Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 27.05

7 – А клас історія України 27.05

Тема. Історія рідного краю. Князь Василько Теребовлянський

І. Вивчення нового матеріалу

Теребовля – одне з найдавніших міст України, яке належало до групи Червенських городів (VII – IXст.) на західному порубіжжі Русі-України. У 1084 р. Теребовля стала столицею удільного князівства. За часів князя Василька Ростиславича місто розташовувалося в підніжжі Замкової гори.

Перша літописна згадка про Теребовлю належить до 1097 р. у літописі “Повість минулих літ”, коли в Любечі, що неподалік Києва, зібралися князі руських земель: Святополк Ізяславич, Володимир Всеволодович Мономах, Давид Ігорович, Василько Ростиславич, Давид і Олег Святославовичі, щоб об’єднатись для спільної боротьби проти печенігів. На цьому з’їзді за князем Васильком Ростиславовичем (1067–1124) була закріплена Теребовельська волость для князювання. Проте його того ж року осліпили. Після смерті Василька правити у Теребовлі почав його син Іван.

Коли Теребовлянським князем став Володимирко Володаревич, він об’єднав Перемишлянське, Звенигородське, Галицьке і Теребовлянське князівства зі  столицею у Галичі. Після смерті у 1205 р. видатного князя Романа Мстиславовича Галицько-Волинська держава розпалася, Теребовлянське князівство знову відокремилось і потрапило тимчасово під владу Угорщини.

 У 1340 р.  Галичина була приєднана до Польського королівства. Проте місто Теребовля зберегло свій високий статус і стало одним із центрів королівської влади. У 1366  р. польський король Казимир III Великий побудував у Теребовлі перші дерев’яні замкові укріплення замок. Теребовля була тоді містом на кордоні між Червоною Руссю та Поділлям, яке належало татарам. У 1389  р. король Яґайло надав місту Маґдебурзьке право.

У 1415 р. король Яґайло дозволив теребовлянському шляхтичеві Бартошеві Головацькому за військові заслуги у Грюнвальдській битві 1410 року заснувати на лівому березі річки Гнізни Нове місто. В 1434 році Теребовля стала центром староства Галицької землі, яка належала до Руського воєводства; тут засідали земський суд та сеймики

Через своє прикордонне розташування Теребовля зазнавала нападів від моноголо-татарів у 1453, 1467, 1503, 1508, 1515, 1575, 1624 роках. Для підтримки міста король звільняв його від сплати податків; у 1518 і 1530 рр. король Сиґізмунд II надав Теребовлі привілей на проведення щосуботи ярмарки, а з 1555 р. –  право брати мито з мостів і доріг.

В складі Королівства Польського та Речі Посполитої  Теребовля була центром гродового староства, а з 1569 р. –  один з повітових центрів Галицької землі Руського воєводства.

Під час селянсько-козацьких повстань у середині XVI століття  (1594 р.)  укріплене місто і замок здобув Северин Наливайко, захопив великі запаси зброї, пороху, продовольства, одягу і 150 коней. Мешканців міста обкладали непосильними податками і численними повинностями, що викликало опір і повстання. У 1616 р. королівські загони придушили бунтівників, а керівників К. Шуцького і Д. Малиша – стратили.

До 1625 р. замок перетворився в руїни, відновлювати які було недоцільно. Будівництво нового замку розпочав у 1631 р. теребовлянський староста Олександр Балабан, у 1632 р. завершено спорудження мурованого кам’яного замку, руїни якого збереглись до сьогоднішніх днів. У середині 17 ст. Теребовлю обнесли валом і частоколом із брамами: Кам’янецькою, Галицькою та Львівською.

Хімія 7 клас 27.05

Відео екскурсія на водоочисну станцію

Мета: вивчити процес очищення стічних вод на водоочисних станціях.

До вашої уваги відео екскурсія на водоочисну станцію. Перейдіть за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7asgqImFH3Q

 

Фізика

Екскурсія

Оптичні явища в природі. Фізика і оптичні прилади.

 

Переглянути відеоролик

(можна включити субтитри)

https://www.youtube.com/watch?v=hIGgYE4VDH0&t

 

(виконані письмові роботи за минулі уроки можете скидати на Viber 380979140680)

 

 

Узагальнення знань про  тваринний світ.

   Жива природа - це унікальна лабораторія, в якій кожен її об'єкт має своє призначення.

    Тварини завдяки гетеротрофному живленню та активному переміщенню стали найчисельнішою групою організмів нашої планети, які змогли пристосуватися до життя в найрізноманітніших умовах існування.

    Хордові – це найвисокоорганізованіші представники царства Тварини. Мають спільні ознаки: головна опора тіла – хорда; на спинному боці проходить нервова трубка; м’язи розміщені по бокам тіла у вигляді тяжів; внутрішні органи містяться під осьовим скелетом. Розвинена нервова система хордових тварин забезпечує певну розумову діяльність і складну поведінку, яка виявляється у піклуванні про потомство, утворенні родинних угруповань, з певними взаємовідносинами. Пересуваються найшвидше від усіх тварин, тому спроможні легко добувати їжу і уникати безпеки. Завдяки цьому тип Хордові пристосувалися до різноманітних середовищ існування. Людина теж відноситься до типу Хордові.

    Червона книга – офіційний державний документ про сучасний стан видів флори і фауни України, які перебувають під загрозою зникнення і заходи їх збереження.

Значна роль тварин у житті людини пов’язана насамперед з використанням багатьох видів як об’єктів харчування й постачальників різноманітних форм сировини. Тваринна їжа збагачує раціон людини висококалорійними, легко засвоюваними повноцінними білками. Її постачальниками є різні види ракоподібних, молюсків, риб, мисливсько-промислові й вирощувані людиною свійські тварини. Пушно-хутряну сировину постачає багато видів звірів: соболь, куниця, білка, бобер, песець, калан, котик. Натуральний шовк людина одержує в результаті розведення шовковичного шовкопряда. Постачальниками коштовної лікарської сировини є бджоли, змії. Залози деяких тварин використовуються у виробництві гормональних препаратів. Багато тварин є незамінними для людини як засіб пересування і як фізична сила (кінь, верблюд, олень, буйвіл, слон). Деякі представники тваринного світу використовуються як лабораторні об’єкти під час проведення навчальних і як об’єкти наукових досліджень (амеби, інфузорії, жуки, комахи, жаби, голуби, пацюки, миші, морські свинки, кішки, собаки та ін.).

     Неабияка й негативна роль деяких видів тварин у житті людини. Так, багато видів комах-шкідників, кліщів, гризунів у період масового розмноження завдають великої шкоди сільськогосподарським культурам, знижуючи їхню продуктивність і якість. Деякі види тварин є збудниками хвороб (паразитичні найпростіші, черви, членистоногі), переносниками збудників хвороб людини й тварин (мухи, собачий кліщ та ін.). Отрута деяких тварин є небезпечною для людини.

    Цінність тварин для людини полягає не лише в тому, скільки корисних продуктів можна від них одержати, але й у їхній ролі в біогенному колообігу речовин. Тварини очищають навколишнє середовище від органічного забруднення, утилізують органічні залишки, є необхідними ланками в харчових ланцюгах, у біогеоценозах.

Тваринний світ України

    Про тваринний світ України на цьому уроці дається тільки загальне уявлення. Треба сказати про те, що в наступних темах вивчення тваринного світу країни буде продовжено.

Унаслідок свого переважно рівнинного рельєфу й недостачі лісів на Україні мало ендемічних видів тварин.

   Ендеміки (з грец. endemos — місцевий) — види (роди, сім’ї тощо) рослин і тварин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією.

    Усього представлено 28 тисяч видів, включаючи 101 вид ссавців, 350 видів птахів, 21 вид плазунів, 19 видів земноводних і понад 200 видів риб.

   Ведмеді, зайці, дикі кабани, лиси, лосі, рисі, тетереви, рябчики, орли, яструби й сови дотепер живуть на північному заході — у Карпатах і на Поліссі.

   У лісостепу поширені олені, кабани, вовки, гризуни (хом’як, тхір), куріпки, сороки, іволги. Для степового поясу найбільш типові гризуни, польові птахи й комахи.

     Система заповідників, національних парків, природних заказників, яка все більш розвивається, дає можливість частково зберегти й навіть розводити нові види диких тварин.

 

7- А, укр.мова                               Дата 27.05.2020

Тема. Фонетика. Орфоепія

 

Основний зміст уроку

 

Фонетика — роздiл науки про мову, який вивчає її звуковий склад.

Графiка — це роздiл науки про мову, що вивчає систему знакiв для передачi на письмi звукiв мови.

Орфоепія — розділ мовознавства, який вивчає систему норм літературної вимови.

 

Завдання 1.   Випишіть слова у дві колонки: у першу - з м'яким знаком, у другу - з апострофом. Ключ: з перших літер складіть відоме висловлювання.

 

Х..юстон, торф..яний, європейський, т..мяний, об..єктивний, Монтеск..є, Омел.лш, глян..те, осторон.., арф..яр, транс.європейський, б.лолетен.., ін..єкція, ос.овий, голівон.жа, реп..ях, забур..янений, ад..ютант, кан..йон, ал..янс, різ..бяр, уп..ятьох, возз..єднання, ад..єктивація, асфал..т, єд..ніс..т...

 

Завдання 2. Відновіть рядки з відомого вірша Т. Г. Шевченка, вставте пропущені голосні звуки (Садок вишневий коло хати...).

С_д_к в_шн_в_й к_л_ х_т_,

Хр_щ_н_д в_шн_м_г_д_ть.

Пл_г_т_р_ з пл_г_м_йд_ть,

Сп_в__ть_ д_ч_ д_вч_т_,

_ м_т_р_в_ч_р_ть жд_ть.

 

Завдання 3. Наведені слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленим е; б) зі вставленим и.

В..л..тенський, укр..вати, січ..нь, в..делка, ел..мент, інд..відуальний, ел..гантний, Йос..півна, чайн..к, ож..л..дь, абр..кос, бухгалт..р, р..ферат.

 

Домашнє завдання

Відкриваючи дужки, запишіть запропоновані назви з великої чи малої літери, поясніть їхній правопис.

(О, о)рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій, (Р, р)еспубліка (М, м)олдова, (В, в)олодимир (В, в)еликий, (Б, б)алет «(З, з)запорожець за (Д, д)унаєм», (Б, б)удинок (X, х)удожника, (Г, г)азета «(В, в)ечірні (В, в)істі», (У, у)країнська (П, п)равославна (Ц, ц)ерква, (Д, д)ід (М, м)ороз

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viberгрупу класу або у Messenger  в особисті повідомлення