Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

11-А клас

19.05.2020 р.

Захист Вітчизни

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт.

 • Проведення санітарної обробки людей. Заходи санітарної обробки та порядок їх проведення.

 • Знеражування території та об’єктів дезактивації і дезінфекції. Порядок та способи проведення.

Санітарна обробка – комплекс заходів з ліквідації зараження особового складу формувань і населення радіоактивними, отруйними речовинами, а також бактеріальними засобами – складова частина спеціальної обробки. Вчасно і якісно проведена санітарна обробка: знезаражування поверхні тіла і зовнішніх слизових оболонок, одягу і взуття значно знижують можливість ураження людей, які пере-бували в зонах зараження, багато в чому запобігають поширенню інфекції за межі зони бактеріологічного (біологічного) зараження.

Санітарна обробка людей. Залежно від ступеня зараженості й обстановки люди можуть піддаватися повній або частковій обробці.

Часткова санітарна обробка передбачає знезаражування рук, обличчя, шиї, слизових оболонок рота, носа з метою видалення РР, ОР і БЗ, а також нейтралі-зації (знезаражування) ОР і БЗ відповідними речовинами. Часткову обробку вико-нують саміми потерпілі або шляхом взаємодопомоги з використанням табельних і підручних засобів знезаражування. При проведенні часткової санобробки важливо провести її якомога швидше і ретельніше. При радіоактивному зараженні часткову санітарну обробку слід проводити протягом першої години після зараження без-посередньо в районі зараження і повторити її після виходу із зараженої зони. У першу чергу видаляють радіоактивний пил з відкритих ділянок тіла, одягу, взуття. При цьому ЗІЗ не знімають. Якщо ж люди були без ЗІЗ, то відкриті ділянки шкіри обмивають незараженою водою. У зараженій зоні для цих цілей, як виняток, можна користуватися забрудненими підручними засобами і водою з відкритих водойм. Ефективність часткової санобробки (дезактивацію) шкірних покривів становить: 80% – при вологому протиранні тампонами, 90% – при обмиванні водою без мила, 98% – при обмиванні водою з милом.

При зараженні отруйними речовинами часткова санобробка являє собою дегазацію ОР, що потрапила на шкірні покриви, одяг, взуття і ЗІЗ. Цей захід про-водиться в перші хвилини після виявлення зараження.

Дегазацію ОР проводять за допомогою індивідуальних протихімічних пакетів (ІПП-8). Особливо часто обробляють місці виявлення краплино-рідких ОР, спочатку уражені ділянки шкірного покриву, а потім одяг, взуття і ЗІЗ. Використання ІПП-8 при обробці протягом перших хвилин після зараження послаблює ефект ураження при застосуванні Ві-газів в 25 разів, при застосуванні зомана – в 10 разів, при за-стосуванні іприту – повністю.

При ураженні людей без захисного одягу слід якомога швидше замінити одяг. При використанні розчинів, що дегазують, необхідно остерігатися попадання їх в очі, ніс, рот.

При зараженні бактеріальними засобами (БЗ) часткову санобробку проводять за можливості відразу після виявлення зараження, на відкритих ділянках шкіри, взуття, одягу й ЗІЗ. При цьому, не знімаючи протигаза, ретельно обмітають за допомогою підручних засобів (вітками, пучками трави або віниками) одяг, взуття і ЗІЗ, а після зняття витрушують їх і обмивають водою, відкриті ділянки шкіри обробляють дезінфікуючими розчинами з ІПП-8, після чого через 10-15 хвилин все тіло обмивають водою. Порожнину рота прополіскують водою або розчином питної соди (1 чайна ложка на 1 склянку води), ривонолю (розчин 1:1000), перекису водню (35%-ний розчин), інших антисептиків. Волосся на голові й нігті коротко стрижуть.

При одночасному зараженні РР, ОР і БЗ спочатку проводять заходи з де-газації, а потім, при необхідності, інші заходи. Ступінь зараження контролюють відповідними приладами.

Повна санітарна обробка людей здійснюється на незараженій території при ступені зараження вище припустимих норм, полягає вона в митті всього тіла теплою водою з милом або мийними засобами з пралельним знезаражуванням одягу, взуття і ЗІЗ. Повну санобробку проводять не пізніше 3-5 годин з моменту зараження на стаціонарних обмивальних пунктах, на базі існуючих об’єктів кому-нально-побутового обслуговування (бань, санпропускників, пралень і ін.), а також на тимчасових пунктах з використанням пересувних дезінфекційно-душових уста-новок.

При зараженні ОР і БЗ незалежно від ступеня зараження і проведення част-кової санобробки виконують повну санітарну обробку. Якщо після часткової обробки ступінь зараженості РР не перевищує припустимих норм, повну санітарну обробку не проводять.

При повній санобробці людей застосовують воду з температурою 30-40 оС при нормі витрати на одну людину: мила – 40 г, води – 30-60 л. Повна санітарна обробка триває 30 хв. (роздягання – 5 хв., миття – 15 хв., вдягання – 10 хв.). Чергова зміна людей роздягається до закінчення миття попередньої зміни.

Якість повної санобробки перевіряють відповідними приладами і повторним медоглядом. Перший медичний огляд виконують у роздягальному відділенні перед входом у мийне відділення.

Знезаражування одягу, взуття і засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Одяг, взутті і ЗІЗ, якщо ступінь зараженості їх не перевищує припустимих норм, повинні піддаватися обов’язковому знезаражуванню. Роботи зі знезаражу-вання здійснюють спеціальні формування на стаціонарних станціях знезаражування (ССЗ) і тимчасових площадках знезаражування (ТПЗ).

ССЗ організують на базі механічних пралень, дезінфекційних станцій, лазень, що мають дезінфекційні камери, лікувальних та ін. установ, обробляють вони, як правило, одяг, взуття, ЗІЗ з високим ступенем зараженості.

ТПЗ розгортають звичайно поблизу районів збору формувань ЦЗ або по-близу виходу з осередків ураження. Майно, заражене одночасно ОР і БЗ, піддають обробці, що забезпечує його дегазацію і дезінфекцію. Результати знезаражування контролюють відповідними приладами.

Повна дезактивація одягу досягається пранням у пральних машинах і засто-суванням миючих розчинів, взуття – обробкою його органічними розчинниками на пунктах знезаражування. Часткова дезактивація одягу, взуття і ЗІЗ забезпечу-ється витрушуванням, вибиванням (одягу), мийкою або протиранням дезактиву-ючими розчинами (взуття і ЗІЗ) у районах збору після виходу із зон зараження. При дезактивації пранням вовняних і сукняних виробів, а також виробів з хутра і шкіри, щоб вони не давали усадку і не грубіли, застосовують спеціальний екстрак-ційний спосіб дезактивації, при якому органічний розчинник використовують як миючу ванну.

При дегазації одягу, взуття і ЗІЗ застосовують наступні способи: вимочування у воді, протирання розчинами, що дегазують, кип’ятіння в лужній воді, обробка пароповітряно-аміачною сумішшю, пранням в розчинах, що дегазують, за спеці-альною технологією, обробка пара аміачною сумішшю, екстракційний спосіб де-газації. Дегазацію кип’ятінням застосовують для бавовняних і шовкових тканин, прогумованих або гумових виробів. Бавовняні й шовкові тканини кип’ятять у розчинах СФ-2в (СФ-2), а гумові й прогумовані вироби – у воді. Хутряні, сукняні й вовняні вироби дегазувати кип’ятінням не можна, їх дегазують у пароповітряно-аміачних камерах. Після кип’ятіння одяг і білизну додатково пруть, просушують і пропрасовують.

Дезінфекцію і дезінсекцію одягу, взуття і ЗІЗ здійснюють на дегазаційних пунктах, станціях або площадках санітарної обробки або на пунктах спеціальної обробки. Дезінфекцію виконують шляхом обробки пароповітряною сумішшю, водяною парою, кип’ятінням, замочуванням у дезінфікуючих розчинах.

Заходи безпеки при проведенні робіт із знезаражування

До вимог безпеки відносять:

 • дотримання правил поведінки на зараженій місцевості;

 • обмеження контакту людей із зараженими предметами;

 • забезпечення всіх працюючих ЗІЗ;

 • проведення ретельної санобробки людей після робіт;

 • дозиметричний і медичний контроль.

Для цього слід:

 • не знімати і не розстібати ЗІЗ на зараженій території;

 • не приймати їжу, пити, курити;

 • дотримуватись встановлених строків перебування в ЗІЗ і стежити за їхньою справністю;

 • захищати від вологи ЗІЗ;

 • захищати від вологи ЗІЗ;

 • не виходити із зони зараження на знезаражену територію без проходження санобробки;

 • використані при знезараженні дрантя, кисті, щітки укладати в спеціальні ями або ящики із кришками для наступного знезаражування або знищення;

 • ЗІЗ застосовувати залежно від виду руйнування і властивостей використову-ваних знезаражуючих засобів;

 • для полегшення умов роботи в жаркий час і ЗІЗ використовувати костюми, що екранують.

У зимовий час для попередження обморожування слід надягати вовняну білизну.

При роботі із ЗІЗ через кожні 30 хв. улаштовують перерви на 5-10 хв., через 2 год. – перерви на відпочинок на 20 хв. у межах незараженої (знезараженої) тери-торії, де можна зняти протигаз і розстібнути ЗІЗ після часткової їхньої обробки.

Робочий інвентар, обладнання і ЗІЗ, використовувані при знезаражуванні, треба через кожні 2-3 год. роботи піддавати обробці дегазуючими розчинами. До роботи зі знезаражування не можна допускати людей, що мають ушкодження шкірних покривів (садна, порізи, подряпини та ін.). Весь особовий склад формувань ЦЗ, який працює на знезаражені, повинен пройти відповідні щеплення від найпоширеніших інфекцій, які може застосовувати противник. Контакт людей зі стічними водами на пунктах знезаражування повинен бути виключений. В осіб, які проводять дезінфекцію, щодня у встановлені медперсоналом години контро-люють температуру тіла.

Територія площадок, на яких виконувались роботи зі знезаражування, а також інвентар і обладнання цих площадок піддають щоденному знезаражуванню і контролю відповідними приладами. Особи, які проводять дезінфекцію, після закінчення роботи перебувають під спостереженням медперсоналу в зонах каран-тину на строк, що залежить від характеру інфекційних захворювань. Відповідаль-ність за дотримання заходів безпеки при проведенні робіт зі знезаражування і виконання періодичного контролю покладається на начальників пунктів знеза-ражування, безпосередніх керівників робіт (командирів формувань ЦЗ) і відпо-відний медперсонал.

Фізика

Навчальний проект на тему:

«Рідкі кристали та їхні властивості. Полімери: їх властивості і застосування

 

Підготувати коротку розповідь по одній з наведених тем:

1. Рідкі кристали 

2. Використання рідких кристалів

3. Полімери

4. Використання полімерів