Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

 

 

ГЕОГРАФІЯ

8  – А клас

20. 05. 2020 р.

Територіальне розмаїття природи, населення, господарства – передумова територіального поділу України. Поняття про соціально – економічний район, його основні ознаки, спеціалізація.

Вивчення нового матеріалу.

 

                 Україна має велике розмаїття природи і господарства, розселення людей, характеризується певними історичними відмінностями формування, розвитку і спеціалізації окремих регіонів. Так, на південному сході країни розташований Донбас (Донецька і Луганська обл.) з добре розвинутою вугільною, металургійною, хімічною промисловістю, машинобудуванням, із значним робітничим населенням.

На захід від Донбасу знаходиться Придніпров'я (Дніпропетровська і Запорізька обл.). Воно відоме видобутком залізних і марганцевих руд, виплавлянням металу, виробництвом електроенергії, машин, хімічної продукції, а також виробництвом сільськогосподарських продуктів.

Районом унікальних рекреаційних ресурсів і туризму, санаторного лікування і курортного відпочинку, розвитку морського транспорту і суднобудування, вирощування зерна і винограду є області Причорномор'я.

Індивідуальною особливістю виділяється в Україні і центральна поліська її частина. Саме тут, у столичному Києві та на прилеглих землях, історично сформувався один з найбільших в країні район розвинутого машинобудування і приладобудування, інтенсивного сільського господарства приміського типу, найбільший транспортний вузол держави.

На північному сході знаходиться найпотужніший машинобудівний центр країни — м. Харків. Тут працюють сотні зв'язаних між собою машинобудівних підприємств Широкого профілю.

Відомим регіоном санаторно-курортного господарства і туризму, багатих лісових ресурсів, цілющих мінеральних вод, розвинутої добувної промисловості і машинобудування є Українські Карпати.

Високим розвитком сільського господарства і його спеціалізацією на вирощуванні зерна, цукрових буряків, переробці сільськогосподарської продукції, випуску машин для землеробства і тваринництва виділяються подільські області.

Свою особливість природи і господарства мають й інші регіони України.

 

             Виявлення і врахування територіального природно-господарського розмаїття — важливий крок до науково обґрунтованого визначення регіонів, яким властива територіально-господарська спільність, спеціалізація на виробництві певної продукції. Такі регіони називаються економічними районами, а сам процес їх визначення — економічним районуванням. У більш широкому науковому сенсі такі райони можна назвати суспільно-географічними.

Отже, крім адміністративного і галузевого є й економічне (суспільно-географічне) районування. Воно здійснюється не за адміністративною, а за природно-господарською ознакою, територіальною спеціалізацією.

Спеціалізація економічних районів передбачає обмін продукції між ними. Наприклад, метал з району його виробництва доставляється в той район, де цей метал необхідний, а в зворотному напрямі везуть машини чи продукцію харчової промисловості. Таким чином, між районами встановлюються виробничі зв'язки, які називаються територіальним обміном, а спеціалізація економічних районів на випуску певної продукції — територіальним поділом праці.

Доцільність спеціалізації районів на виробництві конкретних виробів оцінюється показником ефективності. Він визначається витратами на одиницю продукції в місці її використання (витрати на виробництво і перевезення). Найнижчі витрати на випуск і доставку продукції будуть переконливим аргументом про найвищу ефективність, а, отже, і на найвищу конкурентну здатність цієї продукції саме в даному районі.

Спеціалізація господарства економічного району на випуску певної продукції можлива за наявності тут порівняно недорогих природних ресурсів, місцевої робочої сили, вигідного економіко-географічного положення, зручних транспортних шляхів тощо.

Таким чином, економічні райони — це територіально компактні частини країни, що виділяються за ознаками природно-географічного, виробничого і трудового потенціалів, спеціалізації і рівня розвитку господарства, особливостями економічної ситуації. Економічні райони формуються з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, їх співставності за населенням і територією.

Економічні райони покликані виконувати дві головні функції:

прикладну — в їх межах розробляються чи можуть розроблятися територіальні прогнози: обґрунтування розвитку господарства на майбутнє, на перспективу (наприклад, прогнози осушення заболочених земель Українського Полісся чи зрошення засушливих земель півдня України, прогноз "Цукор" для подільських і прилеглих областей, що спеціалізуються на вирощуванні цукрових буряків і виробництві цукру тощо; освітню — у розрізі економічних районів вивчається економічна і соціальна географія в середніх і вищих навчальних закладах.

 

                 В Україні виділяють дев'ять економічних районів: Донецький (Донецька і Луганська обл.), Придніпровський (Дніпропетровська і Запорізька обл.), Північно-Східний (Харківська, Полтавська, Сумська обл.), Центральнополіський, або Столичний (Київська, Чернігівська, Житомирська обл.), Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська обл., Автономна Республіка Крим), Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька обл.), Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська обл.), Центральноукраїнський, або Центральний (Черкаська і Кропивницький ), Західно-Волинський, або Північно-Західний (Волинська і Рівненська обл.).

 

Запитання:

1. Опрацюйте конспект ( уважно прочитайте, вивчіть).

2. Що вам відомо про територіальне розмаїття природи, населення, господарства України.

3. Що таке економічні райони ?

4. Економічні райони покликані виконувати дві головні функції:  які? ( назвіть їх) 

5. Назвіть економічні райони України. Нанесіть на контурну карту, вивчіть, запам’ятайте їх розташування на території України.

 

 

 

Фізика

Контрольна робота. Теплові явища. Агрегатні перетворення.

 

Пройти тест:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfck1xuH-pTX_7rf7nmEqKDnlnZ40Rpaz40eVgMdJk8T0PHRA/viewform?usp=sf_link

8 -  а , українська література                         Дата 20.05. 2020

Тема.  Підсумкова контрольна робота

 

Основний зміст уроку

 

  1. Поезію «Бачиш: між трав зелених » написав

А) В. Підпалий;

Б) В.Голобородько ;

В) І. Малкович.

2. В.Сосюра написав поезію:

А) «Васильки»;

Б) «Свічечка букви «ї» »;

В) «Зимовий етюд»

3. Представниками української поезії кінця  XXXXI століття  є всі вказані поети , крім:

А) В.Сосюри;

Б) В. Герасим’юка ;

В) І. Малковича.

4. І. Малкович заснував видавництво дитячої книги, що має назву:

А) «Веселка»;

Б) «Малятко»;

В) «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

5. Справжнє прізвище І. Карпенка – Карого:

А) Садовський ;

Б) Тобілевич ;

В) Саксаганський .

6. Установіть відповідність між назвоютвору і автором

1.  В. Підпалий                           а) «Дівчина»;

2. В. Головобородько               б) «Зянголом на плечі»;

3. І. Малкович                              в) «Зимовий етюд »

4. І. Павлюк                                   г) «Наша мова»

7. Трагікомедія «Сто тисяч » написав:

А) І. Карпенко – Карий;

Б) В. Сосюра;

В) Я. Стельмах.

8. Жанр твору І.  Карпенка - Карого «Сто тисяч»:

А) комедія;

Б) трагікомедія;

В) драма.

9. Головний герой «Сто тисяч»:

А) Герасим Калитка

б) Бонавентура;

в) Невідомий.

10. Які риси характеру у Герасима Калитки?

11. Напишіть твір – мініатюру на одну із запропонованих тем:

А) «Янгол не впаде з плеча» (за твором  І. Малковича)

Б) Без душі як без грошей (за трагікомедією І. Карпенка – Карого  «Сто тисяч»)

(Запитання  надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

8a                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Захист квітів.

https://www.youtube.com/watch?v=5FZiIhPP9UY

https://www.youtube.com/watch?v=_yZ9lWwNKxk

Ex. 2,3. P. 27-28

https://pidruchnyk.com.ua/634-anglyska-mova-alla-nesvt-7-klas.html

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)