Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 2 01.04

9 – А клас Історія України

Контрольна робота

з теми: «Українські землі у складі Російської імперії та Австро-Угорщини наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст. »

 1. У якому регіоні відбулися описані нижче події?

«Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».

А) Поділля                                      В) Волинь

Б) Галичина                                                   Г) Закарпаття

 1. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок:

А) селянських «холерних бунтів»                       В) революції 1848 – 1849 рр. 

Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ                             Г) селянського руху під проводом Л. Кобилиці

 1. Устим Кармелюк був керівником:

А) Кирило-Мефодіївського братства                           В) селянського повстання на Поділлі.

Б) «Київської козаччини»                                              Г) повстання у Чугуєві

 1. В якій державі Галичина була виділена в окремий коронний край «королівство Галичини і Лодомерії»:

А) у Речі Посполитій                           В) у Литві

Б) в Австрії                                           Г) у Росії

 1. Установіть відповідність між історичними подіями і датами:

А) діяльність гуртка «Руська трійця»                         1. 1834 -1837

Б) видання газети «Зоря Галицька»                   2.1770 1780

В) рух опришків Східної Галичини                      3.1841 1844

Г) реформи Марії-Терези та Йосифа ІІ и           4. 1820 1830

                                                                                        5. 1848 1851

 1. Установіть відповідність:

А) «Київська козаччина»                                                            1. 1795

Б) скасування військових поселень                                            2.1855

В) третій поділ Польщі                                                                 3.1841

Г) ліквідація судочинства за Литовськими статутами         4.1857                                           

                                                                                                                                   5. 1819

 1. Укажіть прізвища: греко-католицьких священиків, які були носіями української національної ідеї.
   

1) М. Левицький;                       
 2) І. Вагилевич;
 3) Й. Лозинський;
 4) І. Могильницький;
 5) М. Шашкевич;
 6) І. Лаврівський;
 7) Я. Головацький.
 А) 2, 3, 4, 5; В) 3, 4, 5, 7;
 Б) 1,3, 4, 6; Г) 1,4, 6, 7.

 1.  

 2. Укажіть прізвища:  учасників національно-культурного відродження на Слобожанщині.
   

1) І. Могильницький;
 2) Г. Квітка-Основ’яненко;
 3) А. Метлинський;
 4) М. Максимович;
 5) М. Шашкевич;
 6) М. Костомаров;
 7) Е. Філомафітський.
 А) 1,2, 3, 5; В) 4, 5, 6, 7;
 Б) 3, 4, 5,6; Г) 2, 3, 6, 7.

 

 1.  Розташуйте події у хронологічній послідовності.
   A) Початок діяльності в Україні «Товариства об’єднаних слов’ян»;
   Б) створення Азовського козацького війська;
   B) приєднання до Російської імперії Бессарабії;
   Г) початок польського повстання.

 2.  Розташуйте події у хронологічній послідовності.

A) Перехід задунайських козаків у російське підданство;
 Б) повстання Чернігівського полку;
 B) початок видання у Харкові «Українського вісника»;
 Г) вихід «Граматики малоросійського наріччя» А. Павловського.

 1.  Члени Кирило-Мефодіївського братства розраховували реалізувати свою програмну мету шляхом:    

а) організації народних мас на революційну збройну боротьбу;

б) тривалої і наполегливої просвітницької діяльності й утвердження християнської етики;

в) провокування війни проти Росії західноєвропейських держав;

г) створення мережі таємних товариств.

 1. Т.Шевченка було заслано рядовим солдатом до Оренбурга "без права писати і малювати" за:

а) сатиричну поему "Сон";

б) участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

в) присвячену П. Шафарикові поему "Єретик";

г) поему "Гайдамаки".

 

Відповіді надіслати на електронну адресу
 yulia_kinakh@ukr.net