Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 15.04

Конспект уроку

з біології

6-А клас

15.04.2020 рік

Тема. Розмноження рослин: статеве та вегетативне.

1. Що таке розмноження?

   Розмноження — універсальна властивість усіх живих організмів, в тому числі й рослин, яка відрізняє їх від тіл неживої природи. Власне розмноження забезпечує безперервність та спадковість життя.

   Розмноження — це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, завдяки чому забезпечується безперервність та спадковість життя.

     Біологічне значення розмноження: забезпечує неперервність і наступність життя, збереження видової різноманітності, що зумовлене здатністю організмів відтворювати собі подібних шляхом передачі генетичної (спадкової) інформації.

2. Які є форми розмноження рослин?

Форми розмноження рослин:

- Статеве

- Нестатеве: спороутворення, вегетативне.

    При статевому розмноженні новий організм утворюється при злитті двох статевих клітин (гамет): чоловічої та жіночої. Отже, в утворенні дочірнього організму беруть участь двоє батьківських форм: чоловіча і жіноча.

    Зигота – запліднена яйцеклітина, з якої розвивається зародок нового організму.

     Із зародка розвивається проросток, а потім доросла рослина.

     При статевому розмноженні у рослин звичайно відбувається чергування поколінь: на одному формуються органи і клітини нестатевого розмноження - це спорофіт, а на іншому утворюються статеві органи і статеві клітини - це гаметофіт.

     Біологічне значення статевого розмноження: у потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організмів та забезпечується різноманітність нащадків.

      Спороутворення — спосіб нестатевого розмноження шляхом утворення спеціалізованих клітин — спор, з яких розвивається новий організм. Таким способом можуть розмножуватись водорості та вищі спорові рослини (мохи, плауни, хвощі, папороті).

   Спора – це окрема нестатева клітина, оточена щільними захисними оболонками, потрапивши у сприятливі умови (вологе середовище, певна температура), спора проростає – з неї утворюється нова особина.

    При нестатевому розмноженні дочірні покоління беруть початок лише від однієї батьківської особини.

1. Дайте відповіді на запитання.

1) Що таке розмноження?

2) Які форми розмноження організмів ви знаєте?

3) Що таке нестатеве розмноження?

 

6- А, укр. література                                               Дата 15.04.2020

Тема. Ірина Жиленко «Жар  - птиця»

 

Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

            Життя і творчість І. Жиленко

https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/zhylenko-iryna-biografiya/

 

  Виразне читання поезії 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=74

 

                                     Робота над паспортом твору

Тема: зображення жар-птиці, яка, перебуваючи у клітці, а потім покинувши її, освітила все довкола у столиці і принесла людям радість і щастя.

Ідея: возвеличення краси екзотичного птаха, який робить всіх радісними, веселими; засудження заздрості, зла (ґава).

Основа думка: у світі завжди протиставляється добро (жар-птиця) і зло (ґава), відбувається боротьба між цими силами, але всупереч усьому перемагає світле, радісне і щасливе.

                                              Композиція.

   Поезія побудована як протиставлення доброго, світлого, радісного (жар-птиця) і злого, заздрісного, лютого (ґава).

    Події відбуваються в зимовий період, напередодні новорічних свят, коли кожний мріє про щасливу радість, здійснення всіх бажань, не звертаючи уваги на «люту скрекотняву» ґави.

 

Експозиція: покинувши чарівницю через відчинені дверцята клітки, жар-птиця на волі освітлює «казково столицю».

Зав’язка: радість люду від світла жар-птиці, заздрість ґави птаху. Кульмінація: чудесний птах «простудився трішки», його лікування.

Розв’язка: сподівання на швидке одужання жар-птиці, сподівання, що вона принесе «новорічну радість» усім людям.

 

Обговорення змісту поезії за питаннями:

 • Де і в яких умовах жила жар-птиця?

 • Чому птаха покинула чарівницю?

 • Як сприйняли люди появи жар-птиці?

 • Чим пояснити поведінку ґави? Як вона себе називає?

 • Чому «скрекотняву» ґаву поетеса називає лютою?

 • Через що у людей «посмутніли лиця»?

 • Що трапилось із жар-птицею? Як про це зазначено у творі?

(Ну, от і простудилась трішки, лежить вона терпляче в ліжечку, п’є молоко, клює родзинки, чита «Барвінок» і «Мурзилку)

 • А що необхідно робити для запобігання хвороби у зимову пору року?

 • Чому, на ваш погляд, люди не байдужі до того, що трапилося з жар- птицею?

 • А як ви ставитеся до птахів у зимовий період? Для чого ми повинні їм допомагати?

 • Як пояснити народну мудрість: «Не лови гав»?

 • Які почуття у вас викликає Жар-птиця?

 • Чому «хороше жити під сонцем Жар-птиці»?

 • Що означає «бути щасливим»?

 

 

Домашнє завдання.

Законспектувати біографію поетеси, виразно читати поезію, намалювати малюнок.

Скласти усний міні-твір «Щастя у наших руках».

 

 

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

 

 

Ритміка  6а  клас 15.04

Музична інсценізація казки «Коза-Дереза». Відтворення образів головних героїв казки «Коза-Дереза».

 1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

 2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

 3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

 4. Робота над  вимовою https://www.youtube.com/watch?v=RRuznRDjWj0

 5. Музична інсценізація казки «Коза-Дереза». Відтворення образів головних героїв казки «Коза-Дереза». https://www.youtube.com/watch?v=fdFSOeJ0jKI&t=916s