Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 29.04

Конспект уроку

з  географії

8  – А клас

29. 04. 2020 р.

Транспорт і зв’язок.

Роль транспорту та зв’язку в розвитку господарства країни та міжнародних перевезеннях. Види транспорту.

Вивчення нового матеріалу.

 Транспорт — одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі і невиробничі потреби господарства і населення країни в усіх видах перевезення. Без транспорту не було б територіального поділу праці. Тільки він може забезпечити обмін товарами між окремими територіями, тобто внутрішні і зовнішні економічні зв'язки.
За призначенням розрізняють транспорт загального користування, внутрішньовиробничий, особистого користування та спеціальний. Транспорт загального користування перевозить пасажирів, готову продукцію, сировину та напівфабрикати з місць виробництва до пунктів споживання або дальшого перероблення.

 В Україні функціонує розгалужена мережа всіх видів транспорту: залізничний, автомобільний (наземні), морський, річковий, озерний (водні), повітряний, трубопровідний. Усі вони тісно пов'язані між собою і взаємно доповнюють один одного. Провідну роль у вантажообороті посідає трубопровідний транспорт. Друге місце — залізничний.
     Транспорт України забезпечує не лише власні потреби у перевезеннях вантажів і пасажирів, а й транзитні, оскільки наша країна має вигідне економіко-географічне і геополітичне положення. Транзитні перевезення — важливе джерело поповнення валютних надходжень держави.
Залізничний транспорт здійснює перевезення вантажів і пасажирів по рейкових шляхах. Йому належить перше місце в перевезенні пасажирів (пасажирообороті) і друге (після трубопровідного) — в перевезенні вантажів (вантажообороті).
Залізничний транспорт — велике багатогалузеве господарство. Його формують залізничні колії, залізничні станції, підприємства з обслуговування залізничних колій, локомотивів, вагонів тощо.
Довжина залізничних колій загального користування в Україні становить 22,7 тис. кілометрів, що дорівнює 37 км на 1000 км кв її території
В Україні функціонують великі залізничні вузли — поселення, де сходяться чи перетинаються залізничні колії зі значним обсягом перевезень і транспортного обслуговування. Поглибилися взаємозв'язки залізничного й інших видів транспорту. Залізничний і річковий транспорт взаємодіють у багатьох дніпровських портах — Києві, Черкасах, Дніпропетровську, Херсоні.
Перше місце у перевезенні вантажів залізничним транспортом займають будівельні матеріали. Потім ідуть кам'яне вугілля і кокс, залізна руда, чавун, сталь, прокат, нафта і нафтопродукти. Ці вантажі становлять близько 75% залізничних перевезень. Значний відсоток перевезень припадає на зерно та продукти його переробки, мінеральні добрива, ліс. Такий будівельний матеріал, як пісок, перевозять переважно з півночі на південь. Середня дальність перевезення 1 т вантажу на залізничному транспорті — близько 55 км.
Крім залізничного транспорту загального користування, в Україні функціонує потужний залізничний транспорт підприємств і організацій. Він відіграє хоча й допоміжну, але дуже важливу роль у сфері самого виробництва. Загальна довжина таких залізниць - 28 тис. кілометрів, тобто перевищує довжину залізничних ліній загального користування. Рівень оснащеності цих залізниць нижчий. Перевезення вантажів і пасажирів здійснюється також водним транспортом — морським і річковим. На ці види транспорту припадає 9% загального вантажообороту України.
Морський транспорт. Україна — морська держава. її морський флот забезпечує 8% вантажообороту країни. У структурі загального вантажообороту сучасний морський транспорт посідає третє місце після трубопровідного і залізничного.
Морський порт — приморський населений пункт з комплексом споруд, призначених для вантаження і розвантаження морських суден, постачання їх паливом, для ремонту та інших послуг. Морські порти взаємодіють з сухопутним і річковим видами транспорту. Через порти Чорного й Азовського морів здійснюються зовнішньоекономічні зв'язки. Основними вантажами морського транспорту в перевезенні між портами України є мінеральні будівельні матеріали, вугілля, метали, машини, цукор, хімічні продукти тощо. У закордонних перевезеннях переважають руди, метал, устаткування і обладнання тощо.
Річковий транспорт в Україні є важливим видом водного транспорту. Він здійснює значний обсяг перевезень. Після спорудження Дніпрогесу він став судноплавним від м.Орші (Білорусь) до впадання в Чорне море. Спорудження на Дніпрі каскаду водосховищ забезпечило судноплавство по всій його довжині. Оскільки гребля утворює різні рівні води у водосховищі і річці, то для проходження суден будують шлюзи, що урівнюють рівні води. Найбільшими судноплавними притоками Дніпра є Прип'ять і Десна. Для річкового плавання використовують також Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець та деякі інші річки. Річковий транспорт вважають найдешевшим. Ним вигідно перевозити великогабаритні вантажі (цемент, ліс, будівельні матеріали). Такі матеріали становлять 52% усіх перевезених вантажів. Серед них найбільш масовими є будівельний пісок і кам'яні матеріали, які транспортуються Дніпром у південному напрямі. Далі за обсягом перевезень йдуть руди, кам'яне вугілля і кокс, метали і металобрухт, зерно. Найбільшими річковими портами України є Київ, Миколаїв, Херсон, Дніпропетровськ і Запоріжжя. Середня дальність вантажних перевезень річковим транспортом досить значна (760 км), а пасажирів — невелика (15 км). Автомобільний транспорт має велике значення для перевезень на короткі відстані безпосередньо до дверей споживача. Проте вартість перевезень його більша порівняно з залізничним.
Україна з її переважно рівнинним рельєфом має сприятливі умови для розвитку автомобільного транспорту. В країні створено розгалужену мережу автомобільних шляхів, загальна довжина яких становить понад 175 тис. кілометрів, густота автомобільних шляхів загального користування з твердим покриттям дорівнює 269 км на 1000 км кв території. Це в сім разів більше, ніж такий же показник залізничного транспорту.

      Повітряний транспорт — один з наймолодших видів сполучення. Його перевага — швидкість. Спеціалізація — пасажирські перевезення на великі відстані, пошта. Повітряним транспортом України здійснюються регулярні внутрішньообласні, міжобласні та міжнародні рейси. Найбільшими центрами повітряного транспорту є Київ, Одеса, Харків, Львів. Україна зв'язана повітряними лініями з багатьма зарубіжними країнами.  Відбулася переорієнтація пасажирських потоків з внутрішніх на міжнародні авіарейси. Тепер на них припадає близько 60% усіх перевезень пасажирів.

Трубопровідний транспорт є ефективним видом транспорту, який забезпечує безперервне передавання рідких, газоподібних і твердих речовин спеціальними трубами під тиском. В Україні трубопровідним транспортом передаються рідке паливо, газ, хімічні продукти. Цей вид транспорту поділяється на магістральний (передача від місць видобутку до місць споживання чи переробки) і промисловий (переміщення в межах промислового підприємства, населеного пункту). Трубопровідний транспорт посідає перше місце за вантажооборотом в Україні.
Трубопровідний транспорт працює найбільш стабільно. В останні роки збільшився обсяг перекачування нафти і газу, які доставляються з Центральної Європи. В обсязі транспортування рідкого і газового палива провідне місце займає його транзит через територію України.
У перспективі велике значення для України має налагодження транспортування нафти трубопроводом з Казахстану і Азербайджану через території країн Закавказзя до Чорного моря, а звідти (танкерами чи побудованим по дну моря нафтопроводом) до Одеського терміналу. З Одеси уже прокладено більшу частину нафтопроводу до м. Броди (Львівська обл.). З Бродів є можливість продовжити нафтопровід до Балтійського моря через територію Польщі.

 

Запитання:

  1. Опрацюйте конспект ( уважно прочитайте, вивчіть).
  2. Яке значення має транспорт господарства для України?
  3. Назвіть види транспорту, яким користується наша країна? Дайте коротку характеристику.
  4. Назвіть міжнародні перевезення транспортних міжнародних вузлів?  

8 -  а , українська література                         Дата 29.04.2020

Тема.  Іван Карпенко – Карий  - український драматург. Перший професійний український театр. Влада грошей – проблема трагікомедії  «Сто тисяч»

 

Основний зміст уроку

Літературна екскурсія «Сторінками життя і творчості Івана Карпенка   Карого»

https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/karpenko-karij-ivan/2245-ivan-karpenko-karij-biografiya-skorocheno

Теорія літератури

Драма як літературний жанр — це п'єса соціального чи побутового характеру з серйозним конфліктом, що розвивається в постійній напрузі.

Комедія (від гр. «весела процесія з музикою, танцем і співами») — драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири зображується смішне у житті та висміюються й розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, зображуються комічні ситуації, висміюються і засуджуються негативні риси в характерах людей та в суспільному житті.

Трагедія — драматичний твір, у якому зображено зіткнення непримиренних життєвих суперечностей, а герої потрапляють у безвихідне становище, вступають у боротьбу з нездоланними силами і, як правило, гинуть. В основі лежить гострий і непримиренний конфлікт, міждійовими особами іде напружена боротьба, вони потрапляють у безвихідне становище і найчастіше гинуть. Герої борються за високілюдські ідеали.

- Зробіть висновок самостійно,що ж таке трагікомедія?

 

Опрацювання ідейно-художнього змісту Трагікомедії  «Сто тисяч»

Текст трагікомедії

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3306

Історія написання.

Одного разу, перебуваючи під наглядом поліції у станиці Костянтинівська, Іван Карпенко-Карий був свідком того, як біля трактиру, в якому, як на біржі, відбувалася купівля-продаж, підписувались векселі, переходили з рук до рук гроші, збиралося багато бурлак, які розповідали про те, як багатого глитая обдурили шахраї, продавши замість фальшивих грошей прості папірці.

- Ото робота! Сто тисяч! - захоплювався меткий купчик, що не раз підсідав за стіл до Івана Карповича, запрошуючи його до себе у прикажчики.

  Почута історія дала драматургу матеріал для роботи.

- Ці люди напрошуються дійовими особами комедії, яку варто назвати вагомим словом "Гроші", - ділився він думками з дружиною Софією Віталіївною. - Всюди гроші, гроші, гроші... Увірвалася у життя хлібороба хвороблива жадоба грошей, спотворюючи побут і людські взаємини. Треба писати комедію на цю тему, картати ненажер, моральних виродків. Без сатири не може бути прогресу! "

  У 1889 році І. Карпенко-Карий написав перший варіант комедії "Гроші", яку через цензуру переробив і доповнив, а у 1890 році надіслав до друку під іншою назвою - "Сто тисяч".

  У комедії "Сто тисяч" відображено картини життя кінця XIX ст. Після реформи 1861 року почалося розшарування селянства. З одного боку зростало число безземельних наймитів, а з другого - сільських багатіїв, що й стало об'єктом зображення у творі. До речі, про махінації шахраїв з фальшивими грошима повідомляла газета "Елисаветградский весник". У 80-х роках XIX століття тут дійсно активно діяла зграя злочинців, які оббирали засліплених жадобою до багатства місцевих господарів, продаючи їм нібито фальшиві гроші.

Тема п’єси - зображення згубного впливу сили грошей на людину, яка в гонитві за багатством особа стає бездуховною, втрачає тверезий глузд, людську подобу, нормальну родину, її життя позбавляється смислу.

Ідея твору – засудження негативних рис характеру людини, прагнення збагатитися нечесним шляхом, зловити велику рибу в мутній воді, що призводить до моральної деградації. 

Сюжет твору

Експозиція: знайомство автором читача (глядача) з місцем дії та дійовими особами — Герасимом Калиткою, Бонавентурою, Савкою, Невідомим, сином Герасима Романом і наймичкою Мотрею, показує обставини, в яких живуть дійові особи, їх стосунки і прагнення.

Зав'язка: восьма ява першої дії твору, коли Невідомий домовляється з Калиткою про те, що у визначений час він передасть йому на вокзалі за 5 тисяч справжніх грошей 100 тисяч фальшивих.

Розвиток дії: гонитва Калитки за наживою, за грошима. У другій та третій діях комедії показано, що кожний вчинок Калитки, кожна його думка підпорядковані безглуздій жадобі збагачення, накопичення грошей і землі. Він нещадно експлуатує наймитів, підганяє до роботи сина і дружину, в одруженні сина шукає засобів збагачення.

Кульмінація: четверта дія комедії, коли Малофес попереджає Калитку, щоб він не барився з купівлею землі у Смоквинова, бо її поспішає  придбати Жолудь. Калитка з Савкою їдуть на вокзал, привозять мішок «грошей» і починають ділитися. Настає найвищий момент напруження дії: в мішку замість фальшивих грошей були пакунки чистого паперу. Невідомий виявився спритнішим шахраєм, ніж Калитка, і обдурив його, продавши за 5 тисяч карбованців мішок чистого паперу.

Розв'язка: п'єса «Сто тисяч» закінчується тим, що обдурений Герасим у розпачі вішається, його врятовує Бонавентура. Драматург показав всю потворність моралі Калитки, висміяв його мрії, поведінку, дії.

 

Домашнє завдання

 1. Вивчити біографію Івана Карпенка - Карого

 2. Вивчити теорію літератури

 3. Читати трагікомедію «Сто тисяч» , аналізувати її ідейно – художній зміст

(Запитання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: На уроках.

https://www.youtube.com/watch?v=I5NdnQE_T8c

https://www.youtube.com/watch?v=c49qWjgFtRI

Ex.4 p.7(Письмово) Ex. 2 p.12(Читати) вивчити слова з відео(для дітей з порушеннями слуху додатково вивчити жести)

https://pidruchnyk.com.ua/634-anglyska-mova-alla-nesvt-7-klas.html

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)