Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 22.04

Фізика

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи.

 

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1C4mtl9UdHHgV7rYUltziHFzAydQ3yO_I/view?usp=sharing

 

дати відповіді на запитання:

1) Що таке лінза?

2) Чи відрізняються між собою збиральна і розсіювальна лінзи?

3) Запишіть формулу тонкої лінзи та поясніть змінні, які в ній використовуються.

 

Конспект уроку

з біології

9-Б клас

22.04.2020 рік

Тема. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші органічні сполуки.

1.Хімічні елементи живих організмів

До складу рослинних і тваринних клітин входить понад 70 хімічних елементів. Але у клітині немає якихось елементів, характерних лише для живої природи. Ці самі елементи трапляються й у неживій природі. Усі хімічні елементи за вмістом у живій клітині поділяють на три групи: макроелементи, мікроелементи й ультрамікроелементи.

Група елементів    Хімічні символи % від маси організму

Макроелементи Н, О,С, N, P, S, Na, K,Mg,Ca,Cl 10 – 0,001

Мікроелементи Fe,Cu,Zn,Mn,Co,I,F,Ni 0,001 – 0,000001

Ультрамікроелементи Au,Se,Hg,Ra Менше ніж 0,000001

 

2.Неорганічні речовини живих організмів

Найбільш поширені в живих організмах вода й мінеральні солі. Трапляються й інші сполуки. Так, кремнезем (SiO2), яким у хвощів насичена оболонка клітин, оберігає ці рослини від поїдання тваринами. Деякі хижі черевоногі молюски розчиняють раковини своїх жертв сульфатною кислотою (H2SO4). А хлоридна кислота (HCl) виділяється в шлунку людей, свиней, акул та інших тварин.

3.Властивості води

Як ви вже знаєте, формула води — H2O. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену (мал. 2.1 с.10). Вона є диполем, що має позитивний і негативний заряд на полюсах. Завдяки такій будові протилежно заряджені кінці диполя здатні притягуватись. Так виникає водневий зв’язок. Саме ця особливість будови молекули води й зумовлює властивості води.

Властивості води:

1. Має велику теплоємність

2. Кипить за t = 100 °С, замерзає за t = 0  °С

3. Має високу теплоту випаровування

4. Гарний розчинник

5. У рідкому стані є прозорою рідиною

6. У твердому агрегатному стані має меншу густину, ніж у рідкому

7. Має високу теплопровідність

8. Відзначається великим поверхневим натягом

 

4. Біологічна роль води

    У живих організмах вода виконує багато функцій: розчинну, транспортну, метаболічну, регуляторну, структурну. Саме тому її вміст у них такий значний .

    Вода є універсальним розчинником для живих організмів, адже для проведення більшості біологічних реакцій речовини, які беруть у них участь, повинні перебувати у водному розчині.

    Дуже важливою для клітин та організмів у цілому є також транспортна роль води. У вигляді водного розчину речовини разом із водою можуть транспортуватися з одних частин клітини в інші. А між різними частинами багатоклітинних організмів вони транспортуються у складі спеціальних рідин (наприклад, у складі крові). Випаровування води листками рослин спричиняє її рух від коренів угору. При цьому переміщуються і речовини, які у воді розчинені.

    Молекули води виконують метаболічну функцію, коли беруть участь у реакціях обміну речовин (їх називають біохімічними реакціями).

    Регуляторна функція води надзвичайно важлива для підтримання температури тіла організмів. Коли, наприклад, людина потіє, то вода, яка випаровується, знижує температуру її тіла.

   Структурну функцію води добре видно на прикладі рослин і деяких безхребетних тварин. Рослини підтримують форму листків і трав’янистих стебел завдяки підвищеному тиску в наповнених водою клітинах. А в багатьох червів форма тіла підтримується завдяки підвищеному тиску води в порожнинах їхнього тіла.

5.Біологічна роль неорганічних сполук

    Неорганічні сполуки можуть перебувати в живих організмах як у розчиненій формі (у вигляді йонів), так і в нерозчинному вигляді. Розчиненими формами представлені багато солей. Йони Na+, K+, Cl– та інші накопичуються по різні боки клітинних мембран і забезпечують різний заряд їхньої поверхні, що забезпечує проведення нервових імпульсів по нервах. У вигляді розчину в шлунку хребетних тварин виділяється хлоридна кислота. Вона створює кисле середовище, у якому відбуваються процеси травлення. Крім того, кисле середовище шлунка виконує ще одну важливу функцію. Воно знищує більшість бактерій, які потрапляють туди з їжею. Нерозчинні неорганічні сполуки також важливі для живих організмів. Наприклад, солі Кальцію та Фосфору входять до складу скелета різних тварин і забезпечують його міцність. Без таких речовин неможливе існування здорових зубів у людини. Різні структури організмів тварин здебільшого теж побудовані з неорганічних речовин.

1. На які групи поділяють хімічні елементи за вмістом у живій клітині?

2. Які неорганічні речовини трапляються в живих організмах?

3. Які властивості води?

4. Яка біологічна роль води?

5. Які функції в живих організмах можуть виконувати кислоти?

9б                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Уельс.

https://www.youtube.com/watch?v=O0-JTcOEpNQ

https://www.youtube.com/watch?v=YnyIiSB3aXY

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/wales_-_text.pdf

https://www.youthmusic.org.uk/quiz?gclid=CjwKCAjw1v_0BRAkEiwALFkj5lLSKzgDNvtSK4mynw0ca8fYDF2zXkQjqj2fjotdCHFjatgNECURHhoC1vUQAvD_BwE

Завдання, ознайомитись з відеоматеріалом,  прочитати текст, виконати тест з останнього посилання.

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)