Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 13.05

Конспект уроку

з  географії

9  – А клас

13. 05. 2020 р.

Основні фінансові центи світу.

Вивчення нового матеріалу.

       Найбільші банки утворюють світові фінансові центри, через які здійснюється рух міжнародних фінансових потоків. Вони є основними утримувачами грошей, і для них характерна висока концентрація банків та інших фінансово-кредитних інститутів при наявності ліберального податкового режиму для здійснення кредитних операцій.
 
 Міжнаціональними фінансовими центрами є міста і країни, які надають кошти для фінансування у валютах інших країн. Це більш дешеві та більш гнучкі (не регульовані) джерела капіталу в порівнянні з внутрішніми ринками.
 
 В наш час склались три основних регіони, де сконцентровані міжнародні банки: США, Західна Європа та Південно-Східна Азія. В результаті гострої конкурентної боротьби роль міжнародних фінансових центрів закріпилась за такими містами, як: Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Токіо, Люксембург, Гонконг, Франкфурт-на-Майні та інші. Фактично зараз є 13 фінансових центрів, які охоплюють приблизно 1000 філій та відділень іноземних банків, як правило, промислово розвинутих країн. Склався своєрідний міжнародний фінансовий механізм, який діє цілодобово і регулює рух світових фінансових потоків та світових валютних ринків. Великі банки прагнуть мати за кордоном свої відділення чи філії, однак цей шлях дуже дорогий. Тому банки вимушені підтримувати тісні відносини з зарубіжними банками в якості кореспондентів. Виникає система взаємного ведення рахунків. Ці рахунки отримали назву лоро (їх рахунок у нас) і ностро (наш рахунок у них).
 
                            Світові фінансові центри можна розділити на три групи:
 
 - країни, які опираються на власну економічну потужність;
 
 - країни, де зосереджені філії найбільших світових банків і відносно
 
 міцні позиції національних кредитних підрозділів;
 
 - країни, на території яких розташована множина відділень,
 
 представництв банків, які належать переважно до першої групи.
 
 Першу групу складають найбільш потужні банківські системи країн з високорозвинутою економікою: США, Японія, Німеччина, Великобританія, Швейцарія, Франція, Італія, Голландія, Канада і Австрія. Сьогодні вони займають провідні позиції на світовому фінансовому ринку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ.

  1. Опрацюйте ( уважно прочитайте, вивчіть ) конспект уроку.

  2.  Що ви дізналися про фінансові центри у світі.?

  3. Світові фінансові центри можна розділити на три групи, які, дайте коротку характеристику  їм.

  4. Нанесіть на контурну карту  світові  фінансові центри, вивчіть та запам’ятайте їх назви.

 

 

Хімія  9а  клас  13.05

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №12 Виявлення хлорид, бромід, йодид -іонів у розчині

Мета: навчитися  дослідним шляхом виявляти хлорид, бромід, йодид -іони  у розчині.

Реактиви: розчини натрій хлориду, калій  йодиду, натрій броміду, арґентум нітрату, розбавленої нітратної кислоти.

ХІД РОБОТИ

Перегляньте  відеодослід за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Do37t30ssUM

 

Що робили?

Що спостерігали?

Молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції

1.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій хлориду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату.

 

 

2.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій броміду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату.

 

 

3.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину калій йодиду і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату.

 

 

 

ВИСНОВОК:________________________________________________________

Виявлення сульфат-іонів у розчині

Мета: навчитися  виявляти сульфат - іони у розчині.

Реактиви: розчини натрій сульфату, барій хлориду, розбавленої нітратної кислоти.

Перегляньте  відеодослід за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4yFyNl6Wb8A

 

 

Що робили?

Що спостерігали?

Молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції

1.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій сульфату або розбавленого розчину сульфатної кислоти і додаємо кілька крапель розчину барій хлориду. 

 

 

2.

У розчин з осадом наливаємо 1—2 мл розбавленої нітратної кислоти.

 

 

 

ВИСНОВОК:________________________

 

Виявлення ортофосфат-іонів у розчині

Реактиви: розчини натрій ортофосфату, аргентум (І) нітрату.

Перегляньте  відеодослід за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4yFyNl6Wb8A

 

 

Що робили?

Що спостерігали?

Молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції

1.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій ортофосфату і додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату.

 

 

ВИСНОВОК:________________________

 

Виявлення карбонат-іонів у розчині

Реактиви: розчини натрій карбонату, кальцій карбонату,  хлоридної кислоти.

 

Що робили?

Що спостерігали?

Молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції

1.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину натрій карбонату і доливаємо  1-2 мл  хлоридної кислоти.

 

 

2.

Наливаємо в пробірку 1—2 мл розчину кальцій карбонату і доливаємо  1-2 мл  хлоридної кислоти.

 

 

ВИСНОВОК:________________________