Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

                                                       10 доп. правознавство 27.05

Тема. Обставини, що пом’якшують і обтяжують  кримінальну відповідальність

Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, — це встановлені судом за конкретною справою об’єктивні та суб’єктивні чинники, що не є ознаками конкретного складу злочину і не впливають на його кваліфікацію, проте свідчать про зниження чи підвищення суспільної небезпечності вчиненого діяння і (або) особи винного і тим самим виступають підставами для пом’якшення чи посилення покарання.

У частині 1 ст. 66 КК передбачено такі обставини, що пом’якшують покарання:

1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;

21) надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину;

3) вчинення злочину неповнолітнім;

4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;

5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;

9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених КК.

Обставини, що обтяжують покарання, перелічені у ч. 1 ст. 67 КК, а саме:

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;

2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частини 2 або 3 ст. 28 КК);

3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;

4) вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку;

5) тяжкі наслідки, завдані злочином;

6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;

7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;

9) вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;

11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;

12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;

13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

10доп, укр.мова                                        Дата 26.05.2020

Тема. Відмінювання прізвищ жіночого та чоловічого роду.

 

Основний зміст уроку  

Відмінювання прізвищ в українській мові

Українські прізвища дуже різноманітні за джерелами виникнення і граматичною будовою. Прізвища належать до іменників, але за походженням, будовою та особливостями відмінювання їх ділять на дві групи:
а) прізвища іменникового типу: Гнатюк, Довженко, Кравченко, Ломака, Паляниця, Швець;
б) прізвища прикметникового типу: Береговий, Головатий, Кривенька, Пишний, Садова.

1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників ІІ відміни:

Майборода — Майбороди, Майбороді, Майбороду й т. д.;
Гмиря — Гмирі, Гмирі, Гмирю, Гмирею й т. д.;
Гнатюк — Гнатюка, Гнатюкові (Гнатюку) й т. д.;
Заєць — Зайця, Зайцеві (Зайцю) й т. д.;
Іваньо — Іваня, Іваньові (Іваню) й т. д.;
Кривоніс — Кривоноса, Кривоносові (Кривоносу) й т. д.;
Лебідь — Лебедя, Лебедеві (Лебедю) й т. д.;
Панібудьласка — Панібудьласки, Панібудьласці й т. д.;
Симоненко — Симоненка, Симоненкові (Симоненку) й т. д.
Але: Швець — Швеця, Швецеві (Швецю) й т. д.

2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюються як відповідні прикметники чол. та жін. роду (твердої чи м’якої групи):

Авдієвський — Авдієвського, Авдієвському й т. д.;
Кобилянська — Кобилянської, Кобилянській й т. д.

3. Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:

Однина

Н.

Павлов

Ковалів

Прокопів

Р.

Павлов-а

Ковалев-а (-лів-а)

Прокопов-а (-пів-а)

Д.

Павлов-у

Ковалев-у (-лів-у)

Прокопов-у (-пів-у)

Зн.

Павлов-а

Ковалев-а (-лів-а)

Прокопов-а (-пів-а)

Ор.

Павлов-им

Ковалев-им (-лів-им)

Прокопов-им (-пів-им)

М.

…Павлов-і, -у

...Ковалев-і, -у (-лів-і, -у)

...Прокопов-і, -у (-пів-і, -у)

Кл.

Павлов-е й Павлов

Ковалев (-лів-е) й Ковалів

Прокопов-е (-пів-е) й Прокопів

 

Множина

Н.

Павлов-и

Ковалев-и (-лів)

Прокопов-и (-пів)

Р.

Павлов-их

Ковалев-их (-лів-их)

Прокопов-их (-пів-их)

Д.

Павлов-им

Ковалев-им (-лів-им)

Прокопов-им (-пів-им)

Зн.

Павлов-их

Ковалев-их (-лів-их)

Прокопов-их (-пів-их)

Ор.

Павлов-ими

Ковалев-ими (-лів-ими)

Прокопов-ими (-пів-ими)

М.

... Павлов-их

... Ковалев-их (-лів-их)

... Прокопов-их (-пів-их)

Кл.

Павлов-и

Ковалев-и (-лів)

Прокопов-и (-пів)

 

Однина

Н.

Гаршин

Романишин

Р.

Гаршин-а

Романишин-а

Д.

Гаршин -ові (-у)

Романишин -ові (-у)

Зн.

Гаршин-а

Романишин-а

Ор.

Гаршин-им

Романишин-им

М.

...Гаршин-і, -у

...Романишин-і, -у

Кл.

Гаршин-е й Гаршин

Романишин-е й Романишин

 

Множина

Н.

Гаршин-и

Романишин

Р.

Гаршин-их

Романишин-их

Д.

Гаршин-им

Романишин-им

Зн.

Гаршин-их

Романишин-их

Ор.

Гаршин-ими

Романишин-ими

М.

...Гаршин-их

...Романишин-их

Кл.

Гаршин-и

Романишин

Примітка. При відмінюванні чеських і польських прізвищ суфіксальний  зберігається: Гашек — Гашека, Гашекові..., Локетек – Локетека, Локетекові...

4. Жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюються: Марії Сеник, Надії Балій, з Ніною Байко. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Василя Сеника, Михайлові Балієві, з Андрієм Байком

 

Завдання 1. Встановіть відповідність: А - вставити літеру І, Б - літеру Е, В - літеру Є, Г - літеру И.

 1. Пушк...н,
 2. Л...рмонтов,
 3. Рил...єв,
 4. Гр....боєдов,
 5. П...семський,
 6. Б...лий,
 7. Алекс...єв,
 8. Фад...єв,
 9. Мал....шев,
 10. Б...лорецький,
 11. Ч...ч...ков,

Завдання 2. Перепишіть слова, на місці крапок поставте відповідні букви, усно сформулюйте правила.

а) Е, Є, О:

С...вастьянов, С...м...нов, С...рг...єв, Єрмола...в, Євстигн...єв, Кесар...в, Варфолом..єв, Арт...м...в, Аник...єв, Лазар...в, Дороф...єв, Авд...єв, Ж...л...знов, Хрущ...в, Горбач...в, Радищ...в, Риж...в, Ал...кс...єв, М...шков, С...ров, Р...пнін, Горд...єв, Дальц...в, Козир...в, Казанц...в, Гач...в, Бариш...в, Давидич...в, Ас...єв, Горбовц...в, Грач...в, Гур...єв, Гл...бов, Гн...дич;

б) И, І, Ї:

Кост..рев, Вас...льєв, Дм...тр...єв, Кал...н...н, Порф...р’єв, Пр...нцев, С...б...рцев, Гол...ц...н, Кун...ц...н, Н...л...н, Н...к...т...н, М...ш...н, Ч...рков, Щ...тов, Прош...н, Ракуш...н, Рощ...н, Кож...н, Наж...мов, Меж...ров, Альош...н, Євт...х...єв, Крап...в...н, Н...к...тов, Рєзч...ков, Котовщ...ков, Адамов...ч, Крашен...н...ков, Андронн...ков, Крас...льщ...ков, Крас...цький, Бун...ч, Друж...н...н, Л...вш...ц;

 

Домашнє завдання

Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Зразок. Юрій – Юрійович, Юріївна.

Юрій, Петро, Олександр, Михайло, Євген, Іван, Степан, Андрій, Максим, Анатолій, Леонід, Віталій, Віктор, Федір, Дмитро.

 

Трудове навчання

Тема. Проріджування буряків.

       За посівами буряка, як і за посівами інших культур, потрібно доглядати. Тому ділянки, де росте буряк, необхідно регулярно і своєчасно обробляти. Це стимулює ріст рослин.
 У перші кілька тижнів буряк росте повільно, а бур’яни дуже активно, і вони можуть заглушати сходи. Тому прополку буряків роблять відразу ж після появи сходів. Якщо на ґрунті утворилась кірка - розбивайте її, вона перешкоджає доступу кисню до коренів рослин. Грунт рихліть та розпушуйте, але робіть це між рядками посівів. Коли сходи буряків ще маленькі - поливайте, але виключно теплою водою. Надалі поливайте лише тоді, коли тривалий час немає дощу.
       Від густоти посіву залежить величина майбутніх коренеплодів та їхній смак. Великі коренеплоди найчастіше виявляються менш смачними. Найкращий баланс між смаком і розміром буряка досягається в тому випадку, коли між рослинами в рядку відстань близько 10 см.

 


 Проріджуйте буряк тричі: перший раз - з появою перших 2-3 листочків, на відстані 3-4 см, другий - коли в рослин буде 4-5 листків (це приблизно через два чи три тижні) і коренеплід досягне діаметра 3-5 см, на відстані до 6 см. Останнє проріджування робіть в серпні, відстань між буряками до 10 см. Вирвані бурячки використовуйте в їжу.

 


 Проріджую бурячки після дощу або поливу - так рослини набагато легше витягнути з землі і за ними не потягнуться сусідні. При проріджуванні в першу чергу видаляю слабкі рослини, які запізнюються в розвитку. Щоб коренеплоди були більш солодкими, робіть підживлення з кухонної солі. В 10 літрах води розчиніть 1 столову ложку солі і поливайте рослини. Але не під самий корінь, а на відстані приблизно 10 см від коренеплодів. І так 2–3 рази за сезон.
 Гарного Вам врожаю!

Домашнє завдання.

 1. Прочитайте конспект.

 2. Допомагайте батькам проріджувати бурячки.

 3. Зробіть фотографію, як ви працюєте і надішліть мені на viber.