Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

   ЕКОНОМІКА 

13 – А клас

20. 05. 2020 р.

Тема.  Глобалізація, її причини і наслідки.

Вивчення нового матеріалу.

Глобаліза́ція (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі. Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праціміграція в масштабах усієї планети капіталулюдських та виробничих ресурсівстандартизація законодавстваекономічних та технічних процесів, а також зближення культур різних країн. Це об'єктивний процес, зумовлений розвитком транспорту та засобів зв'язку, він носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. В результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних для груп держав проблем, так і кількості та типів інтегрованих суб'єктів.

Причини формування глобалізаційних процесів:

 • процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності;

 • науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які корінним чином змінюють всю систему соціально-економічних відносин, переносять на якісно новий технічний рівень організаційно-економічні відносини, транспортні та комунікаційні зв’язки (зниження витрат на трансакції);

 • загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та є важливими з точки зору збереження та розвитку людської цивілізації.

 • Основні ознаки процесу глобалізації:

 • взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами;

 • фінансова глобалізаціязростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу;

 • послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики;

 • розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів;

 • створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних проблем;

 • тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей, принципів функціонування.

Наслідки: До негативних наслідків глобалізації відносяться: посилення нерівномірності розвитку країн світу; нав’язування сильними країнами своєї волі, нераціональної структури господарства, політичної та економічної залежності.  Саме тому, глобалізація як суперечливий процес, потребує регулювання на національному та міждержавному рівнях. Головне протиріччя глобальної економічної системи пов’язане з формуванням в рамках провідних західних держав замкненої господарської системи. Цей процес можна прослідкувати за такими напрямками:  концентрація в постіндустріальному світі більшої частини інтелектуального і технологічного потенціалу людства; зосередження основних торговельних потоків в межах співдружності розвинених держав; замикання інвестиційних потоків;  спрямованість міграційних потоків з країн "третього світу" в розвинені регіони планети.

Запитання та завдання.

 1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть).

 2. Що ви розумієте під поняттям глобалізація?

 3. Назвіть причини формування глобалізаційних процесів:

 4. Що належить до наслідків глобалізації?

 

Трудове навчання

Тема: Презентація та оцінка проектної діяльності.

 1. Огляд домашніх меблів, предметів побуту

 2. Виявіть можливі пошкодження чи поломки

 3. Обдумайте, спільно з батьками, способи ремонту

 4. З дозволу батьків, або спільно з дорослими, виправте неполадки

Звіт про виконану роботу надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net

Фізика

Контрольна робота. Ядерна фізика

Пройти тест:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetaqepI8ukVe4upBtxdzRyfbeeRP3f8ETbx4hOwkzIMDDoPw/viewform?usp=sf_link