Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

11 клас всесвітня історія 27.05

Тема. Практичне заняття. Примусова праця у Третьому Рейху. Трагедія ув’язнених у німецьких концтаборах та їх доля.

Цифри та факти

• На примусових роботах у Німеччині та в окупованих нею країнах працювало 13,5 млн іноземних робітників — військовополонених, в’язнів концтаборів, цивільних осіб.

• Більшість серед остарбайтерів — робітників зі сходу Європи — становили жінки й підлітки.

• Смертність серед остарбайтерів у 1943 р. становила в середньому 1210 осіб на місяць. Загалом у Німеччині померло майже 100 тис. іноземних робітників.

• Після завершення війни більшість остарбайтерів потрапила до таборів для переміщених осіб у західній частині Німеччини. Згідно з рішеннями Кримської й Потсдамської конференцій, повернення до СРСР (репатріація) було обов’язковим для громадян, які проживали на радянській території до 1939 р. Більшість репатріантів потрапляла до радянських таборів і збірно-пересильних пунктів, де проходила перевірку та фільтрацію.

• Примусова праця іноземців у нацистській Німеччині визнана Нюрнберзьким трибуналом злочином проти людства та грубим порушенням норм міжнародного права.

 «Багато хто... виїхав до Німеччини цілком добровільно... Окупаційна влада спочатку розраховувала на добровільність, що, порівняно з жахіттям радянських соціалістичних експериментів, Німеччина виглядатиме привабливіше. Серед населення України активно розповсюджували листівки “Так працюють жінки й дівчата в Німеччині”... Інформаційні служби... обіцяли пільги тим, хто виїде до рейху, та їхнім близьким».

Валентина Шайкан, українська дослідниця (Повсякдення українців уроки німецької окупації. 1941-1944. — К., 2010. — С. 24-25)

«...Нас везли цілий тиждень голодними, лише воду давали. ...На військовому заводі... я пропрацював рік і три місяці. Спершу в механічному цеху — дуже тяжка праця і .. .А «харч» був — 20 г хліба, тарілка супу з червоної брукви та дві картоплини на добу. Працювали по 10 годин, вихідний мали лише в неділю. ...Ми жили в бараках, спали на стружці. У кожного був свій номер, нас тільки так і називали. ...Між собою ми мало спілкувалися... Тоді дуже багато остарбайтерів помирало — люди гинули просто під час роботи».

Станіслав Ільницький.

Запитання

• Який висновок про ставлення в СРСР до остарбайтерів Ви можете зробити, проаналізувавши матеріал?

 

 

Фізика

Підсумковий урок

 

Опрацювати презентацію:

https://ppt-online.org/397526

 

Тема. Принципи організації та функціонування живої природи.

     Життя — це одна з форм існування матерії, спосіб існування організмів, відкритих систем, властивостями яких є обмін речовин, ріст і розвиток, самовідтворення, спадковість і мінливість, подразливість, старіння й смерть. Тільки в комплексі всі ці властивості характеризують життя. Живі системи взаємодіють за принципом ієрархічності.

  Ієрархія — це підпорядкованість одних систем іншим

   Уся сукупність органічного світу Землі разом з навколишнім середовищем утворює біосферу, що становить біосферний рівень організації живої матерії. Вчення про біосферу створив відомий український учений В. І. Вернадський.

    Біосфера складається з біогеоценозів, що характеризують біогеоценотичний рівень; особини, які здатні до вільного схрещування й належать до одного виду, утворюють популяції — популяційно-видовий рівень організації живої матерії. Особини, з яких складаються популяції, належать до організменого рівня організації життя. Багатоклітинні організми складаються з органів і тканин, що характеризують органотканинний рівень. Органи й тканини утворені різноманітними за формою, будовою й функціями клітинами, які вивчають на клітинному рівні організації життя. Клітини й одноклітинні організми складаються із внутрішньоклітинних структур, які, у свою чергу, складаються з молекул, що характеризує молекулярний рівень організації життя.

  Отже, життя — це складне, ієрархічне підпорядкування рівнів організації його структур.

Розподіл живої матерії за рівнями організації досить умовно відображає об’єктивну реальність, оскільки всі конкретні завдання біології стосуються одночасно кількох рівнів, а нерідко й усіх одразу.

Значення досягнень біологічної науки в житті людини й суспільства

— Які проблеми постали перед людством у ХХІ ст.?

Найважливішими проблемами людства у XXI ст. є:

y голод;

y хвороби;

y охорона навколишнього середовища;

y раціональне використання природних ресурсів;

y пошук нових джерел енергії.

— Як за допомогою біології можна розв’язати проблеми людства?

Шляхами розв’язання цих проблем є:

-y створення нових, більш продуктивних сортів рослин і порід

тварин;

-y створення безпечних ГМО;

-y дослідження взаємозв’язків живих організмів з факторами

-навколишнього середовища з метою запобігання порушенню рівноваги в живій природі;

y створення нових препаратів на натуральній основі для профілактики й лікування захворювань;

-y відкриття нових джерел енергії;

-y розв’язання проблем старіння людини;

-y розвиток біологічних знань з метою запобігання спадковим хворобам.

Необхідні для харчування білки, жири, вуглеводи, вітаміни людина отримує головним чином від культурних рослин і сільськогосподарських тварин. Знання законів генетики й селекції, а також фізіологічних особливостей культурних і домашніх видів дозволяє вдосконалювати агротехніку й зоотехніку, виводити більш продуктивні сорти рослин і породи тварин. Рівень знань у ділянці біогеографії та екології  визначає можливість й ефективність інтродукції та акліматизації  нових сортів рослин і порід тварин. Біохімічні дослідження дозволяють більш повно використовувати отримані органічні речовини рослинного й тваринного походження, а також розширюють можливості їхнього  промислового й лабораторного синтезу. Розвиток в останні роки генної інженерії відкриває широкі перспективи для біотехнології біологічно активних і лікарських речовин. Надзвичайно важливе значення має біологія як теоретична основа ведення сільського, лісового, промислового господарства. Знання закономірностей розмноження й поширення хвороботворних вірусів і бактерій, а також паразитичних організмів необхідне для успішної боротьби з інфекційними та паразитарними хворобами людини й тварин.

   Прогрес біології у ХХІ ст., її велике значення серед інших наук і для існування людства визначають її місце в житті людини. Біологія стає реальною продуктивною силою, а також раціональною науковою основою взаємозв’язків між людиною та природою. Тільки на основі біологічних досліджень можливе розв’язання одного з найважливіших та найбільш актуальних завдань, що постають перед людством,— керування еволюцією біосфери з метою збереження й підтримання умовіснування й розвитку людства.

— Які наукові дослідження дозволяють стверджувати, що біологія є наукою ХХІ століття?

 Скласти схему «Значення біології в житті людини й суспільства».

 

Українська мова, 27.05.20р.

Тема. РЗМ. Формулювання запитань суперникові. Читання вголос запропонованого тексту.

Матеріал до уроку:

Перший вид це запитання, що уточнюють, або закриті запитання, які спрямовані на з’ясування істинності чи хибності висловленого в них судження. Граматичною ознакою закритих запитань є наявність у реченні частки «чи»: «Чи правильно, що...?».

Закриті запитання мають значний вплив і добре заміняють усі констатації і ствердження:«Чи слід призначити нашу зустріч вже на цей тиждень, чи перенесемо її на наступний?» Така форма запитання пропонує співрозмовнику і третю можливість — довгу відстрочку. У постановці подібних питань криється небезпека, що в співрозмовника складається враження, мовби його допитують, центр навантаження бесіди зміщується в наш бік, а співбесідник не має можливості висловлювати розширену думку.

Другий вид запитання, що заповнюють прогалини знань, або відкриті запитання. Вони спрямовані на з’ясування нових властивостей і якостей предметів та явищ, які цікавлять слухачів. Граматична ознака таких запитань міститься в наявності в них запитальних слів: хто, що, де, коли, як і т. ін. На ці питання неможливо відповісти «так» чи «ні», вони потребують пояснення. Вони містять слова «що», «хто», «як», «скільки», «чому». Приклади таких запитань:

· Яка Ваша думка з цього питання?

· Яким чином Ви дійшли такого висновку?

· Чому Ви вважаєте, що...?

Риторичні запитання. Їх мета — активізувати аудиторію, указати на нерозв’язані проблеми чи забезпечити підтримку нашої позиції з боку учасників бесіди шляхом мовчазної згоди.

Переломні питання. Наведемо приклади: «Як Ви уявляєте собі...?», «Як Ви вважаєте, чи потрібно радикально змінювати.?», «Як насправді у Вас справи з.?».

Запитання для обмірковування. Вони спонукають співбесідника розмірковувати, ретельно аналізувати і коментуватите, що було складно. Прикладами є такі запитання: «Чи правильно я зрозумів Ваше повідомлення про те, що.?», «Чи вважаєте Ви, що.?».

Читання вголос:

Прометей

За давніх-давніх часів, коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронос, люди, що тільки-но розселилися по землі, були кволі, безсилі, лякливі. Вони не вміли ні думати, ні розуміти того, що бачили довкола. Зі страхом дивилися вони на грозові хмари й на пекуче сонце, на безкрає море й на височенні гори. І здавалося людям, що то могутні божественні істоти.

Від усього, що їх лякало, люди мерщій ховалися в свої глибокі підземні нори, наче кроти. Не було тоді в людей ані світлих жител, ані вогнищ родинних, їли вони тільки траву та сире коріння, а м’яса й не куштували, бо не знали мисливства.

Згодом владу над усім світом здобув Зевс, що скинув батька в Тартар — у найглибше дно землі й моря, що лежить далеко внизу під царством мертвих, похмурим Аїдом. Із своєї небесної осяйної височини Зевс і не дивився на нужденних людей, а ті ледь животіли серед незбагненної, ворожої природи. Скільки їх гинуло від хвороб та з голоду,  в боротьбі із  жорстокою стихією!  Так би зачах і загинув назавжди рід смертних людей, якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних — титан Прометей.

Матір’ю його була велика Феміда, богиня справедливості й правосуддя. А батько — Іапет — належав до роду могутніх титанів, що їх здолав Зевс і скинув навіки у Тартар. Такої долі зазнав і Іапет, але зосталися його сини Атлант, Менетій, Прометей та Епіметей. Двох перших Зевс теж покарав за сміливу спробу змагатися з ним: в Менетія поцілив вогненною блискавкою, і той упав просто в Тартар, а величезному Атлантові надумав іншу кару — тримати на собі все небесне склепіння.

Відтоді стоїть Атлант, величезний, наче гора, і, наче гора, непорушний. Усе дуже, м’язисте тіло його напружилося і скам’яніло, він зігнувся під страшним тягарем, та мусить так вічно стояти.

Найменший Іапетів син, простодушний Епіметей, не був небезпечний Зевсові. А розумний і мужній Прометей сам став на бік Зевса. Він, як ніхто, розумів, що дикі, свавільні титани не можуть правити світом, — для цього, крім сили, потрібний ще світлий розум. І Прометей сам допоміг мудрому Зевсові стати до влади. Здавалося, все йшло до того, що Прометей буде найближчим Зевсовим другом. Та на заваді стали дрібненькі, ледь видні з Олімпу істоти — смертні люди.

Прометей мав благородне, велике серце, він перший зглянувся на людей, навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборкав вільного коня, і ті стали вірними помічниками людини. Прометей навчив смертних лікуватися цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і лету птахів, навчив добувати з землі мідь, золото й срібло та користуватися щедрими дарами природи.

А громовладний Зевс і далі не зважав на людей. Зате його сини й дочки — молоді боги, що безжурно жили на Олімпі, — зацікавилися тими дрібними істотами, які сновигали десь далеко внизу, на землі. Знічев’я безсмертні навіть взялися допомагати людям, навчати ремесел і хліборобства, але за те зажадали від них великої шани і багатих Дарів.

Щоб скласти таку угоду, якось зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від людей — титан Прометей, хоч сам був безсмертний. Він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам, і поспішив їм на поміч.

Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його й поділив тушу на дві частини. До більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх гарним, лискучим жиром, а меншу, де було смачне м’ясо Прометей загорнув у брудну бичачу шкуру, ще й поклав зверху гидкі тельбухи.

— Батьку наш Зевсе, вибери собі яку хочеш частину, — лукаво запросив Прометей.— Те, що ти вибереш, люди надалі віддаватимуть безсмертним богам.

Як Прометей і сподівався, Зевс узяв собі купу, більшу і кращу на вигляд. Відтоді смертні стали їсти м’ясо, а кістки спалювати на шану безсмертним ( За народною легендою, 610 слів).

Тести

1. Люди, що тільки розселилися по землі були

а) веселі й роботящі;

б) могутні й божественні;

в) кволі, безсилі, лякливі;

г) сумні, нещасні.

2. Люди  від усього, що їх лякало, ховалися

а) у свої глибокі підземні нори;

б) в печери;

в) в ліси;ри.

г) за грозові хмари.

3. Свого батька скинув у Тартар

а) Атлант;

б) Менетій;

в) Прометей;

г) Зевс.

4. Прометей був

а) злим;

б) найблагороднішим серед безсмертних;

в) мудрим;

г) хитрим.

5. Яку кару надумав Зевс Атлантові?

а) тримати на собі все небесне склепіння;

б) водити людей пустелею;

в) помирати голодною смертю;

г) горіти в полум’ї

6. Користуватися щедрими дарами природи навчив людей

а) Іапет;

б) Епіметей;

в) Прометей;

г) Атлант.

7. За яку плату безсмертні боги взялися допомагати людям

а) за подарунки;

б) виконання певних робіт;

в) впорядкування території;

г) велику шану і багаті дари.

8. Титаном у тексті названо

а) Зевса;

б) Прометея;

в) Мелетія;

г) Атланта

9. Назва твору є

а) темою;

б) ідеєю;

в) кульмінацією;

г) характеристикою героя.

10 Чому розумний Прометей став на бік Зевса?

а) щоб урятувати людей;

б) догодити Зевсові;

в) уникнути покарання;

г) стати до влади.

11. Епітет вжито у виразі

а) тіло напружилося і скам’яніло;

б) мав благородне, велике серце;

в) буде Зевсовим другом;

г) плавати на човнах, напинати вітрила.

12. Тип мовлення тексту

а) опис;

б) роздум;

в) розповідь;

г) міркування.

 

Домашнє завдання:

Виконати тестові завдання та надіслати результати вчителю.

Українська література, 27.05.20р.

Тема. ЛРК. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю. Висловлення суджень про доробок письменників.

Теоретичний матеріал для уроку:

— Що таке батьківщина? З чим у вас асоціюється це поняття?(бабусина хата, батьківська хата, сім’я, друзі, улюблений куточок природи...) 

Батьківщина – це природа, родина, мова, рідне місто (село), історія, пісня, люди.

Чому кожний із нас любить те місце, де народився, живе?

  • Чи впливає природа рідного  краю, оточення  на розвиток таланту митця?

  • Чи легко створити поезію?

  • Кожен із нас починав свій життєвий шлях з отчої  хати, материнської ласки, батькової науки. Перші уроки пізнання світу проходили на батьківському подвір’ї, а далі були – поле, ліс, річка – безмежні простори рідної землі. Це і є один із берегів людського життя – берег дитинства.

 «Паспортна  анкета» поета Любові Петрівни Шовкопляс:

  • Рік і місце народження: 13 січня 1958 р. в с. Привілля Слов’янського району

  • Батьки: селянська родина

  • Освіта: енергобудівний технікум, філологічний факультет Харківського педуніверситету ім.Г.С.Сковороди,захистив дисертацію на звання кандидата філологічних наук

  • Фактори формування поета і громадянина: відбував військову службу в Казахстані та на Далекому Сході; працював конструктором та майстром на заводі, водієм тролейбуса, вантажником на крайній Півночі, вихователем у дитячому таборі відпочинку.

  • Захоплення: поезія

  • Назви збірок: «Non regredi», «Повернення до тями», «Осенева блискавиця»

  • Громадська робота: член Національної спілки письменників України

 

Вірші  Любові Шовкопляс - це хвилюючі рядки про наболіле, про миле й дороге: про маму й кохання, Україну та рідну мову, природу.

Домашнє завдання:

Опрацювати матеріал про життя та творчість поетеси.

 

Трудове навчання

Тема. Послідовність реалізації проекту.

Діти, ми продовжуємо працювати над проектом «Види макіяжу». Ви повинні оформити за поданим минулого уроку зразком проектну документацію. На наступному уроці, це буде наш останній урок, ви будете презентувати і захищати ваші проекти. Здоров’я вам і плідної роботи!