Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 13.05

Хімія 7 клас 13.05.

Узагальнення й систематизація знань вивченого матеріалу.

 1. Хімічний диктант

 • Відносна атомна маса  позначається____________________

 • Відносна молекулярна маса  позначається____________, її обчислюють  як  суму ________________________________, які   входять до  складу  молекули.

 • Масова частка хімічного елемента в складній сполуці  обчислюють за формулою________________________.

 • Валентність – це____________________________________.

 • У складних сполуках Оксиген  зазвичай має  валентність____________, Гідроген  має  валентність______________.

 • Прості речовини –це_________________________________, наприклад_________________________________________.

 • Складні речовини  -- це _____________________________________, наприклад_________________________________________________.

 • Автором  Періодичної  системи є________________________. У  періодичній  системі вертикальні  стовбчики  називаються__________________, а горизонтальні  ряди _________________. Груп є ___________,  періодів__________.

Виконайте завдання.

 1. Визначте якісний та кількісний склад молекули за формулою: H2SO3, Ca(OH)2.

 2. Складіть формулу сполуки, якщо відомо що вона містить: 3 атоми Гідрогену, 1 атом Фосфору, 4 атоми Оксигену.

 3. З поданого списку виберіть прості і складні речовини: Al, O2, H2O, CaO, NaOH, Cu(OH)2, S2, P4.

 4. Користуючись періодичною системою, випишіть: а) 5 металічних елементів; б) 5 неметалічних елементів. Визначте їх відносну атомну масу.

 5. Визначте валентність хімічних елементів за формулою: Na2O, CaCl2, H2S.

 6. Складіть формули сполук із Оксигеном.

 

Ca (II)

K(I)

P(V)

O

 

 

 

 1. Обчисліть масову частку  Натрію  у молекулі  кухонної  солі, формула якої NaCl.

Увага! На наступному уроці відбудеться підсумкова контрольна робота. Прохання повторити матеріал. Детальніше повідомлю у групі viber.

Конспект уроку

з біології

7-А клас

134.05.2020 рік

Практична робота.

Тема. Особливості зовнішньої  будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням  до різних умов існування.

Хід роботи

1. Розгляньте фото хребетних тварин (рибу, представників амфібій, рептилій, птахів і ссавців).

Запропонована риба - ____; поширена у прісних чи солоних водоймах; форма тіла ____; органи пересування (плавання) ____; тіло риби вкрите ____.

Запропонована амфібія - ____; поширена ____; форма тіла ____; органи пересування ____; тіло вкрите ____.

Запропонована рептилія - ____; поширена ____; форма тіла ____; плазує за допомогою ____; тіло вкрите ____.

Запропонований птах - ____; поширений у середовищі ____; форма тіла ____; пересувається, використовуючи ____; тіло птаха вкрите ____.

Запропонований ссавець - ____; трапляється у ____; форма тіла ____; пересувається за допомогою ____; тіло вкрите ____.

2. Зробіть висновки, зазначивши основні пристосування у зовнішній будові хребетних тварин до життя в різних умовах середовища.

У риб, щоб існувати у водному середовищі, є такі пристосування ____.

Амфібії мешкають у водному та наземному середовищах. Для цього вони мають ____.

Рептилії здебільшого поширені в наземному середовищі, для цього вони мають ____.

Птахи живуть у наземно-повітряному середовищі, вони здатні до польоту завдяки ____.

Ссавці мають такі пристосування до існування в наземно-повітряному середовищі ____.

Фізика

Узагальнення знань з теми «Будова речовини»

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1HK2OF7WjEf6V6ZP7-J2HlJ_tml-IPvfP/view?usp=sharing

7 – А клас Всесвітня історія

Тема. Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій

Першим правителям Великої Моравії довелося вести запеклу боротьбу з франками, які під приводом навернення язичників-слов’ян у християнство постійно вторгалися в їхні землі. Моравський князь Ростислав звернувся за підтримкою до Візантії й попросив прислати вчителів, щоб просвітити слов’ян у питаннях віри. У 863 р. до Моравії прибули направлені василевсом брати-священики - Константин (більш відомий під чернечим ім’ям Кирило) і Мефодій родом з м. Салоніки. З дитинства обидва знали мову слов’ян, серед яких вони зростали. Брати отримали чудову освіту та досягли успіхів у кар’єрі. Кирило - як дипломат, а Мефодій навіть став управителем однієї з областей, населених слов’янами. Однак, досягши таких успіхів, брати пішли в монастир у Малій Азії, де взялися до справи свого життя - створення слов’янської азбуки.

Для роз’яснення християнства потрібно було перекласти на слов’янську мову Біблію і богослужбові книги. Але слов’янських літер не існувало. Грецькі ж чи латинські не підходили, бо не передавали всіх звуків (зокрема, шиплячих) слов’янської мови. І тоді брати створили слов’янський алфавіт - глаголицю, яким записали переклади. Як система знаків глаголиця ідеально відповідала слов’янській звуковій системі, проте літери глаголиці мали досить складне написання, тому невдовзі на зміну їй прийшов інший, зручніший, алфавіт - кирилиця. Його винайшли й назвали на честь учителя учні Кирила і Мефодія. Цим алфавітом і досі користуються українці, росіяни, білоруси, болгари.

Після смерті Кирила і Мефодія їхніх учнів підступно вигнали з Моравії й вони знайшли притулок у Болгарії, де продовжили справу братів. Поступово поширюючись, слов’янська писемність проникла також у Київську Русь. Діяльність Кирила і Мефодія, зокрема писемність, яку вони створили, заклала підґрунтя для духовного й політичного піднесення слов’янських народів.

Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 27

Посилання на підручник:

 https://pidruchnyk.com.ua/774-vsesvtnya-storya-pometun-malyenko-7-klas.html