології

13 клас

06.05.2020 рік

Тема. Опанування живими організмами суходолу в середині палеозойської ери.

      У середині палеозойської ери життя поступово опанувало добре зволожені частини суходолу.

     Як розвивалося життя протягом силурійського періоду? Для силурійського періоду (440- 400 млн років тому) характерна наявність мілких (до 10 м глибини) теплих морів зі зниженою солоністю. В них з’являються перші щелепні хребетні, представлені особливими викопними класами риб. Предки риб невідомі, бо у безщелепних немає зябрових дуг і вони є особливою еволюційною гілкою.

    Силурійські риби мали хрящовий внутрішній скелет, у них не було зябрових кришок та плавального міхура. Колючозубі досягали не більше 30 см у довжину. Для них характерна велика кількість парних плавців (до 8 пар). їхнє тіло було вкрите кістковою лускою. Панцирні риби мали кісткові пластинки, часто злиті в суцільний захисний панцир. Деякі з них досягали 6 м завдовжки. Серед силурійських риб траплялись придонні та плаваючі форми. Вважають, що всі вони були хижаками.

     У прибережних частинах континентальних водойм утворився шар мулу внаслідок мінливості рівня води. Він став основою первісних грунтів, на яких утворилися наземні біогеоценози. їхню основу складали вищі спорові рослини з відділів Риніофіти та Плауноподібні (мал. 196). З тварин там мешкали грунтові види (малощетинкові черви та ін.) та рослиноїдні багатоніжки. Це особливий клас членистоногих, представники якого і нині широко розповсюджені на Землі. їхнє тіло поділене на голову та багатосегментний тулуб, кожний сегмент якого несе 2 пари кінцівок. Відомі також перші наземні хижаки – скорпіони.

     Як розвивалося життя у девонський період? Протягом девонського періоду (закінчився близько 350 млн років тому) процеси гороутворення чергувались із опусканнями суходолу, що спричинювало часті біоценотичні кризи. Тому темпи еволюції загалом були досить високими.

    На початку періоду вимерли більшість трилобітів, а наприкінці – панцирні риби та щиткові. На понижених зволожених частинах суходолу утворилися ліси із дерев”янистих вищих спорових – плаунів, хвощів, папоротей. З’являються перші голонасінні з класу насінних папоротей. Ці рослини зовні нагадували деревоподібні папороті, але розмножувались насінням. З безхребетних тварин суходіл опанували павуки та кліщі.

    У морях з’являються хрящові риби (акули та деякі інші); в прісних водоймах – кісткові риби. Це переважно кистепері та дводишні, які досягли значного видового різноманіття, а також променепері. Вважають, що плавальний міхур кісткових риб слугував для додаткового дихання атмосферним повітрям, оскільки у воді прісних водойм, де перегнивали рештки деревних рослин, було замало розчиненого кисню.

     Як з’явилися земноводні? М’язисті парні плавці кистеперих риб слугували їм, імовірно, для повзання по дну водойм, захаращених стовбурами впалих дерев. План будови цих плавців виявився вдалим для перетворення їх на кінцівки для пересування на суходолі. Нащадки деяких кистеперих пристосувались до життя на суходолі, де знайшли багату кормову базу у вигляді наземних безхребетних. Однак їхні розмноження та розвиток відбувались у воді. Так з’явилися перші земноводні. У зв’язку з диханням атмосферним киснем у них різко зросла кількість гемоглобіну в крові, тому основним органом кровотворення наземних хребетних стає червоний кістковий мозок (у риб – лише селезінка).

    Девонські земноводні мали найрізноманітніші розміри (від кількох сантиметрів до 3-4 м завдовжки) та форму тіла

 

 

Трудове навчання

Тема: Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.

  1. Огляд домашніх меблів, предметів побуту
  2. Виявіть можливі пошкодження чи поломки
  3. Обдумайте, спільно з батьками, способи ремонту
  4. З дозволу батьків, або спільно з дорослими, виправте неполадки

Звіт про виконану роботу надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net