Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 22.04

22.04                          10доп. клас                      Математика

Тема. Перетворення кубічних мір

Розгляньте, як виконано перетворення кубічних мір.

44845см3 = 44дм3845см3

1дм3 = 1000см3

44845см3 : 1000см3 = 44(ост. 845см3)

Вправа. Виразіть у кубічних дециметрах 43000см3.

Розвязання.

43000см3 = ?

1дм3 = 1000см3

43000см3 : 1000см3 = 43дм3

43000см3 = 43дм3

Вправа. Виразіть у кубічних сантиметрах 378000мм3.

Розвязання.

378000мм3 = ?

м3 = 1000мм3

378000мм3 : 1000мм3 = 378см3

378000мм3 = 378см3

 

Домашнє завдання.

Виразіть у кубічних сантиметрах 63000мм3.

Виразіть у кубічних дециметрах 9000см3.

 

10доп, укр.мова                                       дата 22.04.2020

Тема. Доручення. Написання доручень.

 

Основний зміст уроку

Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені зафіксовані в дорученні дії.

Доручення можуть бути особистими (приватними) і офіційними (службовими). Приватні доручення можуть бути написаними від руки. Для офіційних доручень виготовляються, як правило, відповідні бланки. Бланки доручень можуть мати захист від фальсифікації (водяні знаки тощо), такі бланки підлягають суворій звітності.

Доручення обов’язково мають бути засвідченими нотаріально або ж підписом посадової особи та печаткою установи. Доручення, що не виходять за межі установи (найчастіше це особисті доручення, пов’язані з одержанням заробітної плати, стипендії тощо), можуть засвідчуватися підписом  керівника структурного підрозділу та печаткою цього підрозділу.

Залежно від обсягу та змісту повноважень доручення можуть бути:

- разові — це, як правило, одноразове отримання грошових чи матеріальних цінностей;

спеціальні — передається право здійснювати в межах певного часу однотипні дії (певні господарські чи банківські операції, представництво в судових органах тощо);

генеральні — на виконання розширених повноважень (управління й володіння рухомим і нерухомим майном, банківські операції, представницькі функції в судових органах тощо).

Доручення складається з таких реквізитів:

1.Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис довірителя.

5. Засвідчення підпису довірителя (дата засвідчення, посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка засвідчила доручення, печатка). Засвідчення здійснюється за місцем роботи чи проживання довірителя або в нотаріальній конторі.

Текст особистого доручення містить, як правило, такі дані:

1. Прізвище, ім’я, по батькові довірителя (повністю).

2. Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається доручення, дані документа, що посвідчує особу.

3. Дії, обов’язки, права довіреної особи, її повноваження.

4. Термін дії доручення.

 

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гостищев Віктор Феліксович, слюсар-інструментальник цеху № 6, дійсно доручаю Шевчукові Юрію Дмитровичу отримати в касі Харківського заводу транспортного обладнання належну мені заробітну плату за березень 2009 р. за його паспортом, серії МК № 634535, виданим Червонозаводським РУ МУ МВС України в м.Харкові 23 червня 1998 р.

04.03.2009                                                 (підпис)                              В.Ф.Гостищев

Підпис Гостищева В.Ф. засвідчую.

Начальник відділу кадрів (підпис)                                                  Л.Д.Панова

(печатка)

 

Домашнє завдання

Написати доручення на тримання грошей у банку

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru або у приватні повідомлення  messenger

 

10 доп. Правознавство

Тема. Адміністративні правопорушення. Їх ознаки.

І. Вивчення нового матеріалу

Адміністративне  правопорушення: поняття, ознаки, види.

Адміністративне  правопорушення:             Ознаки:

протиправна,                                                       - протиправність

винна  дія  чи  бездіяльність,                             - вина (умисел  чи  необережність)

за  які  передбачено  адміністративну             

відповідальність.                                                  передбачена  законодавством

Склад  адміністративного                             Види  АПП:

Правопорушення:                                              

Об’єкт – цінності,  на  які  посягнув          1. Велика частина проступків не                               граничать з   

    правопорушник.                                Кримінальн.  злочинами  і  ні  в  якому                                                                                                                            разі

Об’єктивна  сторона – зовнішній                   не  переростуть  в  злочини.

    прояв  протиправної                              2.Граничать  з  кримінальними  злочинами 

поведінки.                                                                                                                  

Суб’єкт – осудна  особа,  що  досягла

    16 років,  або  службова  чи

    посадова  особа.

 

Адміністративні  стягнення.

Адміністративне  стягнення – вид  адміністративного  примусу,  підставою  для  якого  є  скоєння  адміністративного  правопорушення (проступку).

                                         Види:

 

1. Попередження                                          5. Позбавлення  спеціального  права

2. Штраф                                                      6. Виправні  роботи ( до  2-х  місяців)

3. Конфіскація  предмета                               7. Адмін.  арешт  (до  15  діб)

4. Оплатне  вилучення  предмета                  8. Видворення  за  межі  України (для  іноземців)

 

 

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 49

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1158-pravoznavstvo-10-klas-filipenko.html

 

Фізика  і  хімія  в  побуті  10  доп  23.04.

Мінеральні солі і добрива.

Азотні добрива.

Мінеральні добрива — це неорганічні речовини, найчастіше солі, які містять необхідні для рослин елементи живлення, в першу чергу Азот, Фосфор, Калій. Прості добрива містять тільки один поживний елемент (азотні, фосфорні та калійні добрива), а комплексні — два і більше поживних елементів.

Азотні добрива виробляють на заводах, пов'язуючи азот повітря з воднем. У результаті утворюється аміак, який потім окислюється до азотної кислоти. Поєднуючи аміак з азотною кислотою, отримують найбільш поширене азотне добриво — аміачну селітру, яка містить близько 34 % азоту.

Застосовують як добриво водний розчин аміаку, який містить близько 20 % азоту. Його виробництво обходиться значно дешевше, ніж виробництво аміачної селітри. Але перевозити рідкий аміак і вносити його в ґрунт складніше: потрібні спеціальні цистерни і особливі культиватори . Для того, щоб аміак не зник з ґрунту, його необхідно закладати щонайменше на глибину 10-15 см. З інших азотних добрив застосовуються сірчанокислий амоній, що містить до 20 % азоту, натрієва селітра (16 % азоту), калійна селітра (13,5 % азоту і 46,5 % окису калію) і сечовина — найбільш багатий азотом підключення (до 46 % азоту).

АЗОТНІ ДОБРИВА

Одне з головних переваг азотних добрив – всі вони добре розчиняються у воді, і використовуються і в твердому, і в рідкому стані. Зазвичай цю групу добрив вносять в землю дуже рано, за місяць до весняної оранки, щоб вони встигли вивільнити значну частину корисних речовин до початку активного росту рослин.

Селітра аміачна (NH4 N03, (N34)). Амонійно-нітратне добриво у співвідношенні NH4: NO3 = 1:1. За ефективністю аміачна селітра часто займає перше місце серед азотних добрив. Це найкраще добриво для підживлення озимих зернових та ріпаку. Застосовується в системах удобрення у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України при передпосівному внесенні та для підживлення. Водорозчинне, фізіологічно слабокисле, швидкодіюче азотне добриво. 

Сульфат амонію ((NH4)2SO4, (N21 S24)). Це кристалічна сіль білого, жовтуватого або сірого кольору, добре розчинна у воді. 

Можна вносити восени. Добриво цінне вмістом сірки. Повільнодіюче добриво для основного чи передпосівного внесення. 

При внесенні в ґрунт сульфат амонію швидко розчиняється. Рекомендується вносити під культури, що чутливі до нестачі сірки: хрестоцвіті (ріпак, суріпиця, гірчиця, ріпа, капуста), кукурудзу, картоплю, цибулю, часник, жито, овес; та на ґрунтах, що бідні на сірку. 

Натрієва селітра (NaNO₃) – гранульована речовина білого кольору. Вміст азоту в складі натрієвої селітри – близько 15-17%. Тому, для його достатнього вивільнення використовується наступна технологія внесення – її розсипають перед весняної оранкою, щоб вона встигла виділити достатню кількість азоту для росту молодих рослин, і, в той же час, не втратила своїх корисних властивостей через контакт з повітрям. У теплицях застосування цього добрива категорично заборонено. При тривалому зберіганні ця речовина втрачає велику частину своїх корисних властивостей.

Завдання.

  1. Які  азотні  добрива  ви  знаєте?

  2. Для чого  їх  використовують?

  3. Під які  культури  використовують  сульфат  амонію?