Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа 2

Українська мова, 13.05.20р.

Тема. Прислівник.

Матеріал до уроку:

Переглянути відео, перейшовши за силкою, https://www.youtube.com/watch?v=WJgZvZZqUbw

Прислівник – це незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки або предмета.

 • Ознака дії: бігти (як?) швидко

 • Ознака іншої ознаки: надзвичайно сильний – сильний (якою мірою?) надзвичайно

 • Ознака предмета: кава (яка?) по-турецьки

Групи прислівників за значенням:

Розряд

Питання

Приклади

Способу дії

Як? Яким способом?

Добре, холодно, зручно

Міри і ступеня

Якою мірою? Як багато?

Утричі, дотла, ледве

Місця

Де? Куди? Звідки?

Додому, внизу, праворуч

Часу

Коли? Відколи? Доки?

Вночі, сьогодні, завжди

Причини

Чому? З якої причини?

Спересердя, зопалу, знічев’я

Мети

Для чого? З якою метою?

Навмисне, наперекір, нащо

Прислівники ознаки

Яки? Яка? Яке? Які?

Стежка праворуч, розмова наодинці

 

Особливості правопису

ПИШЕМО ЧЕРЕЗ ДЕФІС прислівники, утворені:

 1. за допомогою префікса по- і суфіксів –ому, -ему, -ємупо-святковому, по-вовчи

 2. від порядкових числівників за допомогою префікса по-по-перше, по-друге

 3. за допомогою часток будь-, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-, -то, -таки, -отказна-коли, як-небудь

 4. із двох прислівників: вряди-годи, так-сяк

 5. повторенням слова або основи, сполученням синонімів або антонімів: тихо-тихо, зроду-віку

ПИШЕМО РАЗОМ прислівники, утворені поєднанням:

 1. прийменник + прислівник: відтоді, назавжди

 2. прийменник + короткий прикметник: злегенька, вручну

 3. прийменник + числівник: втричі, натроє

 4. прийменник + займенник: нащо, передусім

 5. прийменник + іменник: безвісти, врозліт, ззаду

 6. кілька прийменників + будь-яка частина мови: завширшки, знадвору

 7. кількох основ: мимохідь, чимдуж

 8. із префіксами аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-чимало, щотижня, якнайшвидше, деколи, абиколи.

ПИШЕМО ОКРЕМО прислівники, утворені сполученням:

 1. прийменник + повний іменник або прислівник: в головному, в цілому

 2. прийменник по + збірний числівник: по четверо, по двоє

ОКРЕМО пишуться прислівникові сполучення, в яких іменник зберігає своє лексичне значення (спосіб перевірки – можна вставити між іменником і прийменником означення): без тями, на жаль, без черги, на льоту, на сором.

!!! ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:

 • рік у рік

 • день у день

 • час від часу

 

 • будь-що-будь

 • віч-на-віч

 • всього-на-всього

 • коли-не-коли

 • пліч-о-пліч

 • як-не-як

 • хоч-не-хоч

 • де-не-де

!!! Відрізняйте прислівники з префіксами (пишуться разом) від сполучень іменників із прийменниками (пишуться окремо). Для цього можна скористатися такими способами:

 1. Поставте питання.

Звернути вбік

Ударити в бік

Звернути (куди?) вбік –

куди? – питання прислівника

Ударити (в що?) в бік –
 що? – питання іменника

 

 1. Спробуйте вставити прикметник між прийменником та іменником.

Збиратися докупи

Додати до купи паперів

Тут прикметник ми ніяк не можемо вставити – словосполучення втратить
 своє значення

Додати до великої купи паперів

 

Вправи на закріплення вивченого:

 

 1. Зачитую прислівники, а учні швидко відбивають атаку, підіймаючи синю картку, якщо утворюється ступінь порівняння, і червону, якщо не утворюється.

Вліткупрекрасно, розумно, погано, довіку, щоденно, навесні, гарно, донині, добре, доречно, мало, мудро, щороку, весело,  змолоду, сумлінно.

 1. Уявіть, що ви з друзями граєтеся на спортивному майданчику. У цій ситуації часто доводиться користуватися прислвіниками вищого ступеня порівняння. Запишіть подані словосполучення, ставлячи подані в дужках прислівники у простій формі вищого ступеня.

Біжи (швидко), стрибай(високо), тримай (міцно), пасуй (точно), стій (рівно)

 1. Утворіть прислівники від прикметників, іменників, числівників за допомогою префіксів і суфіксів

Далекий –

Спокійний –

Готовий –

День  –

Пам'ять  –

Голос -

Два -

Три –

Домашнє завдання:

 

     1.  Яка частина мови називається прислівником?
 А. Самостійна  незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, стану або ознаку іншої ознаки.
 Б.  Самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета.
      2. Яким членом речення найчастіше виступає прислівник?
 А. підметом
 Б. обставиною
      3. На які питання відповідають прислівники?
 А. як? де? коли? звідки?
 Б. який? котрий?
 В. що роблячи? що зробивши?
      4. На які розряди поділяється прислівник?
 А. якісні, відносні та присвійні
 Б. якісно-означальні, часу, мети, місця, причини
     5. Від яких прислівників утворюється ступінь порівняння?
 А. від прислівників способу дії.
 Б. від якісно-означальних.
      6. Правильно утворено ступінь порівняння прислівника в рядку:
 А. найбільш актуальніше
 Б. найбільш зручно

7 -  б , українська література                          Дата 13.05.2020

Тема.  Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Образи дітей та дорослих.  Символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів

 

 

Основний зміст уроку

Текст «Русалоньки із 7-В,  або Прокляття роду Кулаківських» за посиланням

https://www.rulit.me/books/rusalonka-iz-7-v-abo-proklyattya-rodu-kulakivskih-read-303371-1.html 

 

Скорочений текст «Русалоньки із 7-В,  або Прокляття роду Кулаківських» за посиланням

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=13544

 

Ілюстрована аудіокнига Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських" за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=Xgb8CzDBBmo

    В Україні носили багато зразків різнокольорового або червоного намиста, ланцюжки з хрестиком. Селянські "коштовності" - корали, бурштин, сережки, намисто - збирали протягом десятиліть, передавали як реліквію від покоління до покоління. Прикраси зберігались як сімейні святині і часто коштували більше, ніж вся селянська садиба.

   Намисто у світовій міфології розглядається як замкнена лінія, що є космічним і соціальним символом зв'язку. Намисто - найпоширеніша складова жіночих нагрудних прикрас на всій території України. Воно є символом магічного кола-оберега, що захищає людину.

    Найбільше цінувалося намисто з дорогих природних матеріалів. Серед заможних верств населення було розповсюджене привізне намисто з гранатів та кольорової смальти: кровавниці, блискавки, перли. На Лівобережжі було поширене намисто з "щирого" бурштину. Воно приносило здоров'я, щастя. Часто його носили в сполученні з кораловим.Коралове намисто в Україні набуло найбільшого розповсюдження, хоча доступним було тільки багатим верствам населення. Ставлення до нього відбилося в таких назвах: добре намисто, справжнє намисто, щирі корали, мудре намисто. Кількість зразків коралового намиста та характер обробки свідчили про достаток людини. Кораловому намисту народ приписував лікувальні властивості.

     Стара бабусина шафа  - своєрідна «машина часу», яка допомагає  розкрити  таємницю роду Кулаківських.

 

Поясніть  письмово символічне значення коралів та шафи. Які ще символічні образи ви змогли ще виділити?

 

Дослідження  часу і простору  (Минулий – теперішній – майбутній). Дайте відповіді на запитання:

Хто, крім Софійки та Сашка, може перебувати в різних часових вимірах?

Про що мріяла  Софійка, чи реалізовано прагнення?

Чи випадковими є зустріч Вадима та Софійки, чому дівчина закохалася?

Визначте роль сліпого старця у творі. ( Дає Софійці ключ до розкриття таємниці: як людина може змінити обставини.  Допомагає в скрутних ситуаціях іншим героям . «…Кажуть, ніби під виглядом такого жебрака може ходити святий…»)

Що об’єднує перше та останнє речення повісті-казки? Яке філософське поняття розкривається?

Хто з героїв може бути щасливим, а хто – ні? Чому ?

 

Домашнє завдання.

 1. Читати й аналізувати повість – казку Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських"

 

(Питання надсилати у Viberгрупу класу, або на ел.адресу galjysik@inbox.ru)