Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 22.04

Ритміка  6а  клас 22.04

Музична інсценізація казки «Ріпка»

  1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

  2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

  3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

  4. Музична інсценізація казки «Ріпка»

Музична інсценізація казки — переробка казки для постановки її на сцені або для радіо- чи телевистави. І має на меті засобами драматургії та  музики  передати зміст інсценізованого твору.

Перегляньте  казку  «Ріпка»  у  сурдоперекладі. Які дійові  особи  цієї  казки? https://www.youtube.com/watch?v=3WefyMOTkao

Перегляньте  музичну інсценізацію казки «Ріпка» https://www.youtube.com/watch?v=NbpkXnA2mR4

 

Конспект уроку

з біології

6-А клас

22.04.2020 рік

Тема. Вегетативне розмноження рослин.

Лабораторне дослідження  будови цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду.

Вегетативне розмноження - це тип нестатевого розмноження, при якому із вегетативних органів  материнського організму (або їх видозмін ) утворюються нові особин.

Вегетативне розмноження – це розмноження  частиною материнського організму, при якому можна одержати точну копію материнського організму.

Вегетативне розмноження

                          

                              Природне                                          Штучне 

          (без втручання людини)                     (за допомогою людського втручання)

  •   Вусиками (суниця);                         1. Розмноження живцями (кімнатні                                                                

  • Кореневищем (пирій, малина);          рослини, садові кущі);

  • Цибулиною (тюльпан);                     2. Розмноження щепленням.

  • Бульбою (жоржина, картопля);

  • Кореневими паростками

(фруктові дерева).

 

     Вегетативне розмноження рослин — типова властивість рослин, яка відрізняє їх від тварин. Вегетативним розмноженням називається відтворення рослин із їх вегетативних частин, тобто з кусочків талому, пагона чи кореня. Вегетативне розмноження буває природне та штучне.

    Регенерація – це відновлення цілого організму з його частини завдяки поділу клітин.

     При вегетативному розмноженні властивості материнської рослини передаються новим індивідуумам, новим організмам без помітних змін, якщо умови їх розвитку були однаковими з умовами розвитку материнської рослини. Тому в сільськогосподарській практиці для закріплення ознак гарного сорту широко використовується вегетативне розмноження.

    Нестатеве розмноження

     Для рослин характерне розмноження за допомогою вегетативних органів, їх частин чи видозмін. Окремо виділяють розмноження живцями і щеплення як способи вегетативного розмноження, які мають найбільше практичне значення.

     Розмноження за допомогою вегетативних органів широко використовують у рослинництві. Цибулинами і бульбами розмножуються овочеві культури і декоративні рослини (картопля, жоржина); надземними повзучими пагонами ("вусами") — суниці та полуниці; гілками — відсадками, що вкорінюються, — аґрус та ін.; кореневими паростками — ряд дерев і кущів. У садівництві широко застосовують укорінення живців і щеплення рослин.

    Розмноження живцями. Живець — це відрізана від материнської рослини ділянка пагона, кореня, листка.

    Розмноження живцями — один із найпоширеніших типів вегетативного розмноження. Живці бувають стебловими, листковими і кореневими. Стебловими живцями розмножують кімнатні та садові дерев'янисті (фікус, пеларгонія, смородина) та трав'янисті (традесканція, колеус, хризантеми, жоржини) рослини. Сенполію, або узумбарську фіалку, та бегонію королівську розмножують листковими живцями.  Бріофілум (його ще називають іноді каланхое) розмножують бруньками, що утворюються з країв листка. Хрін розмножують кореневими живцями. При розмноженні пагоновими живцями (листковими чи стебловими) у рослин відновлюються корені, а кореневими — пагони.

    Розмноження щепленням. Щеплення — це зростання зрізаних бруньок або стеблових живців однієї рослини (що розмножується) з іншою (вкоріненою). В цьому разі рослину, що щеплюють, називають прищепою, а рослину, на яку щеплюють,— підщепою.

     Найкраще прищепа і підщепа зростаються тоді, коли вони належать до одного виду або до близьких видів одного роду; якщо ж вони належать до різних родів, зростання утруднюється.

    Вегетативне розмноження рослин має великий науковий і практичний інтерес і часто застосовується в рослинництві та лісівництві.

     Кожна форма розмноження має свої переваги і недоліки. Так, для нестатевого розмноження не потрібно шукати партнера іншої статі. Вегетативне розмноження дає змогу швидко отримати велику кількість однакових рослин. При статевому розмноженні утворюються організми, які мають ознаки батька і матері, тобто одночасно і відрізняються від обох. Поява нових ознак дає змогу організму пристосуватись до певних умов зовнішнього середовища краще за батьківські форми

     Переваги вегетативного розмноження: : рослини починають цвісти в більш ранньому віці в порівнянні з рослинами, вирощуваними з насіння (амарілліси відповідно на третій і п'ятий рік); всі вегетативно розмножені рослини більш низькі по висоті.

     Недоліки вегетативного розмноження: рослини менш довговічні, більш схильні до захворювань.

     • Нестатеве розмноження обмежує спадкову інформацію новоутворених організмів, але виникають необмежені можливості кількісного збільшення особин.

 

 

 

 

 

 

Лабораторне дослідження  будови цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду

1. Розглянь зовнішню будову бульби. Знайди на ній вічка — бруньки. Зверни

увагу на розташування бруньок на бульбі. Порівняй бульбу з пагоном,

встанови відповідність частин пагона і його видозмін на бульбі. Познач на

малюнку частини бульби та пагона.

Чому бульба – це видозміна пагона? ____________________________

______________________________________________________________

2. Розріж бульбу навпіл. Розглянь її внутрішню будову. Порівняй її з

внутрішньою будовою стебла. Познач основні частини: луб, кору, деревину,

серцевину.

 

3. Розріж цибулину вздовж. Знайди додаткові корені цибулини,сухі

(покривні) і м'ясисті луски — соковиті листки та вкорочене стебло — денце;

у пазухах соковитих лусок знайди пазушні бруньки. Познач на малюнку

частини цибулини.

1 - ____________________

2 - ____________________

3 - ____________________

4 - ____________________

Цибулина – це видозміна кореня чи пагона? Поясни ____________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Розглянь кореневище. Знайди луски — видозмінені листки, вузли,

міжвузля, бруньку, додаткові корені. Познач на малюнку основні частини

кореневища.

Кореневище – це видозміна кореня чи пагона? Чому? __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Розглянь коренеплід моркви. Знайди стрижневий, бічні корені, черешки

листків. Познач основні частини коренеплоду.

6. Чому на городах пирій дуже важко знищити просапуванням?____________

______________________________________________________________________

Висновок

Для чого необхідні видозміни органів рослинам? ________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Видозміни пагона – це _________________________________________________

Видозміни кореня – це_________________________________________________

6 – А, українська література                                               Дата 22.04.2020

Тема. Наталка Сняданко «Країна поламаних іграшок та інші подорожі». Характеристика образу Матвійка

 

Основний зміст уроку

Літературна спадщина Наталки Сняданко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Ознайомитися із змістом твору за посиланням

http://chtyvo.org.ua/authors/Sniadanko_Natalka/Kraina_polamanykh_ihrashok_ta_inshi_podorozhi/

Удома ви читали повість «Країна поламаних іграшок».

- Назвіть головного героя повісті Наталки Сняданко «Країна поламаних іграшок».

- Що ви дізналися про його сім’ю?

- Які захоплення були у Матвійка?

- Що подарували хлопчику на День народження?

- Чи часто Матвійкові дарували іграшки?

- Охарактеризуйте ставлення головного героя до своїх іграшок. Чи втрачав хлопчик інтерес до старих іграшок?

- Що трапилося з Матвійком після того, як він отримав у подарунок свинку Параску?

- Розкажіть, куди подорожували Матвійко разом із Параскою?

- Кого зустрів у своїх незвичайних подорожах головний герой?

- Що нового дізнався під час подорожей Матвійко?

- Чого став боятися хлопчик?

- До чого почав прагнути?

- Скажіть, чи змінюються риси характеру головного героя після пригод та спілкування зі свинкою Параскою?

 

Домашнє завдання

Читата й аналізувати ідейно - художній зміст повісті Наталки Сняданко «Країна поламаних іграшок».

 

 

 (Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

6 – А, українська мова                                              Дата 22.04.2020

Тема. Написання прикметників із суфіксами –еньк, -есеньк, -ісіньк, -ськ,   -цьк, -зьк

Основний зміст уроку

 

Ознайомлення із теоретичним матеріалом за посиланням

https://ivanna-site.in.ua/prykmetnyk/pravopys-napysannia-prykmetnykiv-iz-sufiksamy

 

Спробуйте додаванням до слів суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- утворити нові слова

чистий, малий, тонкий, білий, учитель, козак, Київ

(чистісінький, чистенький, малюсінький, малесенький, маленький, тонюсінький, тоненький, тонесенький, білесенький, біленький, учительський, козацький, київський).

Яких значень набули утворені вами прикметники?

(значення зменшеності, здрібнілості, пестливості; приналежності, походження).

 Підкресліть орфограму у цих словах.

Отже, прикметники творяться за допомогою суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, набуваючи при цьому значення пестливості, зменшеності та здрібнілості. Творяться прикметники і за допомогою суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк- зі значенням приналежності або походження.

 

Вправи для закріплення одержаних знань.

г - ж - з │ -зьк(ий)

 

к - ч - ц + ськ(ий) │ -цьк(ий)

 

х - ш - с │ -ськ(ий)

Завдання 1. Від географічних назв утворити прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк-. У яких словах відбувається чергування?

Кавказ - кавказький, Львів - львівський, Гадяч - гадяцьий, Острог - острозький, Євпаторія - євпаторійський , Калуш - калуський (місто Івано-Фр. обл), Прилуки - прилуцький, Овруч - овруцький, Волноваха - волноваський, Асканія Нова -аканіє-новський , Балаклава - балаклавський, Кіровоград - кіровоградський, Кременчук - кременчуцький.

Винятки: казахський, дамаський, меккський, тюркський, баскський

 

Завдання 2. До наведених далі прикметників доберіть антоніми. З одним із словосполучень складіть речення. Визначте орфограму.

Легеньке завдання (складненьке), старшенька сестра(молодшенька), теплесенький вітерець (холоднесенький), коротенький день(довгенький), швиденький поїзд(повільненький), чужісінька (ріднюсінька) сторона.

 

 

 

Домашнє завдання

Спиши, вставляючи пропущені суфікси -цьк- або -ськ-.

1. Ми народились в муках, щоб родити, синами обезсмертити свій рід, щоб квітував на диво всього світу коза..ий геніальний родовід! 2. Я для тебе горів, україн..ий народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів. 3. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий Чума, .ий твій шлях. 4. І бачиш ти із канів..ого схилу, як новий день над світом устає. (З творів Василя Симоненка)

 

 

 (Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )