Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

Хімія 7б клас 20.05

Підсумкова контрольна  робота

Пишемо на подвійних листках із зошита в клітинку. Листочок підписуємо:

20 травня

Підсумкова контрольна  робота

з хімії

учня (учениці) 7-б класу

____________________________

 

І рівень

Завдання  з вибором однієї правильної відповіді

  1. Позначте  правильне твердження: хімічний елемент -  це

         А   заряджений атом;

         Б   найдрібніша частинка речовини;

         В  вид атомів з певним зарядом ядра;

         Г   частинка, що рухається навколо ядра.

  1. Відносна молекулярна маса позначається:

          А Ач;   Б Ар;   В Ar;   Г Mr.

     3.   Визначте відносну атомну масу Алюмінію

       А   20;   Б   13;  В   40;   Г   27.  

4. Хімічний елемент Кальцій позначається

       А   N -           Б   H -             В   K -              Г   Ca-

ІІ рівень

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

5. Визначте, які фізичні властивості характерні для заліза?

А   добре розчинний у воді;      Б   проводить електричний струм;

В  має металевий блиск;             Г   білий колір.

    6. Визначте, які речовини належать до складних?

      А   азот (N2);                     Б   сода (NaHCO3);      В   озон (О3);    

      Г   глюкоза (С6Н12О6)       Ґ  залізо (Fe)       Д  цукор (С12Н22О11)

    ІІІ рівень

7. Складіть формули за валентністю:

 

Ca

Na

Al

C(II)

О

 

 

 

 

 

10. Хімічні явища – це ____________________________________________. Чим хімічні явища відрізняються від фізичних явищ?

11. Визначте відносну молекулярну масу  Mr(Аl2O3)

IV рівень

Визначте масову частку Гідрогену у молекулі NH3.

 

 

Українська мова, 20.05.20р.

Тема. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки. 

Матеріал на повторення вивченого: 

1. Прочитайте. Знайдіть лексичні помилки слова, вжиті  не в тому лексичному значенні. Запишіть виправлені речення, користуючись довідкою.

1. З берези з малим (наприклад, з тихим шелестом) шелестом падає листя. 2. У цій частині ріки дуже, міцна течія. 3. Вітер на вулиці був зовсім маленький. 4. У лісі почався бурний листопад. 5. Листа надруковано маленьким шрифтом. 6. По трасі з сильною швидкістю проносилися машини.

Довідка: Дрібний. Тихий. Велика. Сильна. Невеликий. Рясний.

 

2. Знайдіть у реченнях граматичні помилки слова утворені неправильно. Запишіть відредаговані речення.

     1. В одному селі росли і розцвітали вродою чорноокі працюючі красуні. 2. Нарешті, рибалки отогнали акулу. 3. Він обнімів від здивування. 4. Колись давно жила собі в лісі бабуся, собирала зілля та лікувала ним людей.

Довідка: збирала, відігнали, занімів, працьовиті. 


 3. Розкрийте  дужки, правильно  вживаючи  дієслівні  форми.

 

1. Бібліотека-музей (придбаЛА) невидані  рукописи  письменника.

2. Дівчина-шофер (повернуЛА) машину  вправо.

3. На  багато  кілометрів  уздовж  Чорноморського  узбережжя (розтягнутися) Сочі.

4. ООН (провести) нараду  керівників  арабських  держав.

5. ФРН (укласти) договір  з  багатьма  державами.

6. Команда "Динамо" (вийти) до  фіналу  змагань.

7. Плаття-халат (висіти) у  шафі.

 

Домашнє завдання:

Перепишіть  речення, розкриваючи  дужки.

 

1. Державний  бюджет  поповнився  ще  793 000 (гривня). 2. Дощі  пройшли  на 1/3 (територія) України. 3. Стипендії  було  виплачено  2369 (студент). 4. Учні  посадили  56 (фруктове  дерево). 5. Класний  керівник  повіз  21 (учень) на  екскурсію  в  Одесу. 6. Лист  датовано  1822 (рік). 7. Крім  3477 (найменування) до  списку  включили  ще  943 (найменування). 8. У  театрі  458 (місце). 9. Витрати  на  обладнання  складають  876 (гривня). 10. На  посівну  виділили  59 (центнер) пшениці.