Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 15.04

Конспект уроку

з  економіки

13 – А клас

15. 04. 2020 р.

Практична робота № 6.

Тема.  Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків.

 

 Мета:

ознайомитись з статтями доходів та видатків бюджету України;

визначення структури надходжень та видатків Зведеного бюджету України;

обчислення дефіциту (профіциту) бюджету України за певний рік;

 

ХІД   РОБОТИ

                                                                                                                                 Таблиця 1.

Зведений бюджет України за 2009, 2010 роки

 

Основні статті

 

 

 

2009 рік

2010 рік

млн. грн

% до доходів або видатків

млн. грн

% до доходів або видатків

1

2

3

4

5

Доходи

272967,0

 

314506,3

 

Податкові надходження

208073,2

 

234447,7

 

Неподаткові надходження

58435,8

 

73837,0

 

Доходи від операцій з капіталом

3653,1

 

3143,2

 

Офіційні трансфери від уряду зарубіжних країн та міжнародних організацій

645,3

 

305,6

 

Цільові фонди

2159,5

 

2772,7

 

Видатки

310225,2

 

377842,8

 

Загальнодержавні функції

33156,0

 

44902,5

 

Оборона

9663,3

 

11347,1

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

24346,1

 

28825,6

 

Економічна діяльність

39753,0

 

43832,4

 

Охорона навколишнього середовища

2538,8

 

2872,4

 

Житлово-комунальне господарство

7498,1

 

5431,3

 

Охорона здоров’я

36564,9

 

44745,4

 

Духовний та фізичний розвиток

8330,2

 

11525,4

 

Освіта

66773,6

 

79826,0

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення

78775,4

 

104534,9

 

Кредитування за вирахування погашення

2825,8

 

1348,4

 

Дефіцит (профіцит)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1.  Проаналізуйте статті доходів та видатків Зведеного бюджету України за 2009, 2010 роки. Обчисліть частку кожної доходної статті у загальних доходах і кожної витратної статті у складі видатків бюджету, результати розрахунків занесіть у стовпчики 3, 5 таблиці 1.

Дайте відповіді на питання:

Яка стаття має найбільшу частку у складі доходів Зведеного бюджету України (%)?

2009 –

2010 - 

2) Визначте три статті, що мають найбільшу частку у складі видатків Зведеного бюджету України (%)?

2009 –

2010 –

3) До якої з наведених статей видатків Зведеного бюджету належать нижчеперелічені витрати:

- оплата праці вчителів –

- придбання міліцейських патрульних автомобілів –

- будівництво казарм для солдат строкової служби –

- будівництво міського стадіону –

- грошова допомога багатодітним родинам –

4) Визначте розмір дефіциту (профіциту) Зведеного бюджету України за рік

2009 –

2010 –

Завдання 2. Проаналізуйте таблицю 2.

                                                                                                                                             Таблиця 2.

Дефіцит (профіцит) Зведеного бюджету України

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Перевищення видатків над доходами

-1635,4

506,7

11009,0

7806,3

3700,8

7700,8

14124,5

37258,1

Відсоток до ВВП

 

 

 

 

 

 

 

 

- доходи

27,4

28,2

26,5

30,4

31,6

30,8

31,4

29,8

- видатки

26,7

28,4

29,7

32,2

32,3

31,9

32,9

33,9

- дефіцит

-0,7

0,2

3,2

1,8

0,7

1,1

1,5

4,1

 

Дайте відповідь на питання:

Яка частка ВВП перерозподілялася через бюджет України  у 2002 – 2009 роках (в середньому) ?

Які джерела фінансування дефіциту бюджету Ви знаєте? Перелічіть їх.

На які напрямки (на Вашу думку) варто спрямовувати кошти профіциту державного бюджету?

Однією з умов вступу до ЄС нових країн є забезпечення країною-кандидатом мінімального дефіциту бюджету на рівні не більше 3%. Чи виконувалася дана умова Україною в досліджуваних роках?

 

Завдання 3. Напишіть висновок до даної практичної роботи.