Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

7- А, українська література                                             Дата      20.05.2020

Тема. УПЧ Ліна Костенко «Моє завдання – дати імпульс до думання». Виразне читання поезій

 

Основний зміст уроку

 

Ліна Костенко поетеса виняткового таланту, яка в найтяжчих умовах не пішла на компроміс із совістю, не продала свого таланту, не кривила душею, залишилася стійкою у своїх переконаннях.

Щоб краще зрозуміти думку автора, ідею про те, що духовне багатство найбільший скарб, необхідно не тільки знати зміст, а й виразно читати, передаючи почуття, переживання поета. Сьогодні ми розкриємо глибинність думок у поезіях, спробуємо зрозуміти внутрішній світ ліричної героїні. 

 

Філософська лірика

Основні мотиви:

 • утвердження нерозривного звязку поколінь;

 • особистої відповідальності кожної людини за майбутнє;

 • роздуми про сутність поезії, роль Слова в житті народу;

 • проблема деградації, змізернення людської душі.

 

Слово вчителя.

Є одвічні питання, які хвилюють людство протягом століть. Поетеса порушує проблему справжніх цінностей, сенсу у житті людини, духовності і бездуховності. У кожному з нас живе філософ, кожен із нас прагне стати особистістю,мати власну точку зору. Тож сьогодні на творах Ліни Костенко ми намагатимемося дійти до суті проблемних питань і спробуємо дати на них відповіді.

 

Виразне читання поезії «Життя іде і все без коректур…»

http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=kostenko&page=kost10

Запитання до бесіди:

 • Що найбільше хвилює ліричного героя?

 • Який провідний мотив вірша?

 • У чому полягає особливість поетики твору?

Орієнтовний художній аналіз.

У своєму вірші Ліна Костенко відкриває нам марнотратство днів, які ми не намагаємося вберегти. Жаль, що усвідомлюємо це занадто пізно, коли час вже далеко попереду. Людям все варто робити, обдумавши десятки разів, адже життя – це не зошит, з якого можна вирвати неохайну сторінку. Поетеса вдається до засобу персоніфікації, щоб передати стрімкий лет часу, миттєвість людського життя в часі. У розумінні Ліни Костенко, смисл людського життя полягає в тому, щоб «зробити щось, лишити по собі». У цьому вірші звучить мотив відповідальності творця за слово, за кожний написаний рядок, за творчість. Людська душа – це крихкий кришталь, який дуже легко розбити. Неуважний рух і з'явиться тріщина. Під одним з цих «рухів» можна розуміти слово

 

Виразне читання поезії «Затінок, сутінок, день золотий»

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5661

Запитання до бесіди:

 • Над чим змушує замислюватися ця поезія?

 • Які образи створюють загальну картину пустки?

 • Чому в цій хатині живе сама самота?

Орієнтовний художній аналіз.

Вірш «Затінок, сутінок, день золотий…» Ліни Костенко не тільки про запустіння покинутих сіл, а й про запустіння наших душ і смуток нащадків над погаслим отчим вогнищем. Кожне слово поетеси – оцінка явища чи події, пропущена крізь призму неповторного художнього світосприймання.

У вірші «Затінок, сутінок, день золотий»  постають перед очима хата і двір, звідки зникло життя, хоч воно і нагадує про себе закляклими руками шовковиць, білими трояндами, що плачуть і моляться. Поетеса роздумує про те, де ділись люди, які там жили, і дає можливість кожному читачеві задуматись над швидкоплинністю життя.

 

Виразне читання поезії «Вже почалось, мабуть, майбутнє…»

https://onlyart.org.ua/kostenko-lina-vzhe-pochalos-mabut-ma/

Запитання до бесіди:

 • Які справжні й вічні цінності проповідує в цій поезії Ліна Костенко?

 • До яких філософських роздумів і узагальнень спонукає вірш?

 • То що ж найголовніше у житті людини: матеріальні чи духовні цінності? 

Орієнтовний художній аналіз.

Коли починається майбутнє? Де той вимір, у якому нинішнє втрачає свої часові ознаки, перетікаючи за межу часу й простору просто в майбутнє? З притаманною їй афористичністю авторка вірша торкається найуразливіших точок нашого часу: адже ми ризикуємо знецінити коштовне, загубитися в юрбі, проміняти неповторне на підробне. І поетеса з доброю та мудрою посмішкою дає нам суттєві поради, як треба жити, аби не втратити найкращих людських якостей, завдяки яким людина, власне, і зветься людиною. Цей вірш  звучить як заклик, благання, в якому поетеса нагадує сучасникам про неминущі духовні, мистецькі вартості – про все, що прийшло до нас у спадок від попередніх поколінь і що треба сумлінно берегти.

 

Домашнє завдання.

 

 1. Вивчити одну з поезій напам’ять , відео надіслати у Viberгрупу класу )

Хімія 7а клас 20.05

Підсумкова контрольна  робота

Пишемо на подвійних листках із зошита в клітинку. Листочок підписуємо:

20 травня

Підсумкова контрольна  робота

з хімії

учня (учениці) 7-а класу

____________________________

 

І рівень

Завдання  з вибором однієї правильної відповіді

 1. Позначте  правильне твердження: хімія -  це наука, яка вивчає:

     А   різні форми руху матерії;

     Б  речовини, їх будову та взаємні перетворення;

     В   природні та штучні суміші;

     Г   агрегатний стан речовини.

 1. Відносна атомна маса позначається:

А Ач;   Б Ар;   В Ar;   Г Mr.

     3.  Визначте відносну атомну масу кальцію

          А   20;     Б 39;     В   40;     Г  64.  

4.   Визначте, яка речовина належить до чистих:

       А.   повітря;   Б.   молоко;   В.   мідь;   Г.   крейда

5. Хімічний елемент Фосфор позначається.

     А.   Pb          Б.   S             В.   C              Г.   P

6.   Вкажіть елемент з постійною валентністю:

     А Ферум;   Б   Натрій;   В   Купрум;   Г   Сульфур

ІІ рівень

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Визначте, які фізичні властивості характерні для алюмінію?

А   добре розчинний у воді;      Б   проводить електричний струм;

В  має металевий блиск;            Г   білий колір.

 1. Відносна молекулярна маса води становить?

А   18;   Б   16;   В   15;   Г   8.

ІІІ рівень

 1.    Зазначте серед наведених речовин:

А   прості речовини:______________________________________ 

Б   складні речовини:_____________________________________

1) О2;   2) Н2О;   3) СО2;   4) Fe;   5)N2;   6) CH4;   7) Al;   8) NaCl.

 1. Визначте валентність у сполуках: Na2OСаО;  Al2O3; Li2O;    CuO..

IV рівень

10. Визначте масову частку Оксигену у воді.

 

Фізика

Екскурсія

Фізика навколо нас.  Спостереження фізичних явищ довкілля. Фізичні характеристики природного середовища

Переглянути відеоролик «Фізичні явища в природі»:

https://drive.google.com/file/d/1wGBsjeo1En1qjl9B-MaoIuxgLOLfAfOq/view?usp=sharing

 

(запасне силання: https://www.youtube.com/watch?v=kxR_zXFiGrA)

7 – А клас всесвітня історія 20.05

Тема. Середньовічне суспільство Індії та Китаю

І. Вивчення нового матеріалу

Уже на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою чисел, яка тепер застосовується в усьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об'єми тіл, виконувати дії з дробами, відносно точно визначати число л (пі).

Вагомими були і здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла, робили складні операції, використовуючи близько 200 хірургічних інструментів, готували ліки від усіляких хвороб. Вони славилися своїми знаннями і вміннями в усіх країнах Сходу.

До наших днів збереглося багато споруд із часів середньовіччя. Шедеврами середньовічної архітектури є буддійські храми, витесані у скелях в Аджанті, Елпорі, на о. Елефант.

Крім храмів у скелях, зводилися храми у вигляді башт. В Оріссі було споруджено ціле храмове містечко, обнесене могутніми мурами. 

Від ХІІІ ст. на архітектуру Індії значний вплив справляла мусульманська культура. Найбільш вражаючим став велетенський мінарет Кутб-Мінар у Делі заввишки 70 м.

Література середньовічної Індії створювалася переважно санскритом (найдавнішою літературною мовою аріїв). 

Китайська цивілізація створила оригінальну і багату культуру, яка стала справжньою скарбницею для культур інших народів і цивілізацій.

Однією з основ китайської культури було ієрогліфічне письмо. Воно стало взірцем для писемності корейців, в'єтнамців, японців. 

Китайці першими винайшли папір і налагодили найпростішу форму книгодрукування.

Китайцям належить першість у винайденні компаса і пороху. У VIII ст. в країні відкрилась Академія наук, у XV ст. було написано багатотомні енциклопедії з історії, географії, медицини, мистецтва тощо.

VIII—IX ст. називають золотою добою китайської поезії. Поет Лі Бо написав близько 30 томів ліричних творів, в яких оспівував рідну природу. Інший поет, Ду Фу, мріяв про краще майбутнє, коли люди збудують величезний дім, а в ньому знайдуть притулок «мільйони скривджених долею бідняків».

Значних здобутків досягли архітектори Китаю. Вироблений ними стиль, ознакою якого були закручені кінцями вгору дахи, став своєрідною візитною карткою країни, оскільки робив привабливими для ока навіть похмурі будівлі фортець і палаців.

Оригінальним було і образотворче мистецтво Китаю. Художники писали твори на шовковій тканині або папері, які змотувались у сувої.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 30

Посилання на підручник:

 https://pidruchnyk.com.ua/774-vsesvtnya-storya-pometun-malyenko-7-klas.html

Пройти онлайн тест, перейшовши за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3536820