Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 2 15.04

6- А, укр. мова                                              Дата 15.04.2020

Тема. Прикметники твердої й мякої груп  

 

Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

 

Орієнтовні запитання:

  • Яка частина мови називається прикметником?

  • Від чого залежить рід, число, відмінок прикметника?

  • Яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні?

Тверда і м'яка групи прикметників

В українській мові розрізняють дві групи прикметників: тверду і м'яку.

 

До твердої групи належать:

 

- прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний. У називному відмінку однини вони мають закінчення -ий, -а, -е: білій, біла, біче: гарний, гарна, гарне; каштановий, каштанова, каштанове; весняний, весняна, весняне; солов "ший, солов 'їна, солов Уне; казковий, казкова, казкове;

- усі короткі форми прикметників з твердим приголосним у кінці основи: зелен, срібен, жив, здоров, ясен;

- присвійні прикметники з суфіксами -ів (їв), -ин (-їй): батьків, братів, сестрин; Олексіїв, Маріїн, Гіннин, Оксанин.

До м'якої групи належать:

 

- прикметники, основа яких закінчується на м'який приголосний. У називному відмінку однини вони мають закінчення -ій, -я, -є: синій, синя, синє; осінній, осіння, осіннє; братній, братня, братнє; ранній, рання, раннє; вечірній, вечірня, вечірнє; житній, житня, житнє; дружній, дружня, дружнє*;

- прикметники, основа яких закінчується на -н- з попереднім приголосним: безодній, будній, крайній, давній, достатній, городній, всесвітній, древній, кутній, літній, могутній, майбутній, незабутній, нижній, обідній, присутній, ранній, передній, сусідній, хатній, художній, мужній;

- прикметники на -шн- (-ій), -жн(-ій), утворені від прислівників: домашній, тутешній, вранішній, вчорашній, ближній, справжній, подорожній, повздовжній.

 

Опрацювання теоретичного матеріалу та зразків відмінювання прикметників

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_declination.html

 

Завдання 1. Запишіть прикметники твердої і м’якої груп у дві колонки. За умови правильного виконання завдання з третьої букви кожного слова ви зможете прочитати вираз, який відображає основну думку нашого уроку. («Пісня – душа народу»).

Лапатий, блідий, синій, високий, сонний, крайній, княжий, справжній, водний, сторонній, художній, дружний (одностайний), дружній (приязний), коштовний, правильний.

 

Завдання 2. Дослідження-реконструювання.

Відновіть текст, вписавши відмінкові закінчення прикметників, вкажіть відмінок кожного з них.

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ

Українськ..  пісня! Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чист..  , прозор..  дитинство, свою горд..  юність, своє бажання бути красив..  і ніжн..  , сильн..  і хоробр. . . Який митець не був натхненн..  її багатющ..   мелодіями, безмежн..  широтою і красою її барв, її чарівн..  силою, що викликає в душі людськ..  найскладніш.. ,  найтонш. .,  найглибш.. , почуття, думки і прагнення всього, що є кращ..  в людині!.. (За О.Довженком).

 

 

Домашнє завдання.

Запишіть текст, знайдіть прикметники  запишіть до якої групи вони належать.

Прийшла весна. Дні стали довшими, а ночі - коротшими. Щедро світить ясне лагідне сонечко. Тепле весняне проміння нагріло землю. По дорогах і ярах біжать дзвінкі прозорі струмочки. З далеких країв повернулися птахи. На вербі зацвіли котики - ніжні, пухнасті. Берізка вдягла свої сережки і готує святкове вбрання. Цвітуть проліски. Скоро білими квітами вкриються сади. Усі радо вітають весну (Р. Каиавець).

 

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )