Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 15.04

15.04                                                     6-Б клас                                    Математика

Тема. Подібні доданки та їх зведення

Приклад. Спростити вираз 7х – 6х + 3х.

7х – 6х + 3х = (7 – 6 + 3) • х = 4х.

     У виразі 7х – 6х + 3х доданки 7х, , мають спільну буквену частину і відрізняються один від одного лише коефіцієнтами. Такі доданки називають подібними.

      Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками.

       Додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків.

       Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину.

Приклад. Спростити вираз 4х + 5у – 7х + 4 + 3у.

Розвязання.

+  – 7х + 4 + = -3х + 8у + 4.

Вправа. Зведи подібні доданки:

  1. 5х + 4х = 9х;

  2. 3у – у = 2у;

  3.  – 3у – 5х + 4у = 2х + у;

  4. -5х + 9у – 7х – 8у = -12х + у.

Домашнє завдання.

  1. Які доданки називають подібними?

  2. Як звести подібні доданки?

  3. Зведи подібні доданки:

1) 7у + 3у;

           2) 5mm;

           3) 4b + b – 2b.

 

6Б                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Традиційна їжа Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=t7W-LvJjKJk

https://www.youtube.com/watch?v=IA0qmva7kn8

Ex.3 p.41. 

https://pidruchnyk.com.ua/634-anglyska-mova-alla-nesvt-7-klas.html

https://lingualeo.com/ru/jungle/ukrainian-meals-114056

Завдання: Ознайомитись з відеоматеріалом, виконати вправу 3 ст.41, читати текст, переклад(усно) 

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)

 

6 – Б клас Всесвітня історія

Тема. Боротьба за республіку: реформи братів Гракхів

І. Вивчення нового матеріалу

 Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор'я, а саме море римляни стали називати «внутрішнім», або «нашим», морем.

Перемоги у війнах Римові здобула армія із селян. Проте розорення селянства підривало боєздатність римського війська: втрата землі позбавляла права служити в легіоні. Ті, хто виступав за реформи в державі, популяри, обрали своїм лідером Тіберія Семпронія Гракха. У 133 р. до н. е. Гракх виступив з проектом земельного закону. Тіберій запропонував проект аграрної реформи, за яким володіння державною землею обмежувалось (500-1000 югерів), решта землі конфіскувалася і розподілялась по 30 югерів серед безземельних громадян. Закон забороняв продаж та дарування цих наділів .Але однієї землі було за мало. Селянам потрібна була худоба, інвентар, насіння, гроші, але вони знаходились у розпорядженні сенату. Між тим сенат, який виражав інтереси нобілів і складався з них, чинив впертий опір реформі.

Проект мав відродити стан вільного селянства, що повинно було піднести боєздатність римської армії та разом з тим запобігти повстанням рабів. Проект було ухвалено народними зборами, але він зустрів опір з боку Сенату.

Невдоволені великі землевласники спровокували сутичку, під час якої Гракха і триста його прихильників було вбито. Проте оптимати не змогли припинити діяльності дуже популярної серед населення аграрної комісії. Справу Тіберія продовжив молодший брат Гай Гракх. У 123 р. до н. е. його було обрано народним трибуном. 

Він дбав про спорудження шляхів, полегшив військову службу для селян, організував продаж дешевого хліба міській бідноті, добився видання закону про створення нових колоній в Італії і Африці (на території Карфагену), поставив питання про надання союзникам (італікам) прав римського громадянства. Останні два заходи Гая Сенат використав для боротьби з ним. Проте під час чергових виборів народних трибунів Гая не було обрано. Внаслідок провокації сенаторів, які не погоджувалися з його заходами, Гая і його прихильників вбили.

Закон 111 р. до н. е. проголосив приватними власниками тих, хто на той момент володів державною землею. Це був перший у світі закон про приватизацію землі.

Підсумком суспільних протистоянь стало схвалення реформи консула Гая Марія, яка перетворила римську армію з ополчення на найману. Відтепер римські громадяни, ставши до лав війська, отримували платню, а після закінчення служби - земельну
 ділянку.

Словник (Записати в зошит)

Реформи Гракхів — брати Гракхи Тіберій (162-133 або 132 до н. е.) і Гай (153-121 до н. е.) походили зі знатного плебейського роду Семпроніїв і були представниками рабовласницької демократії, керівниками аграрного руху в Стародавньому Римі, об'єктивно спрямованого на зміцнення рабовласницької Римської держави.

Народні трибуни - суспільний рух у Римській республіці у 30-20-х рр. 2 ст. до н.е., що його очолили брати Гракхи, що прагнули шляхом демократичних реформ, направлених на перерозподіл державного земельного фонду добитися відродження вільного римського селянства.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 41 параграф (підручник Всесвітня історія. Історія України (Бандровський 6 клас).

Посилання на електрону версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1458-istoriya-6-klas-bandrovskiy-2019.html

2. Записати в зошит слова з словника.

Конспект уроку

з біології

6-Б клас

16.04.2020 рік

Тема. Розмноження рослин: статеве та вегетативне.

  1. Що таке розмноження?

  Розмноження — універсальна властивість усіх живих організмів, в тому числі й рослин, яка відрізняє їх від тіл неживої природи. Власне розмноження забезпечує безперервність та спадковість життя.

   Розмноження — це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, завдяки чому забезпечується безперервність та спадковість життя.

     Біологічне значення розмноження: забезпечує неперервність і наступність життя, збереження видової різноманітності, що зумовлене здатністю організмів відтворювати собі подібних шляхом передачі генетичної (спадкової) інформації.

2. Які є форми розмноження рослин?

Форми розмноження рослин:

  • Статеве

  • Нестатеве: спороутворення, вегетативне.

    При статевому розмноженні новий організм утворюється при злитті двох статевих клітин (гамет): чоловічої та жіночої. Отже, в утворенні дочірнього організму беруть участь двоє батьківських форм: чоловіча і жіноча.

    Зигота – запліднена яйцеклітина, з якої розвивається зародок нового організму.

     Із зародка розвивається проросток, а потім доросла рослина.

     При статевому розмноженні у рослин звичайно відбувається чергування поколінь: на одному формуються органи і клітини нестатевого розмноження - це спорофіт, а на іншому утворюються статеві органи і статеві клітини - це гаметофіт.

     Біологічне значення статевого розмноження: у потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організмів та забезпечується різноманітність нащадків.

      Спороутворення — спосіб нестатевого розмноження шляхом утворення спеціалізованих клітин — спор, з яких розвивається новий організм. Таким способом можуть розмножуватись водорості та вищі спорові рослини (мохи, плауни, хвощі, папороті).

   Спора – це окрема нестатева клітина, оточена щільними захисними оболонками, потрапивши у сприятливі умови (вологе середовище, певна температура), спора проростає – з неї утворюється нова особина.

    При нестатевому розмноженні дочірні покоління беруть початок лише від однієї батьківської особини.

1. Дайте відповіді на запитання.

1) Що таке розмноження?

2) Які форми розмноження організмів ви знаєте?

3) Що таке нестатеве розмноження?

Трудове навчання

Тема: Розмічання деталей.

Опрацюйте презентацію

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-rozmicanna-ploskih-poverhon-103565.html

на листку паперу розмітьте кухонну дощечку, фото технічного малюнка надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net