Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 15.04

15.04                                            10доп. клас                            Математика

Тема. Роздроблення кубічних мір, користуючись таблицею мір

       При обчисленні обєму деяких геометричних тіл доводиться замінювати більші міри меншими. Тобто виконувати роздроблення мір обєму.

Розгляньте, як виконано роздроблення кубічних мір.

    7см3 = ?                                                    

         1см3 = 1000мм3

         7см3 = 1000мм3 • 7

         7см3 = 7000мм3

 

7см3  5мм3 = ?   

1см3 = 1000мм3

7см3 = 1000мм3 • 7

7см3 = 7000мм3

7см3 5мм3 = 7000мм3 + 5мм3

7см3 5мм3 = 7005мм3

Вправа. Роздробіть:

3 = ?

1м3 = 1000дм3                                             

2м3 = 1000дм3  2

2м3 = 2000дм3            

 

15дм3= ?

1дм3=  1000см3

15дм3=  1000см3  15

15дм3= 15000см3                          

Домашнє завдання. Роздробіть:  9см3;  18м3;   6дм3.

 

10 доп. Правознавство

Тема. Позбавлення батьківських прав та захист прав дитини

І. Вивчення нового матеріалу

Згідно з п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007 р. №3, позбавлення батьківських прав (тобто прав на виховання дитини, захист її інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують, та ін.), що надані батькам до досягнення дитиною повноліття та ґрунтуються на факті спорідненості з нею, є крайнім заходом впливу на осіб, які не виконують батьківських обов'язків, а тому питання про його застосування слід вирішувати лише після повного, всебічного, об'єктивного з'ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей.

Виключний перелік підстав позбавлення батьківських прав, визначений ст. 164 Сімейного кодексу України. Мати (батько) можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона (він):

- не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини й протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

- ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини;

- жорстоко поводяться з дитиною;

- є хронічними алкоголіками або наркоманами;

- вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

- засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України, такий перелік має виключний характер, разом з тим, виходячи із судової практики в означеній сфері, невиконання батьківських обов’язків слід трактувати по-різному. Наприклад, ухилення батьків від виконання своїх обов'язків відбувається, коли матір або батько ухиляються від сплати аліментів на утримання дитини. Проте несплата аліментів на утримання дитини повинна мати постійний характер (від 6 місяців) та доведення потребує той факт, що батько або матір не просто не мають коштів на сплату аліментів, але усіляко ухиляються від їх сплати, а також не спілкуються з дитиною, не беруть участі у її вихованні.

Під невиконанням батьківських обов’язків також слід розуміти безпідставну перешкоду батьком або матір’ю дитини, стосовно якої вирішується питання про позбавлення батьківських прав, у виїзді дитини за кордон, що останнім часом досить поширене явище на практиці.

 

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 27

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1158-pravoznavstvo-10-klas-filipenko.html

 

10 доп, укр.мова                                                Дата 15.04.2020

Тема. Заява. Складання заяв.

 

Основний зміст уроку

 

ЗАЯВА. ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ

Заява - це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

 

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій - повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов'язковими викладеш вище вимоги.

У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

 

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (адресат).

2. Нижче у стовпчик - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява з великої літери й не ставиться крапка.

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч - підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

 

Заява пишеться власноручно в одному примірнику.  

Зразок заяви про прийняття на роботу 

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/3416-zrazok-zayavi-pro-priynyattya-na-robotu

Директору ТОВ «Мрії працівників»
 Суперкрутюку А. О.

від Хитрука Івана Григововича,

Заява

Прошу прийняти мене на посаду інженера-технолога з 15.04.2020


 15.04.2020

________________ Хитрук І. Г.

 

Домащнє завдання

Написати заяву  на зарахування на навчання у вищий навчальний заклад

(Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru )