Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 18.03

Хімія 7 клас  18.03.

Тема. Розв’язування задач на обчислення відносної молекулярної маси речовин за її формулою.

 

Пригадай!  Відносна молекулярна маса –це фізична величина, що показує у скільки разів маса певної молекули більша за 1/12 маси атома Карбону.

Чисельно  відносна молекулярна маса –це  сума  відносних  атомних  мас хімічних  елементів,  помножених  на  їх  індекси.

 

Одиниця вимірювання: Мr = а.о.м.

Мr(СО2) = 1·12  + 2·16 = 44

Мr(Н2SО4) = 2·1 + 1·32 + 4·16 = 98

 

 Завдання:

Завдання 1. Складіть за валентністю формули й обчисліть відносну молекулярну масу речовин:

AlO, КO

 

Завдання 2. Складіть за валентністю формули й обчисліть відносну молекулярну масу речовин:

 CaO, BO

Завдання 3. 

Обчисліть Мr сполук

 • P2O5

 • KOH

 • KNO3

 • K2SO4

 • Mg(OH)2

 

7а, українська література                                                     Дата 18.03.20

Тема. Михайло Стельмах., «Гуси-лебеді летять…». Автобіографічна повість про дитинство. 

ТЛ: автобіографічний твір, символ.

 

Основний зміст уроку

Теорія літератури

Автобіографія (від гр. autos — сам, bios — життя, grapho — пишу) — опис автором свого особистого життя; художній життєпис. Якщо у художньому творі автор використовував події свого особистого життя як вихідний матеріал, опрацьований ним, такий твір називається автобіографічним.

Символ (від гр. symbolon) — предмет або слово, яке умовно виражає суть певного явища (скажімо, хліб-сіль — символ гостинності). Знаки стають символами, коли їх наділяють додатковим, винятково важливим значенням

 М. Стельмах «Гуси-лебеді летять…» (1963 р.)

Цю повість М. П. Стельмах присвятив своїм батькам — «з любов’ю і зажурою».

Герої твору, їх розподіл.

Михайлик, його мати та батько, дід і баба, попова наймичка Мар’яна, дівчина Люба, кобзар Левко, майстер на всі руки дід Дем’ян, ну і, звичайно, дядько Себастіян — це полюс добра. А полюс зла — улізливий кар’єрист Юхрим Бабенко, «скупий рицар» дядько Володимир, дядько Сергій з його «темною душею»…

Опрацювання І розділу твору

Сюжет.
 Розповідь діда Дем’яна про ключі, що є у сонця, якими воно «відімкне землю».
 Незадоволення матері поведінкою Михайлика. Бабуся і внук у церкві. Сприйняття Михайликом картини Страшного суду під час перебування в церкві. Розмова Михайлика з дядьком Себастіяном. Розповідь про життя дядьки Миколи. Читання дядькою Миколою листа від батька, в якому сповіщалося, що він живий і здоровий, передавав низький уклін усім родичам.
 Михайлик з дозволу матері вирушає на прогулянку до лісу. До нього залучається і

 

Робота над ІІ розділом повісті.

Сюжет.
 Михайлик дуже любив читати. Чого він тільки не перечитав! Щоб йому ніхто не заважав, хлопець читав поночі. Саме у цей час Михайлику уявлялася нечиста сила. Одного разу він нею так захопився, що скрикнув, і тим самим побудив всіх. З цього часу мати ховала від сина каганець.
 Багато книг було у Юхрима Бабенка. Він погодився дати Михайлику почитати «Пригоди Тома Сойєра» за умови, що той принесе йому чотири склянки гарбузового насіння. Хлопець потайки від мами бере його. Зустрівши жебраків, Михайлик половину цього насіння віддає маленькому хлопцю.
 Замість «Пригод…» Михайлик отримує від Юхрима Бабенка для читання казки, бо той приніс йому тільки дві склянки насіння.
 Дід зробив для онука вітряк.
 Мати висловлює подяку сину від жінки-жебрачки за насіння, увагу і доброту.

Домашнє завдання

1.Опрацювати зміст І, ІІ розділів повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

2. Підготувати ілюстрації до твору.

 

Українська мова, 18.03.20р.

Тема: способи творення прислівників.

Опрацювання таблиці «Способи творення прислівників».

Первинні прислівники (утворилися давно від коренів та основ займенників, утрачених зовсім сучасною українською мовою)

тут, там, тоді, сюди, де, куди, коли, скрізь, як, досі, доки, поки

Від прикметників

начисто, востаннє, по-людськи, голосно, вороже, зрідка, зліва, вліво, звисока від іменників навесні, щоночі, надворі, напам'ять, верхи, кругом, підтюпцем, повагом

Від числівників

по-перше, двічі, втричі, натроє, вчетверо, заодно, утрьох, поодинці

Від займенників

чому, тому, надто, зовсім, потім, потому, нащо, чомусь, по-моєму, по-своєму від дієслів гопки, лежма, нехотя, хвилююче, навпомацки, навстоячки, загодя

Від прислівників

кудись, куди-небудь, подекуди, відтоді, назавжди, дотепер, позавчора

Способи творення прислівників

префіксальний

пізно — запізно, довго — недовго, тоді — відтоді, усюди — повсюди

суфіксальний

низько, добре, рішуче

префіксально-суфіксальний

по-іншому, вгорі, здалека

складання слів (повторення слів, однакових чи близьких за значенням)

де-не-де, подекуди, деінде, часто-густо, ледь-ледь, близько-близько

лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово)

натщесерце, горілиць, мимоволі, запанібрата

морфолого-синтаксичний (перехід у прислівники інших частин мови)

лежачи, бігом, шкода, жаль, часом, гурто

Вправи на закріплення знань:

 • Завдання І: з'ясувати способи творення поданих нижче прислівників.

Угору, вдвоє, наполовину, дбайливо, гаряче, сьогодні, миттю, часто-густо, по-батьківськи, обіруч, внічию, навприсядки.

 • Завдання II: від поданих нижче прислівників утворити зменшено-пестливі прислівникові форми. З'ясувати, від яких прислівників можливе утворення таких форм.

Глибоко, мало, близько, високо, далеко, помалу, осьде, тут, вогко.

 • Завдання III: замінити словосполучення прислівниками. Скласти 4—5 речень з прислівниками. Визначити спосіб творення прислівників.

Зразок: кожного понеділка — щопонеділка. Щопонеділка ми ходимо на екскурсії.
 З далеких країн, з усіх місць, кожного разу, українською мовою, в три рази; не зовсім прокинувшись, не розміркувавши; дуже розсердившись; всупереч кому-, чому-небудь, з певним наміром.
 Для довідок: навмисно, наперекір, завжди, спересердя, здалеку, зопалу, повсюду, згарячу, по-українському, втроє, спросоння.

Домашнє завдання:

Написати твір-мініатюру «Мій робочий день», використавши слова звечора, щоразу, щодня, вранці, швидко, відразу, день у день, опівдні, дружно, ввечері.

 

 

Українська мова, 18.03.20р.

Тема: способи творення прислівників.

Опрацювання таблиці «Способи творення прислівників».

Первинні прислівники (утворилися давно від коренів та основ займенників, утрачених зовсім сучасною українською мовою)

тут, там, тоді, сюди, де, куди, коли, скрізь, як, досі, доки, поки

Від прикметників

начисто, востаннє, по-людськи, голосно, вороже, зрідка, зліва, вліво, звисока від іменників навесні, щоночі, надворі, напам'ять, верхи, кругом, підтюпцем, повагом

Від числівників

по-перше, двічі, втричі, натроє, вчетверо, заодно, утрьох, поодинці

Від займенників

чому, тому, надто, зовсім, потім, потому, нащо, чомусь, по-моєму, по-своєму від дієслів гопки, лежма, нехотя, хвилююче, навпомацки, навстоячки, загодя

Від прислівників

кудись, куди-небудь, подекуди, відтоді, назавжди, дотепер, позавчора

Способи творення прислівників

префіксальний

пізно — запізно, довго — недовго, тоді — відтоді, усюди — повсюди

суфіксальний

низько, добре, рішуче

префіксально-суфіксальний

по-іншому, вгорі, здалека

складання слів (повторення слів, однакових чи близьких за значенням)

де-не-де, подекуди, деінде, часто-густо, ледь-ледь, близько-близько

лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово)

натщесерце, горілиць, мимоволі, запанібрата

морфолого-синтаксичний (перехід у прислівники інших частин мови)

лежачи, бігом, шкода, жаль, часом, гурто

Вправи на закріплення знань:

 • Завдання І: з'ясувати способи творення поданих нижче прислівників.

Угору, вдвоє, наполовину, дбайливо, гаряче, сьогодні, миттю, часто-густо, по-батьківськи, обіруч, внічию, навприсядки.

 • Завдання II: від поданих нижче прислівників утворити зменшено-пестливі прислівникові форми. З'ясувати, від яких прислівників можливе утворення таких форм.

Глибоко, мало, близько, високо, далеко, помалу, осьде, тут, вогко.

 • Завдання III: замінити словосполучення прислівниками. Скласти 4—5 речень з прислівниками. Визначити спосіб творення прислівників.

Зразок: кожного понеділка — щопонеділка. Щопонеділка ми ходимо на екскурсії.
 З далеких країн, з усіх місць, кожного разу, українською мовою, в три рази; не зовсім прокинувшись, не розміркувавши; дуже розсердившись; всупереч кому-, чому-небудь, з певним наміром.
 Для довідок: навмисно, наперекір, завжди, спересердя, здалеку, зопалу, повсюду, згарячу, по-українському, втроє, спросоння.

Домашнє завдання:

Написати твір-мініатюру «Мій робочий день», використавши слова звечора, щоразу, щодня, вранці, швидко, відразу, день у день, опівдні, дружно, ввечері.